cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je známo o H. pylori?

Obsah

 1. H. pylori a zaludecních vredu
 2. Jak získás H. pylori?
 3. Symptomy infekce
 4. Testování a lécba
 5. Odolnost proti antibiotikum
Helicobacter pylori, obycejne volal H. pylori, je typ bakterie, která infikuje zaludek a tenké strevo. To bylo objeveno v roce 1982 dvema australskými výzkumníky, kterí také zjistili, ze zpusobuje peptické vredové onemocnení.

Peptické vredy jsou otevrené vredy v podsívce zaludku nebo horní cásti tenkého streva. Peptické vredy se casto nazývají "vredy" nebo "zaludecní vredy". H. pylori také zvysují riziko vzniku rakoviny zaludku a gastritidy.

V tomto clánku vysvetlíme co H. pylori je to, jak vás zhorsuje a jak zpusobuje zaludecní vredy.

H. pylori a zaludecních vredu


Bakterie H. pylori jsou jednou z hlavních prícin vzniku peptických vredu.

Lékari vedí, ze peptické vredy jsou zpusobeny stresem nebo urcitými potravinami.

Po objevu H. pylori, nicméne tato teorie byla siroce argumentována. Studie v Trávicí onemocnení a onemocnení jater naznacuje, ze je spojeno 60 az témer 100 procent peptických vredu H. pylori.

Vredy nejsou jediným problémem H. pylori; výzkumníci to objevili H. pylori zpusobuje gastritidu, coz je stav, který zahrnuje zánet zaludku. H. pylori infekce je také spojena s rakovinou zaludku; Nicméne, americká rakovinová spolecnost uvádí, ze vetsina lidí s H. pylori v zaludku nikdy nevyvolávají rakovinu zaludku.

Zaludek má vrstvu hlenu, která je urcena k ochrane pred zaludecní kyselinou. H. pylori napadá tuto hlienovou výstelku a nechává cást zaludku vystavena pusobení kyseliny. Spolecne mohou bakterie a kyselina podrázdit zaludek, coz zpusobuje vredy, gastritidu nebo rakovinu zaludku.

Mnoho lidí vsak má H. pylori v zaludku, ale nemají vredy nebo jiné související problémy. Ve skutecnosti mají dve tretiny svetové populace H. pylori, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ale z dosud nepochopených duvodu nekterí lidé dostanou vredy, gastritidu nebo rakovinu zaludku H. pylori infekce.

Stojí za zmínku, ze peptické vredy mohou být také zpusobeny dlouhodobým uzíváním urcitých léku, vcetne léku proti bolesti, jako je ibuprofen, aspirin a naproxen. Tyto léky se nazývají NSAID nebo nesteroidní protizánetlivé léky.
Studie publikovaná v roce 2006 Lancet zjistili, ze vredy jsou vzácné u lidí, kterí neuzívají NSAID a kterí nemají zlucníku H. pylori.

Vse, co potrebujete vedet o zaludecních vredechKliknete zde a dozvíte se více o zaludecních vredech.Prectete si ted

Jak získás H. pylori?

Nikdo neví jiste, jak se lidé chytají H. pylori. V nekterých prípadech muze být na vine kontaminovaná strava nebo voda. To bylo nalezeno v lidských slinách, takze odborníci si myslí, ze se muze sírit z cloveka na cloveka.

Není známo, jak zabránit H. pylori infekce, ale odborníci doporucují:

 • Umyjte si ruce pred jídlem a po pouzití toalety.
 • Jíst potraviny, které byly manipulovány a pripraveny bezpecne.
 • Pít pouze cistou a bezpecnou pitnou vodu.

H. pylori infekce jsou castejsí v rozvojových zemích, kde lidé nemají prístup k cistým, bezpecným potravinám a vode.

Symptomy infekce


Symptomy infekce H. pylori mohou zahrnovat bolest a otoky zaludku, nevolnost a závrate.

Mnoho lidí H. pylori nemají zádné známky nebo príznaky. Pokud se lidé dostanou z duvodu nemoci H. pylori, mohou vsak mít ruzné príznaky.

Príznaky zaludecního vredu mohou zahrnovat tupé nebo pálivé bolest v horní oblasti bricha. Bolest je nekdy horsí v noci nebo kdyz je zaludek prázdný. Muze se jednat o docasnou úlevu od uzívání antacida, ale bolest se vrátí zpet.

Príznaky gastritidy casto zahrnují bolest bricha, nevolnost a zvracení.

Studie v Alimentární farmakologie a terapeutika uvádí, ze lidé s H. pylori infekce muze mít az sestkrát vyssí pravdepodobnost rakoviny zaludku. Rychlá lécba H. pylori muze pomoci snízit skody H. pylori muze zpusobit. To zase muze pomoci snízit riziko rakoviny zaludku a dalsích problému.

Mezi mozné príznaky rakoviny zaludku patrí:

 • bolesti bricha nebo otoky
 • ztráta chuti k jídlu
 • nevolnost nebo poruchy trávení
 • pocit plné bez toho, abys jedl moc
 • zvracení

Lidé s nekterým z techto príznaku by meli mluvit se svým lékarem. Tyto príznaky mohou být zpusobeny jinými stavy, proto je potreba správná lékarská péce k diagnostice problému.

