cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zdravotní a sociální péce Bill - British Medical Association ríká, jaké zmeny jsou potrebné

Dalsí zmeny zákona o zdravotní péci a sociální péci s cílem zmírnit skody na zdravotní péci vydal BMA, protoze legislativa dosáhla lordské komise.
BMA se zabývá jedenácti oblastmi trvajícího znepokojení ve svém nejnovejsím briefingovém dokumentu, vcetne:
Mel by být povinností ministra zajistit, aby byly zavedeny úcinné systémy pro poskytování lékarského vzdelávání a odborné prípravy. - BMA je spokojen s tím, ze vláda predlozila zmenu, která se zabývá vetsinou obav z BMA a podporuje jiné pozmenovací návrhy, které predlozily kolegové o strukturách pracovní síly jednotlivých státu. Secretary of State musí zachovat konecnou odpovednost za poskytování komplexní zdravotní sluzby. - Pozmenovací návrh predlozený pánem Mackayem ze spolecnosti Clashfern se snazí tento cíl dosáhnout, pricemz BMA podporí svuj zámer
Motivace k uvedení do provozu: BMA je i nadále vázne znepokojen skutecnými a vnímanými konflikty zájmu, pokud jde o propojení financních pobídek s výkony skupiny Clinical Commissioning Group (CCG)
Prílis omezené pravomoci vuci CCG: BMA chce, aby vláda dokázala, ze slíbil prenesení pravomocí je skutecný tím, ze provede zmeny a ujistuje BMA, ze komisari budou skutecne mít svobodu volby nejvhodnejsích sluzeb s jejich pacienty
Konkurence a vybírání tresne: BMA zádá o zmenu, která výslovne stanoví, ze zvýsení volby pacienta nebude mít vetsí prioritu nez zajistení spravedlivého prístupu pro vsechny. Rovnez chce zajistit dalsí záruky, aby zabránili poskytovatelum nabízet pouze ty sluzby, které jsou ziskové
Dr. Hamish Meldrum, predseda Rady BMA, vyjádril:
"Preferovanou volbou BMA je, aby byl návrh zákona o zdravotní a sociální péci stazen, avsak behem této fáze parlamentního procesu existuje prostor pro dalsí významné zmeny, a proto jsme dnes vytycili oblasti, stále doufáme, ze pánové s námi budou souhlasit a zmení navrhovanou legislativu a omezí skody, které tento návrh zákona muze udelat pro NHS.
Vzhledem k tomu, ze se tak velké mnozství podrobností nezobrazí na obraze zákona a bude místo toho ponecháno na sekundární legislativu a pokyny, je nutné mít nyní pevné ujistení o vládních plánech provádení, napríklad nadále máme vázné obavy o etice soucasného návrhu na pobídky komisaru.
Jiné oblasti, ve kterých BMA pozaduje zmeny, se týkají verejného zdraví; soukromý limit pro príjem pacientu; rezim selhání duvery; zvysování byrokracie a slozitosti a informace a duvernost. "
Napsal: Petra Rattue

Co potrebujete vedet o genitálních bradavicách

Co potrebujete vedet o genitálních bradavicách

Obsahy Lécba Príciny Komplikace Rizikové faktory Diagnostika Výhled Genitální bradavice jsou nakazlivé, masité výrustky v genitální nebo anální oblasti. Jedná se o jeden z nejcastejsích typu sexuálne prenosných infekcí. Jsou také známé jako venerické bradavice nebo condylomata acuminata. Jsou zpusobeny lidským papilomavirem (HPV) a jsou príznakem HPV.

(Health)

Jak ovlivnuje nábozenství blaho pacientu s rakovinou?

Jak ovlivnuje nábozenství blaho pacientu s rakovinou?

Nemoci, jako je rakovina, mohou predstavovat test na víru a duchovnost nábozenských pacientu, ale nová rada systematických recenzí naznacuje, ze nábozenství a duchovnost mohou mít pozitivní dopad na fyzickou, dusevní a sociální blaho techto pacientu. Vedci definovali nábozenství a duchovnost jako emocionální, behaviorální a kognitivní dimenze.

(Health)