cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zmrazené spermie stejne dobré jako cerstvé pro lécbu IVF

Nedávná studie zverejnená v roce 2006 PLOS ONE zjistí, ze zmrazená sperma získaná testikulární biopsií je stejne dobrá jako cerstvá sperma, která vede k úspesnému tehotenství prostrednictvím IVF. Tento nález by mel usnadnit organizaci IVF a zvýsit moznosti pro neplodné páry.

IVF (oplodnení in vitro) je technika, která pomáhá párovým zenám s problémy s plodností mít díte. Behem postupu se vajícko odstraní z zenských vajecníku, oplodí se v laboratori s spermatem od muze a oplodnené vajícko nebo embryo se pak umístí do zenské lune, aby se zvetsila a rozvíjela.

Pokud má clovek v spermatu nízký pocet spermií nebo nemá zádné spermie - napríklad kvuli zdedené poruse nebo v dusledku rakoviny - musí být zivotaschopné spermie odebráno prímo z varlat biopsií. To se pak bud pouzije jako cerstvé spermie, nebo zmrazí pro budoucí pouzití.

Postup se nazývá intrakrytoplazmatická injekce spermií (ICSI) a zahrnuje zavedení jediné spermatu do vajícka místo pridání spermií do vajícka v laboratori.

Pokud se v rámci postupu ICSI pouzívá cerstvé spermie, musí být události týkající se obou partneru presne synchronizovány, aby se maximalizovala pravdepodobnost úspesného tehotenství.

Pokud je vsak mozné pouzít zmrazené spermie, zjednodusuje se celkový proces IVF z rady úhlu. Napríklad z casového úhlu muze muz predem predat své spermie a z lokalizacního úhlu se nemusí biopsie odehrávat na stejné klinice nebo chirurgii, jako je ta, kterou musí zena navstevovat.

Kenan Omurtag, první autor studie a asistentka gynekologie a porodnictví na Washingtonské univerzitní lékarské fakulte v St. Louis, rekl pro tisk:

"Pohodlí a snadnost pouzití zmrazených spermií biopsií v ICSI nabízí mnoho výhod oproti cerstvým spermum."

Kdyz postup pouzívá cerstvé spermie, clovek musí podstoupit biopsii varlat bud ve stejný den, nebo den predtím, nez je vejce získána od zeny, a to nemusí být vhodné pro ne.

Pokud je pouzita zmrazená spermie, pak clovek muze mít biopsii, a pokud je nalezena spermie, muze být zmrazena pro pozdejsí pouzití. Pak, v dobe vhodné pro pár, zena má své vejce sklizené a zbytek ICSI, kde se spermie vstríkne do vejce, muze probehnout.

Otázka pohodlí je dulezitá, protoze to není jen otázka, kdy zena klesne do klinice, kdyz se jí to cítí. Pred tím, nez je vajícka sklizena, musí mít hormonální injekce denne po dobu 7 az 10 dní, aby stimulovala vajecníky. A kdyz jsou vajícka pripravena k odberu, lékar je najde ultrazvukovým skenerem a odstraní je velmi tenkou, dutou jehlou.

Pro jejich studium Omurtag a jeho kolegové analyzovali 15 let dat z Centra Washingtonské neplodnosti a reprodukcní medicíny.

Ze 136 muzu, kterí podstoupili ICSI, 84% z techto postupu uzívalo zmrazené spermie a zbytek vyuzívaly cerstvé spermie.

Výzkumníci zjistili, ze zmrzlé spermie provádejí stejne jako cerstvé spermie v ICSI, pokud jde o úspesnost tehotenství, i kdyz existuje statisticky významný rozdíl v míre hnojení (zmrazené spermie 62%, cerstvé spermie 47%).

Také zjistili, ze typ centra nebo kliniky, kde byla sperma odebrána, a její vzdálenost od laboratore IVF také nezmenily úspesnost tehotenství.

Úcastníci této studie prodelali testikulární biopsii bud v operacním sále vedle laboratore IVF, operacní sál v jiné budove na míle od laboratore IVF nebo ambulantní centrum 15 mil od laboratore IVF.

Co-autor a profesor porodnictví a gynekologie Randall Odem ríká:

"Tato studie ukazuje, ze uzívání zmrazených spermií provádených biopsií funguje také u vetsiny pacientu, na kterých je nejvíce dulezitá - pocet tehotenství."

Výzkumní pracovníci v Belgii nedávno ukázali, ze je také mozné vyvinout nízkorozpoctový postup IVF, který by mohl provádet jeden lécebný cyklus za neco pres 250 dolaru, coz by jej zprístupnilo mnoho lidí po celém svete, kterí si nemohou dovolit konvencní metodu, která v USA stojí kolem $ 12,400 za cyklus.

Napsal Catharine Paddock PhD

Vícenásobná porodnost spojená s vylepsenou návratností mozku

Vícenásobná porodnost spojená s vylepsenou návratností mozku

Výsledky nové studie ukázaly, ze zatímco samice mysí, které porodí nekolikrát, mají zvýsené riziko mozkové mrtvice, také se zotavují lépe po mrtvici nez mysi, které nebyly nikdy tehotné. Nové výzkumy dospely k záveru, ze mysi, které byly tehotné a porodily nekolikrát, mohou mít vetsí sance na návrat po mrtvici nez ty, které nebyly nikdy tehotné.

(Health)

Lure of Gangs - Dobré rodicovství muze chránit

Lure of Gangs - Dobré rodicovství muze chránit

Výzkum zverejnený online v Prevence úrazu ukazuje, ze dokonce i mírné úrovne rodicovského dohledu spolecne s dobrými schopnostmi zvládnout, potenciálne pomáhá snízit pritazlivost gangu pro mladé lidi s vysokým rizikem vstupu do gangu. Mezi lety 2002 a 2006 byly v jedné z peti vrazd zodpovedné gangy ve 88 nejvetsích mestech Spojených státu.

(Health)