Mozné komplikace zaludecních vredu

Vred muze vést k vázným komplikacím, jestlize je nelécen, vcetne:

 • Interní krvácení, které se muze stát zivot ohrozujícím.
 • Otvory v zaludku, které mohou vést k infekci.
 • Tkán jizvy, která muze zablokovat zaludek nebo strevo a zabranuje vyprazdnování jídla.

Tyto komplikace vyzadují okamzitou lékarskou pomoc. Mozné varovné príznaky zahrnují:

 • tezká bolest zaludku
 • cerná nebo destivá stolice
 • stolice s jasne cervenou krví
 • zvracení s jasne cervenou krví
 • zvracení, které vypadá jako kávy
 • pocit slabosti nebo dechu
 • pocit závratí nebo mdloby
 • zimnice nebo horecka

Testování a lécba


Endoskopie muze být pouzita k diagnostice problému zaludku zpusobených H. pylori, jako jsou peptické vredy.

Lidé, kterí mají príznaky vredu, gastritidy nebo jiné zaludecní problémy, mohou být testovány H. pylori nebo jiné problémy.

H. pylori mohou být detekovány testy krve, dechu nebo stolice.

Vredy, gastritida a rakovina zaludku jsou casto diagnostikovány kombinací následujících testu:

 • Anamnéza: jsou diskutovány minulé zdravotní problémy a príznaky.
 • Fyzikální vysetrení: vysetrení a naslouchání bricha.
 • Speciální rentgenové paprsky, které ukazují vnitrek zaludku.
 • Endoskopie: lékari prohlízí vnitrek zaludku se zvlástním nástrojem, zatímco pacient je sedati nebo spánku.

Pokud se zjistí vred, pacienti mohou být léceni ruznými léky, vcetne nekterých nebo vsech následujících:

 • Antibiotika zabít H. pylori.
 • Léky, které snizují kyselinu zaludecní, nazývané inhibitory protonové pumpy (PPI) nebo blokátory receptoru histaminu.
 • Léky, které pokryjí vred a pomáhají ho lécit.

Nekdy se po lécbe muze vrátit peptický vred. Abyste tomu zabránili, odborníci doporucují:

 • Zastavte nesteroidní protizánetlivost (NSAID) nebo uzívejte mnohem mensí dávku
 • Pouze uzívejte NSAIDy se speciálními léky, které chrání zaludek.
 • Vyhnete se alkoholu.
 • Nekurte.

Odolnost proti antibiotikum

Vetsina H. pylori infekce mohou být úspesne léceny antibiotiky. Nicméne výzkum naznacuje, ze nekteré H. pylori infekce se stávají odolnými vuci urcitým antibiotikum. To znamená H. pylori je schopen prezít lécbu antibiotiky a pacient muze potrebovat dalsí lék k zabíjení bakterií.

Studie v casopise Klinická gastroenterologie a hepatologie nekterí pacienti v USA meli H. pylori infekce, které byly rezistentní vuci dvema ruzným antibiotikum. Americký zurnál gastroenterologie hlásil vysoký pocet rezistentních látek H. pylori bakteriemi v latinskoamerických zemích.

Antibiotická rezistence je na celém svete rostoucí problém. CDC tvrdí, ze více nez 23 000 lidí umírá kazdý rok v dusledku infekce rezistentní na antibiotika. Mnozí lidé mozná slyseli o rezistenci na meticilin Staphylococcus aureus (MRSA), ale existuje mnoho dalsích typu bakterií, které se staly rezistentními na antibiotika.

Kazdý muze prispet svou pomocí k boji proti problému antibiotické rezistence. CDC ríká, ze lidé by meli:

 • Pouzívejte antibiotika pouze tehdy, pokud jsou predepsány lékarem.
 • Nikdy nepouzívejte antibiotika pro nachlazení nebo chripku - to jsou viry a antibiotika nebudou pracovat proti temto nemocem.
 • Vezmete celý cyklus antibiotik, pokud byly predepsány.
 • Nikdy nesdílejte antibiotika s ostatními.
 • Nikdy nepouzívejte staré nebo zbylé antibiotika.

Nastestí, H. pylori je stále lécitelná nekolika ruznými antibiotiky. Rychlá lécba pomuze zabránit poskození zaludku a mozným problémum s vredy, gastritidou a rakovinou zaludku.

Modely predikce pro nemocnicní readmisi jsou obecne nepresné

Modely predikce pro nemocnicní readmisi jsou obecne nepresné

Podle zprávy z 19. ríjna vydané JAMA výzkumníci prezkoumali a prozkoumali 26 validovaných modelu predpovedi rizikového nemocnicního prevzetí a zjistili, ze bez ohledu na to, zda byly pouzity pro klinické úcely nebo srovnání s nemocnicemi, byla jejich prediktivní schopnost spatná. Základní informace v clánku naznacuje: "Zvysující se mnozství literatury se pokousí popsat a potvrdit nástroje pro predvídání rizika prechodu z nemocnice.

(Health)

Riziko poranení ledvin u pacientu s srdecními operacemi muze být snízeno novou technikou

Riziko poranení ledvin u pacientu s srdecními operacemi muze být snízeno novou technikou

U az 30% pacientu trpících akutním poranením ledvin po srdecní chirurgii existuje velká potreba identifikovat zpusoby, jak toto riziko snízit. Nyní muze nová studie zverejnená v JAMA najít jednu. Vzdálená ischemická predkondicionace by mohla snízit riziko akutního poranení ledvin behem 72 hodin po operaci srdce o 15%, zjistí studie.

(Health)