cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Globální financní krize postihuje financování prevence nemocí

Zdá se, ze kazdý den je dalsí oblast ekonomiky depresivní kvuli globální financní krizi v bankách a vládách po celém svete. Tentokrát je to Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózu a malárii, který oznámil, ze do roku 2014 nebude poskytovat zádné nové granty; a existuje moznost, ze nekteré existující projekty budou snízeny. Fond, který sídlí v Zeneve, uvedl, ze pouze "základní" programy v zemích s nízkým nebo stredním príjmem by získaly více financních prostredku na to, aby mohly pokracovat az do roku 2014, a doufá, ze nové vedení muze zvýsit efektivitu.
Zdá se být ironické, ze dve odvetví hospodárství: bankovnictví a vláda, které dodávají technologii nebo inovacím jen málo sveta, jsou skutecnými hnacími silami hospodárského rustu, dokázaly potlacit a potlacit témer vsechny oblasti cinnosti. Fond pozádá mezinárodní dárce o 20 USD, ale získal jen neco málo pres polovinu, coz dokonce chybí i jejich výchozí cíl ve výsi 13 Kc.
Problém spocívá ve scénári historicky nízkých úrokových sazeb, který prerusil cenný zdroj príjmu. Krome toho nekteré mensí zeme, které by za normálních okolností prispívaly, celí svým rozpoctovým bojum a proste nemají k dispozici financní prostredky. Hotovost zjevne netece tak, jak to delala pred krizí.
Alianci HIV / AIDS, jejíz clenské organizace cerpají ze Svetového fondu pro mnoho projektu po celém svete, uvedla, ze je to nejhorsí mozný cas na vyrazení penez. Má rozsáhlé plány na resení vysokých výskytu HIV v oblastech Cíny a Jizního Súdánu, které by mohly být ovlivneny snízením financování.
Alvaro Bermejo, reditel Globálního fondu, rekl:

"Meli by to být vzrusující casy - nejnovejsí vedecký vývoj nám ukazuje, ze lécba HIV muze mít silný preventivní efekt proti HIV ... Nikdy znovu nedosáhneme situace, kdy by programy, které setrí zivot, byly zruseny nebo odlozeny."

Médecins Sans Frontières, dalsí charita, která se spoléhá na financování, popsala financní situaci jako "strasnou". Dr. Tido von Schoen-Angerer, jeden z výkonných reditelu, rekl:

"Dárci skutecne vytahují koberec z lidí, kterí zijí s HIV / AIDS, a to presne v okamziku, kdy potrebujeme presunout plnou paru dopredu a získat zivot zachranující lécbu pro více lidí."

Existuje výzva, aby vlády schválily tento nedostatek, ale to muze být nerealistické, nebot samotné vlády jsou velkou cástí financního zpomalení a mnozí proste nemají hotovost.

Zdá se, ze hluboké kapsy vlády se zmensily a není to skutecne prekvapující, protoze vlády mohou cerpat peníze pouze prostrednictvím daní; nemají prílis mnoho dalsích zpusobu získávání financních prostredku. Pokud se jejich obcané budou cítit spetku, danové príjmy poklesnou v tandemu. Tentokrát to bylo zkompletováno vládními omezeními, které omezily tisíce pracovních míst.
Globální fond plánuje restrukturalizaci, aby zvýsila efektivitu svého rízení.

Predseda predstavenstva Simon Bland rekl:
"Petaletý strategický plán a plán transformace prijatý na této schuzce spolecne zavázaly, ze globální fond se presune na nový model financování, který se zameruje na strategické investování do zemí, populací a intervencí s vysokým potenciálem pro dopad a vysokou hodnotu za peníze ...
Poskytne své financování proaktívnejsím, flexibilnejsím a predvídatelnejsím zpusobem. Bude lépe rídit rizika a bude aktivneji spolupracovat se zememi a partnery, aby usnadnilo úspesné provádení grantu. Pritom se domnívám, ze globální fond se presune z instituce, která úspesne poskytla nouzové financování, aby umoznila zemím vyrovnat se s pandemiemi, které se jim podarilo, aby se staly udrzitelným a efektivním zdrojem globálního úsilí o jejich kontrolu a nakonec zvítezili v boji proti AIDS, tuberkulózu a malárii. "

Napsal Rupert Shepherd

Co byste meli vedet o trichomoniáze

Co byste meli vedet o trichomoniáze

Obsah Co je to? Rizikové faktory Príznaky Komplikace Diagnostika Lécba Prevence Trichomoniáza je pohlavne prenosná infekce zpusobená parazitem. Muze být predán vaginálním, orálním nebo análním sexem. Trichomoniasis nebo trich je vysoce léciva, ale nezpusobuje zádné príznaky u kazdého, kdo ji dostane.

(Health)

Vse, co potrebujete vedet o kozních stítcích

Vse, co potrebujete vedet o kozních stítcích

Obsah Co jsou to kozní stítky? Lécba Príciny Kuze je malý kousek mekké, visící kuze, která muze mít stopku nebo stopku. Mohou se objevit kdekoli na tele, ale predevsím tam, kde se pokozka opérá o jinou plet nebo odev. Jiná jména jsou acrochordon, kozní papilom, kozní znacka, fibroepitheliální polyp, fibroma molluscum, kyvadlo fibromy, mekký fibróm a kozní stítky Templeton.

(Health)