cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Gene muze premiéru dospívající na binge nápoj

Nekterí dospívající mohou být pripraveni na nápoj, protoze mají verzi genu, která zpusobuje, ze alkohol stimuluje silnejsí pocity radosti a odmeny, podle nového výzkumu z Velké Británie, který poskytuje zatím co nejpodrobnejsí porozumení základním mozkovým procesum.
Studie, kterou vede King's College London Institute of Psychiatry (IoP), je publikována online v tomto týdnu Sborník národní akademie ved, PNAS.

Binge Drink v dospívání

Pití dospívajících je v Anglii bezná, kde priblizne 60% mladých lidí ve veku 11 az 15 let uvádí alkohol. Tento údaj se za poslední dve desetiletí prílis nezmenil.
Ale to, co se v této vekové skupine stalo beznejsím, je pití alkoholu: v krátké dobe spotrebovává velké mnozství alkoholu.
Studie ukazují, ze konzumace alkoholu u dospívajících se zvýsila z 6 jednotek týdne v roce 1994 na 13 v roce 2007.
Autori poznamenávají, ze kazdý rok ve Velké Británii je asi 5 000 teenageru hospitalizováno kvuli pití.
Vedle zrejmých problému, jako je zvýsené chování proti sociálnímu a rizikovému chování (napr. Rízení pod vlivem alkoholu a nebezpecné sexuální styky), týrání alkoholu u mladistvých bylo také spojeno se spatným vývojem mozku a dlouhodobými zdravotními problémy.

Alkohol stimuluje potesení a odmenu

Návykové látky jako alkohol stimulují uvolnování chemického dopaminu v mozku, coz vytvárí pocity radosti a odmeny.
Nekolik genu bylo spojeno s rizikem zneuzívání alkoholu, vcetne RASGRF-2, které bylo zjisteno v nedávných studiích od Kinga IoP.
Ale tato nejnovejsí studie je první, která naznacuje základní mechanismus, kterým gen stimuluje mozek k uvolnování dopaminu.
Gunter Schumann, profesor King's IoP a hlavní autor studie, ríká v tiskovém prohlásení:
"Lidé hledají situace, které plní svuj smysl pro odmenu a udelají je stastné, takze pokud je vás mozek propojen, aby nasel alkohol, získáte to."

Variant genu zvysuje potesení a odmenu

Schumann a kolegové verí, ze nyní chápou sekvenci událostí, díky nimz geny ovlivnují chování alkoholu v mozku.
"Zjistili jsme, ze gen RASGRF-2 hraje zásadní roli v tom, jak alkohol stimuluje mozek k uvolnování dopaminu, a tím vyvolává pocit odmeny. Takze pokud lidé mají genetickou variaci genu RASGRF-2, alkohol jim dává silnejsí smysl pro odmenu, címz je pravdepodobnejsí, ze budou tezké pijáci, "vysvetluje Schumann.
On a jeho kolegové zjistili, ze mysi bez genu RASGRF-2 nevyhledaly alkohol. A kdyz meli alkohol, nedostatek genu zastavil uvolnování dopaminu v oblasti mozku nazývané ventral tegmental area (VTA), takze nebylo smysl pro odmenu.
Pomocí mozkových skenu výzkumníci poté analyzovali aktivitu mozku u 663 chlapcu ve veku 14 let, kterí jeste nepili alkohol. Zjistili, ze chlapci, kterí nesli vysoko rizikovou verzi genu RASGRF-2, meli vetsí aktivitu v oblasti ventrálního striatum mozku, kdyz ocekávali odmenu v mentální výzve. Tato cást mozku je úzce spojena s VTA a podílí se na uvolnování dopaminu.
Vedci to naznacují, ze chlapci s vyssí rizikovou verzí genu uvolnovali více dopaminu, kdyz predjímali odmenu, a tak cítili vetsí potesení.
Pro testování spojení s alkoholem se vedci poté znovu obrátili na stejnou skupinu chlapcu, kdyz byli 16. Do té doby byli mnozí z nich jiz castými alkoholiky.
Nasli chlapci s rizikovou verzí RASGRF-2 vypili alkohol casteji nez kluci, kterí ho nemeli.

Více výzkumu potrebné pro instanci u dívky

Schumann ríká, ze by mel být nyní proveden dalsí výzkum zamerený na úcinky alkoholu v mozku dospívajících dívek, podle zprávy studie BBC.
V roce 2011 výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Diegu a Stanfordské univerzite navrhli, aby mozkové príhody dívcích dospelých dívcích mozku byly více nez chlapci.
Schumann ríká, ze je dulezité vcas najít rizikové faktory pro zneuzívání alkoholu, aby byla zajistena úspesná prevence a lécba.
Prostredky z Evropské unie (EU) a Rady pro lékarské výzkumy Spojeného království (MRC) zaplatili za studii, která je soucástí konsorcia IMAGEN, kde vedci v EU zkoumají chování posilování a dusevní zdraví mladých lidí pomocí 2 000 dospívající dobrovolníci v Irsku, Anglii, Francii a Nemecku.
Napsal Catharine Paddock PhD

Je nadledvinová únava skutecným stavem?

Je nadledvinová únava skutecným stavem?

Obsah Co je adrenalinová únava? Symptomy Diagnóza diety Funkce nadledvinek Poruchy Lécba nadledvinek je termín aplikovaný na skupinu nespecifických príznaku. I kdyz tento termín nasel mezi alternativními lékari vysokou popularitu, neexistuje zádný vedecký lékarský dukaz, který by dokazoval, ze tento stav existuje.

(Health)

Sýr pochází z rostlin, mnoho britských detí verí

Sýr pochází z rostlin, mnoho britských detí verí

Britská nadace pro výzivu (BNF) práve ukázala, ze sokantne vysoké procento detí z primární skoly nejezdí dostatek ovoce a zeleniny a ze velká cást verí, ze sýr pochází z rostlin a rybí prsty jsou vyrobeny z kurecího masa. Tato zjistení pocházejí z pruzkumu provedeného vysetrovateli z BNF, který zahrnoval více nez 27 500 detí v U.

(Health)