cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fruit Fly Hormon nabízí vodítko k diabetes "Cure"

Rízením hormonu u ovocných musek byli vedci schopni manipulovat s hladinou cukru v tele, címz otevreli cestu k rozvoji "léku", který by snízil potrebu inzulínových výstrelu u lidských diabetiku.
Dramatický objev muze také vést k novým lékum, které by mohly napríklad zabránit tomu, aby telo myslelo, ze cvicí.
Neurobiologové na univerzite Wake Forest v USA písou o svém objevu v clánku publikovaném online v cervenci v casopise Genetika.
Hlavní resitel Erik Johnson, profesor biologie, uvedl v tomto týdnu prohlásení, ze ackoli ovocné musky zrejme vypadají zcela odlisne od lidí, oba druhy mají podobné biofyzikální a biochemické procesy, vcetne tech, které kontrolují cukr.
"Proc letí tak jednoduché je, ze mají priblizne 100 000 neuronu oproti priblizne 11 miliardám lidí," rekl Johnson.

Pro jejich studium Johnson a kolegové zkoumali, jak ovoce letí (Drosophila) reagují, kdyz jejich zásobování potravinami klesá.
Snízená strava nebo hladovení obvykle zpusobují, ze se stanou hyperaktivní a buzují kolem sebe jako blázen a hledají jídlo.
Frenzivní chování je zpusobeno sekreci adipokinetického hormonu (AKH), ??coz je funkcní ekvivalent glukagonu u lidí. Hormon je uvolnován speciálními bunkami zvanými AKH bunky.
(Glukagon, který se vylucuje do lidské slinivky, delá opak inzulínu, zvysuje hladinu cukru v krvi.)
Zvýsený AKH ríká telum ovoce, aby uvolnili více cukru, aby poháneli své zbesilé hledání jídla. A to pokracuje, dokud vsechny zásoby energie v jejich telech nevyuzijí pri hledání potravin.
Enzym, který spoustí uvolnování adipokinetického hormonu (AKH), ??se nazývá AMP-aktivovaná kináza (AMPK), a to je to, ze výzkumníci manipulovali s ovocnými muskami.
Také zjistili, ze kdyz vymenili AMPK, bunky AKH vylucovaly méne AKH, coz snizovalo uvolnování cukru a hyperaktivní chování v ovocných mouchách se témer úplne zastavilo: i tvárí v tvár hladovení.
"Vzhledem k tomu, ze ovoce letí a lidé sdílejí 30 procent stejných genu a nase mozky jsou v podstate drátené stejným zpusobem, naznacuje, ze tento objev by mohl informovat metabolický výzkum obecne a výzkum cukrovky konkrétne," rekl Johnson.
Tým navrhuje dva zpusoby, jak lze tento objev vyuzít: výzkum diabetu a vývoj léku proti ztráte hmotnosti.
Diabetes výzkum glukagonu je obtízný, protoze pankreatické bunky se nedají snadno oddelit. AKH bunky v ovocných mouchách nabízejí cenný model, ve kterém se zkoumá potenciální zpusob, jak zamerit na pankreatické bunky, které vylucují glukagon. Mohlo by to vést napríklad k lécbe, která snizuje úcinek glukagonu, coz by zase zmírnovalo uvolnování cukru do krevního reciste.
Pokud by taková lécba existovala, snízila by potreba diabetiku, aby si injekcne podávali inzulin.
Objev by také mohl pomoci vyvinout nová léciva pro snízení telesné hmotnosti, která stimulují AMPK a obtezují telo, aby si myslelo, ze cvicí, jak vysvetlil Johnson:
"Cvicení stimuluje AMP-aktivovanou kinázu, takze manipulace s touto molekulou muze vést k získání výhod bez cvicení."
V drívejsí studii publikované v PLoS ONE, tým ukázal, jak vypnutí AMPK zpusobilo, ze ovocné musky jedí mnohem víc nez obvykle, stávají se méne fyzicky aktivními a zvysují hmotnost.
Napsal Catharine Paddock PhD

Vzory spánku ovlivnují profesní rozpetí pro sportovce

Vzory spánku ovlivnují profesní rozpetí pro sportovce

Kariérní rozpetí pro sportovce závisí na tom, jak jsou ve dne unaveni, podle výzkumníka spánku W. Christophera Winterho, který predstavil dve studie na SLEEP 2012. Ve studiích byli hráci baseballu a fotbalu pozádáni, aby vyplnili dotazník pokud jde o jejich ospalost. Výzkumníci zjistili, ze fotbaloví hráci mají vetsí sanci zustat u svých redakcních týmu NFL po vysokých skolách, kdyby byli behem dne méne unaveni.

(Health)

Doporucený príjem cukru ze strany WHO by mel být snízen o polovinu na boj s dentálními dutinami

Doporucený príjem cukru ze strany WHO by mel být snízen o polovinu na boj s dentálními dutinami

V USA priblizne 92% dospelých ve veku 20-64 let melo zubní kaz, také známý jako dutiny nebo zubní kaz, alespon v jednom z jejich trvalých zubu. Aby se resil narustající problém zubního kazu, výzkumníci z University College London a London School of Hygiene & Tropical Medicine, jak ve Velké Británii, ríkají, ze doporucení Svetové zdravotnické organizace o maximálním 10% celkových denních kalorií z volného cukru by melo být snízeno na 5%, pricemz cílem je 3%.

(Health)