cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Genetická variace nabízí nový zpusob, jak zaznamenat nejnebezpecnejsí detské rakoviny

Nový výzkum publikovaný v casopise Prírodní komunikace naznacuje, ze pozorování genetické variace spíse nez prítomnost jednotlivých mutací muze být lepsí cestou k identifikaci nejzávaznejsích nádoru v detském karcinomu.
Merení mikrovariek v nádorových bunkách by jednoho dne mohlo pomoci rozhodnout, jak silná lécba musí být, aby se zachránil zivot dítete agresivním onemocnením.

Výzkumníci z Lundské univerzity ve Svédsku ríkají, ze jejich studie vysvetluje, proc - navzdory mnoha výzkumum - pro mnohé typy detských rakovin bylo obtízné predpovedet, u kterých pacientu je castejsí výskyt recidivy jejich rakoviny.

Je jiz dobre známo, ze u dospelých nádoru je genetická variace v nádorových bunkách vetsí nez u zdravých bunek.

To má smysl, kdyz se domníváme, ze pri rakovine, kdyz se bunky delí, chromozomy se rozdelí a rekombinují v podivných zpusobech, se zmlátí a skoncí na spatném míste.

Nebylo vsak jasné, zda se to také deje v detských rakovinách - a zda je genetická variabilita nádoru spojena s agresivitou.

Studie potvrzuje oba tyto prípady, protoze vedoucí autor David Gisselsson Nord, docent v Lundu, který vede skupinu vysetrující genomickou nestabilitu v detském rakovine, vysvetluje:

"Nádory u detí jsou také geneticky nestabilní a cím vetsí je variace mezi bunkami, tím vetsí je rakovina."

Nejvíce agresivní rakoviny byly ty s nejvíce genetickou variací

Studie prokázala 44 prípadu Wilmsova nádoru, nejcastejsího typu rakoviny ledvin u detí.

Vsichni mladí pacienti dostávali chemoterapii a nejvíce se zotavili, ale v nekterých prípadech se bohuzel rakovina rozsírila a pacienti zemreli. Studie ukazuje, ze tito pacienti meli nejvíce genetickou variaci v jejich nádorech.

Predtím se vedci pokouseli predpovedet, které prípady byly nejagresivnejsí tím, ze hledají urcité rysy - napríklad mutace - v jediném vzorku od kazdého pacienta, vysvetluje prof. Gisselsson Nord.

"Nicméne pokud mezi bunkami existuje tolik variací, jeden vzorek nestací k urcení vlastností nádoru," dodává.

Ale nastestí to neznamená, ze musíte vzít spoustu vzorku k posouzení genetické variability. Tým zjistil, ze stací vzít vzorek, který není vetsí nez jeden milimetr, a posoudit genetické rozdíly mezi bunkami - rozsah "mikrovariecí", jak je nazývali.

"Zcela nový zpusob, jak posoudit, jak nebezpecný je nádor"

Mikrovariece jsou mnohem lepsími predpoklady rizika metastázy a smrti nez prítomnost jednotlivých mutací, ríká prof. Gisselsson Nord, který konstatuje, ze "je to zcela nový zpusob, jak odhadnout, jak nebezpecný je nádor".

Výzkumníci naznacují, ze mikrovariece jsou základem pro vetsí zmeny, které nakonec vedou k recidive a rozsírení rakoviny.

Tým nyní hodlá provést rozsáhlou studii vsech nových prípadu rakoviny ledvin u detí v Evrope v prístích peti letech.

Pokud by sirsí studie potvrdila nálezy této malé studie, pak posouzení mikrovarcinací v nádorových bunkách by se mohlo stát zpusobem, jak rozhodnout, jak silná lécba musí být, aby se zachránil zivot mladého pacienta.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli o studii publikované v casopise Geny a vývoj který naznacuje, ze gen nazvaný ATDC muze vysvetlit, proc je rakovina pankreatu tak agresivní. Vedci zjistili, ze gen hraje dulezitou roli v tom, ze pomáhá predinvazivním nádorum pankreatu do metastatického stavu.

Tuberkulóza - nutné nové nástroje a koordinaci

Tuberkulóza - nutné nové nástroje a koordinaci

Za úcelem zvýsení výzkumu a urychlení pokroku v boji proti tuberkulóze (TB) na celém svete jsou zásadní nové nástroje a koordinace. Christian Lienhardt ze Svetové zdravotnické organizace (WHO) v Zeneve ve Svýcarsku a kolegové v clánku v PLoS Medicine v tomto týdnu oznámili, ze partnerství Stop TB a oddelení WHO Stop TB zahájily výzkumné hnutí TB.

(Health)

Hlavní tajemství mozku objevené

Hlavní tajemství mozku objevené

Vedci z McGillovy univerzity nasli stopu, která naznacuje, ze urcité kognitivní a dusevní poruchy mohou zahrnovat dve cásti mozku, které byly dríve povazovány za nezávislé. Tým pod vedením prof. Yogity Chudasamy z laboratore univerzity mozku a chování na psychologickém oddelení provedl zásadní objev kritické interakce mezi hipokampu a prefrontální kurou, která se podílela na rozhodování a zabranování nevhodného chování.

(Health)