cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Genetické otisky prstu Sledují drogy-rezistentní parazity malárie

Nové kmeny rezistentní na artemisinin parazita vyvolávající malárii Plasmodium falciparum se rychle rozsirují v Kambodzi, ríká mezinárodní skupina vedcu ve výzkumném dokumentu, který také odhaluje, jak lze od genetických otisku prstu identifikovat drogy rezistentní kmeny.
Senior autor Dominic Kwiatkowski, z Oxfordské univerzity a Wellcome Trust Sanger Institute poblíz Cambridge, a kolegové, objevili nové kmeny rezistentní na artemisinin v západní Kambodzi, známý hotspot pro rezistenci proti drogám. Napsali o tom a jak dokázali identifikovat odlisné genetické vzorce pro kazdý z kmenu v online vydání z 28. dubna Nature Genetics.
Artemisinin je hlavní droga proti malárii, která je zpusobena parazitem P. falciparum dostane se do krevního reciste skusem proti komárím. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) vsak výskyt parazitu rezistentních vuci drogám snizuje dopad artemisininu, coz ohrozuje stovky tisíc zivotu.
Spoluautor Nicholas White, profesor Centra pro tropickou medicínu na Oxfordské univerzite, ríká:
"Artemisininová rezistence je nouzová situace, která by v posledních letech mohla vykolejit veskerou dobrou práci globální kontroly malárie. Zoufale potrebujeme metody, které by ji sledovaly, aby ji obsahovaly a molekulární otisky prstu to dávají."
S vyuzitím nových genomových sekvencních technologií, mezinárodní skupina sekvenovala celou DNA 825 P. falciparum vzorku z jihovýchodní Asie a Afriky a objevil "neobvyklý vzorek populacní struktury parazitu v epicentru artemisininové rezistence v západní Kambodzi".
Tyto technologie jim umoznily vybírat genetické vzory nebo "otisky prstu" pro kazdý z kmenu rezistentních na artemisinin.
Kwiatkowski ríká tisku:
"Nás pruzkum genetických zmen ukázal, ze západní kambodzské malarské parazity mely populacní strukturu, která se výrazne lisila od populací ostatních zemí, které jsme analyzovali."
"Ruzné nejen z afrických zemí, ale také od populací malaristických parazitu v sousedním Thajsku, Vietnamu a dokonce i východní Kambodzi," dodává.

Závery také poskytují nekteré dulezité stopy o tom, jak se objevuje rezistence a pretrvává u nekterých populací parazitu.
Výzkumníci naznacují, ze jejich prístup nabízí uzitecný nový zpusob, jak odhalit a sledovat globální vznik rezistence vuci lékum. Dulezitým prínosem je napríklad to, ze nemusíte znát genetické príciny rezistence léku k identifikaci rezistentních kmenu.
To se povazuje za dulezitý krok k dohledu a úsilí o odstranení malárie po celém svete. Zdravotní orgány potrebují rychlé a úcinné nástroje pro genetické odhalování parazitu odolných vuci drogám, aby sledovali jejich vznik a sírení.
Ve svém príspevku autori ukazují, ze uplatnování jejich technik umozní úradum sledovat sírení a vývoj parazitu rezistentních vuci drogám v reálném case.
Zpocátku se skupina domnívala, ze práve nacházejí anomálie. Dalsí výzkumy vsak odhalily tri odlisné populace parazitu rezistentních na artemisinin, které se lisily nejen od ostatních populací, které byly na tuto drogu stále náchylné, ale také od sebe navzájem.
"Je to jako kdyby existovaly ruzné etnické skupiny parazitu rezistentních na artemisinin, kterí obývají stejný region," vysvetluje Kwiatkowski.
Závery také nabízejí nekteré nové náznaky, proc západní Kambodza je takový hotspot pro vznik drogových rezistentních parazitu malárie, coz uz nejakou dobu premýslí výzkumníci. Odolnost vuci jiným lékum proti malárii, chloroquinu a sulfadoxinu / pyrimethaminu, nejprve zacala v jihovýchodní Asii a rozsírila se do Afriky.
Vedle toho, co vedci popisují jako "genetický rámec na úrovni populace pro vysetrování biologického puvodu rezistence na artemisinin", verí, ze jejich nálezy také poskytují zpusob "definování molekulárních markeru, které by pomohly pri jeho eliminaci".
Bílá, která také sídlí na oddelení výzkumu tropické medicíny Mahidol-Oxford na univerzite Mahidol v thajském Bangkoku, ríká:
"Zatímco jsme jeste nezjistili presný mechanismus úcinku nebo rezistenci na artemisinin, tento výzkum predstavuje významný pokrok v tomto smeru."
Ve své Svetové zpráve o malárii z roku 2012 navrhuje WHO, ze masivní pokrok v boji proti malárii dosazený behem posledního desetiletí by mohl ztratit kvuli nedostatku penez.
Napsal Catharine Paddock PhD

Muzi, kterí budou pravdepodobne uzitecnejsí u zen ve vysokých podpatcích

Muzi, kterí budou pravdepodobne uzitecnejsí u zen ve vysokých podpatcích

U nekterých zen je castým výskytem podrázdení jejich prátel nebo manzelu, aby si sundali odpad nebo pomohli s pokrmy. Nyní nová studie tvrdí, ze zenám muze být zpusob, jak povzbudit muze, aby byli uzitecnejsí - tím, ze nosí vysoké podpatky. Muzi mají vetsí sanci na pomoc zenám, kdyz nosí vysoké podpatky, nez kdyz nosí ploché boty, podle nové studie.

(Health)

Ztráty kourení matek se mohou projevit v oblicejových pohybech plodu

Ztráty kourení matek se mohou projevit v oblicejových pohybech plodu

Pilotní studie provedená výzkumnými pracovníky z univerzit Durham a Lancaster ve Velké Británii naznacuje, ze skodlivé úcinky kourení behem tehotenství mohou být odrazem pri pohybu obliceje nenarozených detí. Tyto ultrazvukové snímky ve 32. týdnu tehotenství ukazují zvýsené pohyby v ústech a na tvári v plodu kourení matky (v horní cásti) ve srovnání s nekuráckou matkou (dnem).

(Health)