cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Spolecnost GSK spolupracuje s americkými výzkumníky, aby pokrocila v hledání HIV lécby

S více nez 35 miliony lidí na celém svete, kterí zijí s HIV / AIDS, je potreba lécit více nez kdy jindy. Globální farmaceutický gigant GlaxoSmithKline a univerzita v Severní Karolíne v Chapel Hill oznámili, ze se spojili a vytvorili centrum pro lécbu HIV, které by se zamerilo na vymýcení tohoto onemocnení jednou provzdy.
Jedním z hlavních cílu nové spolupráce bude prístup "sok a zabití" pro lécbu HIV, který zahrnuje odhalování spícího HIV prítomného v imunitních bunkách pacientu, predtím, nez posiluje imunitní systém, aby znicil vsechny stopy viru.

Vzhledem k tomu, ze se nachází na univerzite v Severní Karolíne na kampusu Chapel Hill (UNC-Chapel Hill), bude nové centrum tvorit malý tým výzkumníku z GlaxoSmithKline (GSK), který bude spolupracovat s výzkumníky UNC-Chapel Hill, lécení HIV / AIDS.

Cílem nové spolupráce je podporit nejnovejsí vedecké prístupy k lécbe HIV, vcetne prístupu "sok a zabití". Jedná se o demaskování spícího HIV prítomného v imunitních bunkách pacientu, predtím, nez posiluje imunitní systém pacientu, aby znicili vsechny stopy viru.

Takový prístup se stal hlavním zamerením v lécbe HIV. Pouze minulý týden, Zdravotní novinky dnes hlásili studii, ve které výzkumníci identifikovali molekulu, o které se domnívají, ze by mohla být pouzita jako soucást strategie lécby "soku a zabití" viru.

Vedci z výzkumného centra Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) v Kanade odhalili, jak molekula nazvaná JP-III-48 pusobí jako "otvírák plechovek" a primeje virus HIV k otevrení a odhalování jeho slabostí , coz umoznuje, aby byl napaden imunitním systémem.

Tým výzkumníku z UNC-Chapel Hill byl jedním z prvních, kdo identifikoval prístup "sok a zabít", a ocekává se, ze spolupráce s GSK ji muze posunout dopredu.

"Prístup" sok a zabíjení "ukázal významný slib v casném translacním výzkumu na cloveku a byl predmetem výzkumu posledních nekolika let," ríká Dr. David Margolis, profesor medicíny na UNC-Chapel Hill a vudce Spolupráce výzkumných pracovníku pro vymýcení AIDS (CARE).

"Po 30 letech rozvoje lécby, která úspesne zvládne HIV / AIDS bez lécení," dodává, "potrebujeme jak nové výzkumné prístupy k tomuto obtíznému zdravotnímu problému, tak trvalé aliance mnoha partneru k udrzení úsilí, které bude zapotrebí k dosazení tento cíl. "

"Musíme venovat prístích 30 let k nalezení léku proti HIV"

Od epidemie HIV nejprve zasáhla na pocátku 80. let minulého století, priblizne 80 milionu lidí na celém svete bylo nakazeno tímto virem a kolem 39 milionu lidí zemrelo.

Primární lécba osob s HIV je antiretrovirová terapie (ART), která zahrnuje kombinaci nejméne trí antiretrovirových léku. Zatímco tyto léky neznicí virus HIV, mohou ho zastavit.

I kdyz jsou tyto léky zivot zachranující, virus je stále rozsírený, zejména v subsaharské Africe, kde populace predstavuje 71% vsech prípadu HIV na celém svete.

"Prestoze soucasné lécby HIV znamenají, ze miliony zivotu byly zachráneny, lidé musí po celou dobu trvat lécebnou lécbu, která si vyzádá emocionální mýtné a predstavuje ekonomickou zátez pro spolecnost, která je obzvláste nárocná v zemích s omezenými zdroji," ríká Zhi Hong, senior viceprezident a vedoucí oddelení pro lécbu infekcních onemocnení v GSK.

"Proto musíme venovat prístí tricet let hledání a vylécení léku, abychom jednoho dne zastavili epidemii HIV / AIDS."

Spolecnost GSK bude investovat 20 milionu dolaru do nového výzkumného centra - 4 miliony dolaru rocne po dobu 5 let - financní prostredky, které podle nich oddelují od investic do nových antiretrovirových terapií prostrednictvím jednotky HIV Discovery Performance se sídlem v Severní Karolíne.

Generální reditel GSK Sir Andrew Witty ríká, ze farmaceutická spolecnost má "dlouhé dedictví úspechu v oblasti výzkumu HIV", o kterém se domnívá, ze bude cenná pro novou spolupráci s UNC-Chapel Hill. On pridává:

"Toto partnerství je dukazem naseho minulého a soucasného vedení, inovací a odhodlání v této oblasti. Jsme inspirováni duverou, ze se správnými zdroji a výzkumnými týmy budeme mít smysluplný dopad na lécbu HIV. "

Lidé na celém svete zijí déle, nová výzva, ríká Organizace spojených národu

Lidé na celém svete zijí déle, nová výzva, ríká Organizace spojených národu

Dlouhá zivotnost se nevyskytuje pouze ve vyspelých zemích. Do roku 2050 budou ctyri petiny starsích lidí na svete v rozvojových zemích a více senioru ve veku 60 let nez ti, kterí jsou starsí 15 let, rekl generální tajemník OSN Ban Ki-moon dnes k prílezitosti Mezinárodního dne Starsí osoby.

(Health)

Cvicení 300 minut týdne "ke snízení rizika postmenopauzálního karcinomu prsu"

Cvicení 300 minut týdne "ke snízení rizika postmenopauzálního karcinomu prsu"

Zdvojnásobení mnozství týdne mírného az intenzivního aerobního cvicení na 300 minut namísto 150 minut týdne melo lepsí vliv na telesný tuk v souprave 400 neaktivních postmenopauzálních zen. Byly zjisteny vazby mezi fyzickou aktivitou a postmenopauzálním rizikem rakoviny prsu. Snízení celkových tukových a dalsích adipozitních opatrení, zejména u obézních zen, bylo úcinnejsí pri vyssím cvicení behem 1-letého klinického hodnocení zverejneného v JAMA Oncology.

(Health)