cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dávání narození trvá déle nez pred polovinou století

Rodicovství dnes trvá déle nez pred 50 lety v USA podle zprávy Národního ústavu zdravotnictví (NIH). Autori napsali, ze nejpravdepodobnejsí zmeny v praxi v místnostech, stejne jako nekteré dalsí faktory, zpusobily, ze práce dnes je déle. Získali údaje o témer 140 000 dodávek.
Autori zduraznili, ze je nutné provést dalsí studie, které by urcily, zda soucasné praktiky porodu ovlivnují delsí období porodu a kolik.
Vedci porovnávali údaje o porodu na pocátku sedesátých let s informacemi dostupnými od pocátku tohoto tisíciletí. Behem posledních 50 let se pracovní doba první fáze zvýsila o 2,6 hodiny. Pro ty, které jiz porodily, pocala práce v raném stádiu o dve hodiny déle o 50 let pozdeji. První trénink nastane dríve, nez zacne aktivní spustení; pri rozsírení delozního cípku.
Deti v pocátku roku 2000 se narodily v prumeru pet dní dríve nez jejich pocátecní sedesátá léta - a také mely vyssí pocty porodu. Matky, které porodily pocátkem roku 2000, vázily více nez pred padesátky pred matkami. Na pocátku sedesátých let prumerný index telesné hmotnosti materské matky pred tehotenstvím byl 23, oproti 24,9 padesát let pozdeji. Matky z pocátku roku 2000 byly o ctyri roky starsí nez ty, které porodily pred padesáti lety.
Hlavní autor, S. Katherine Laughon, M.D., rekl:

"Starsí matky mají tendenci trvat déle, nez porodit mladsí matky, ale kdyz vezmeme v úvahu vek matky, zcela nerozpoznáme rozdíly v pracovní dobe."

Pouze 4% starsích matek uzívalo injekce do míchy (epidurální anestezie) v porovnání s více nez 50% o padesát let pozdeji. Je dobre známo, ze epidurální anestézie zvysuje dodací lhutu. Autori vsak zduraznili, ze tento rozdíl v praktické praxi nezahrnuje veskeré zvýsení dodacích lhut.

Oxytocin, hormon, byl podán u 31% matek v raném roce 2000 behem porodu, ve srovnání s 12% dríve nez pet desetiletí. Oxytocin zrychluje práci a pouzívá se pri zpomalení kontrakcí. Predpokládá se, ze oxytocin snizuje pocet porodu.
Dr. Laughon rekl:
"Bez ní (oxytocin) by práce mohla být dokonce delsí v soucasném porodnictví
nez to, co jsme nasli. "

Postupy pozdejsího dorucování

V pocátcích sedesátých let byly ve srovnání s pocátkem roku 2000 bezneji pouzívány:
  • Episiotomie - zvetsení vaginálního otvoru chirurgickým rezem behem porodu

  • Kleste

  • Dalsí chirurgické nástroje k extrakci dítete z narozeného kanálu
Pokud nedosáhne práce, lékari dnes více zasahují. Príkladem je zpomalení dilatace delozního cípku nebo prodlouzení aktivní fáze porodu (lékari mohou provádet sekci C nebo podávat oxytocin).
Cetnost c-sekce je dnes ctyrikrát vyssí nez v casných sedesátých letech minulého století.
Napsal Christian Nordqvist

Zdravé srdce by mohlo chránit pred kognitivním úpadkem

Zdravé srdce by mohlo chránit pred kognitivním úpadkem

Je samozrejmé, ze dobré zdraví srdce je prospesné samo o sobe. Ale podle nové studie muze zdravé srdce také vést ke zdravému mozku tím, ze ochrání pred kognitivním poklesem souvisejícím s vekem. Venujte pozornost vasemu srdci a také se muzete starat o mozek, podle výzkumníku. Vedená Hannahem Gardenerem z Miller School of Medicine na univerzite v Miami na Floride, studie zjistila, ze starsí dospelí s lepsími kardiovaskulárními úcinky vykazovali nizsí hladiny kognitivního poklesu asi o 6 let pozdeji ve srovnání se starsími dospelými s chudsím kardiovaskulárním stavem opatrení.

(Health)

Práce pres 48 hodin za týden neobvyklé pro UK stázisty

Práce pres 48 hodin za týden neobvyklé pro UK stázisty

Kdyz byla v srpnu 2009 zavedena evropská smernice o pracovním case (EWTD) v rotacních stanicích 77 anglických nemocnicních svereneckých fondu, bylo jim povoleno, aby do 31. cervence 2011 pobývaly maximálne 52 hodinový týden místo 48 hodin. Zpráva od BMJ Kariéra ukazuje, ze vetsina z 300 lékaru, kterí absolvovali rotacní skolení, osvobozených od 48hodinového limitu pracovní doby stanoveného evropskou smernicí o pracovní dobe (EWTD) jsou nyní v souladu.

(Health)