cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vetsí riziko celozivotního vývoje COPD nez selhání srdce a mnoho rakovin

Podle prvního komplexního odhadu celozivotního rizika chronické obstrukcní plicní nemoci (CHOPN), publikované ve zvlástní publikaci European Respiratory Society Lancet, je pravdepodobné, ze jeden ze ctyr jedincu ve veku 35 a více let rozvinul CHOPN v urcité fázi svého zivota. Objevy naznacují, ze lidé mají mnohem vyssí riziko vzniku COPD nez mestnavé srdecní selhání, akutní infarkt a nekolik bezných druhu rakoviny.
Výsledky naznacují, ze v urcité fázi zivota je prumerná zena ve veku 35 let více nez trikrát vetsí pravdepodobnost vývoje chronické obstrukcní plicní nemoci ve srovnání s rakovinou prsu a pro prumerného 35letého muze riziko vzniku CHOPN je trikrát vyssí nez rakovina prostaty.
V roce 2030 se chronická obstrukcní plicní nemoc povazuje za tretí nejcastejsí prícinu úmrtí na svete, coz je hlavní prícinou hospitalizací a je jednou z nejdrazsích chronických onemocnení. Nicméne, ve srovnání s chorobami, jako je diabetes, existuje málo povedomí verejnosti o CHOPN a financování, výzkum a profil nejsou stejné jako u jiných onemocnení s podobnou zátezí.
S vyuzitím populacních zdravotních administrativních informací pro celou populaci Ontária (priblizne 13 milionu lidí) Andrea Gershonová z Ústavu pro klinické evaluacní vedy, Toronto, Ontario, Kanada a kolegové zamýslela vypocítat celozivotní riziko vzniku COPD s diagnostikovanou diagnózou. Vsichni lidé ve veku od 35 do 80 let, kterí nemeli v roce 1996 chronickou obstrukcní plicní chorobu, byli sledováni az 14 let. Behem setrení bylo diagnostikováno celkem 579 466 prípadu CHOPN.
27,6% (jedna sestinásobná sance) predstavovalo celkové predpokládané celkové riziko diagnostikování CHOCHP lékarem. A ve srovnání se zenami (25,6% jedna ze ctyr), muzi meli vyssí riziko (29,7% témer jeden ze trí) v rozvojové CHOPN. Celozivotní riziko vzniku onemocnení bylo také zvýseno nizsím socioekonomickým postavením a zivotem na venkove.
Vysetrovatelé zduraznují:

"COPD mela celozivotní riziko srovnatelné s cukrovkou a astmatem, jejíz zivotní riziko bylo asi dvojnásobné nez u kongestivního srdecního selhání ... trikrát az ctyrikrát nez u akutního infarktu myokardu, rakoviny prsu [u zen] a rakoviny prostaty [u muzu] více nez sedmkrát nez u jiných typu rakoviny. "

Dospeli k záveru:

"Nase nové poznatky upozornují na obrovskou zátez CHOCHP na spolecnost a mohou být vyuzita k informování verejnosti o potrebe pozornosti a zdroju pro boj s touto chorobou ... [a ospravedlnit pokracování programu odvykání kourení a rozvoj dalsí strategie pro optimalizaci péce o CHOPN s cílem zlepsit zivot postizených osob, jejich rodin a jejich komunity. "

David Mannino z University of Kentucky College of Public Health v Lexingtonu v USA a Fernando Martinez z University of Michigan Health System v Michiganu v USA vysvetlují, ze tyto objevy jsou obzvláste dulezité, protoze: "Do nedávné doby bylo málo Verejné povedomí o CHOPN a onemocnení dostalo od financních agentur jen málo prostredku. Cástka vynalozená na výzkum podle jednotlivých prípadu stále zaostává za jinými chronickými a maligními nemocemi. "
Napsal Grace Rattue

Alergie na vcelí bodnutí muze být ochranným mechanismem

Alergie na vcelí bodnutí muze být ochranným mechanismem

Alergie k jedu v vcelích bodácích muze být imunitní reakcí, která pripravuje telo, aby odolalo potenciálne smrtelné dávce jedu, podle nového výzkumu na Stanfordské univerzitní lékarské fakulte. Pro vetsinu lidí vede vcelí bodnutí k docasné bolest a nepohodlí. Ale malá mensina má závaznou alergickou reakci nazývanou anafylaktický sok, který zahrnuje pokles krevního tlaku, svedení a problémy s dýcháním a muze zpusobit smrt, pokud není lécena okamzite.

(Health)

Tiny DNA ctenár se hlásí rychle, levné Sequencing

Tiny DNA ctenár se hlásí rychle, levné Sequencing

Vyhlídka na dostupnou personalizovanou medicínu s pouzitím "genomového sekvenování behem cekání" byla priblízena tento týden, kdyz studie vedená profesorem fyziky z University of Washington ukázala, jak muze malý nanoscale senzor císt sekvenci jedné DNA molekuly zpusobem to slibuje, ze bude levná a rychlá.

(Health)