cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fluorescencní cinidlo by mohlo pomoci chirurgovi odstranit celý nádor poprvé

Slibné výsledky casné malé studie naznacují, ze nové injekcní cinidlo, které ciní rakovinové bunky fluorescencí nádoru, by mohlo pomoci chirurgum odstranit vsechny rakovinné tkáne pri prvním pokusu.
Cílem nové fluorescencní sondy je zvýsit pocet prípadu, kdy je odstraneno 100% nádoru, a tím snízit dalsí operace a riziko návratu rakoviny.

Výzkumníci popisují, jak testovali "proteázu aktivovanou fluorescencní sondu pro zobrazování rakoviny" na Duke University Medical Center v Durhamu, NC v casopise Vedecká translacní medicína.

Zobrazovací technologie, která pouzívá injekcní modrou kapalinu nazývanou LUM015, byla vyvinutá spolecností Duke, Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Lumicell Inc.

Clánek popisuje, jak sonda dokázala identifikovat rakovinnou tkán u zivých mysí se sarkomem a u 15 pacientu podstupujících operaci sarkomu mekkých tkání nebo rakoviny prsu bez nezádoucích úcinku.

Soucasné zobrazovací metody, jako jsou MRI a CT vysetrení, ne vzdy detekují vsechny rakovinné tkáne na okraji nádoru, takze v první operaci mohou být nekteré skodlivé bunky zanechány, coz má za následek, ze pacienti se musí vrátit k dalsímu chirurgickému zákroku nebo podstoupit zárení terapie.

"Praktická a rychlá technologie pro snímání nádorového luzka behem operace"

Soubezný autor David Kirsch, profesor radiacní onkologie a farmakologie a biologie rakoviny u vévody, vysvetluje, ze zatímco patolog muze vysetrit tkán na okraji nádoru pod mikroskopem behem operace, vzhledem k velikosti postizené oblasti je není mozné jej behem operace prohlízet. On pridává:

"Cílem je poskytnout chirurgum praktickou a rychlou technologii, která jim umozní vysetrit nádorovou loze behem chirurgického zákroku a hledat zbytkovou fluorescenci."

Studie je první, která testuje fluorescencní sondu, která je aktivována proteázou. Cinidlo LUMO15 fluoreskuje v prítomnosti katepsinu, proteázového enzymu, který je castejsí v rakovinových bunkách nez zdravé bunky. Rakovinné bunky pouzívají enzym k premene prostredí, takze nádor muze rust a sírit.

Kdyz testovali sondu LUMO15 na mysích, vedci zjistili, ze agens se nahromadil v nádorech, kde fluoreskuje v prumeru petkrát jasneji nez v pravidelných svalových tkáních.

Fluorescence není viditelná pouhým okem - musí být pozorována pomocí rucního zobrazovacího zarízení, které je také ve vývoji.

"Mohl významne zmenit lécbu sarkomu"

Zámerem je, aby pri operaci na lidských pacientech po odstranení nádoru chirurg umístí rucní zobrazovací zarízení na rezaný povrch, aby zjistil, zda existují nejaké oblasti, které jeste mají reziduální fluorescencní rakovinové bunky.

Soubezný autor Dr. Brian Brigman, séf ortopedické onkologie u vévody, ríká, ze v soucasné dobe musí patologové analyzovat rozpetí nádoru nekolik dní po operaci, aby zjistili, zda jsou jasné.

Tento prístup existuje uz desítky let a je to nejlepsí, ale není to tak presné, jak by to chtelo, vysvetluje Dr. Brigman, který je zároven reditelem programu Dukeho sarkomu. On uzavírá:

"Pokud je tato technologie úspesná v následných studiích, významne by se zmenila nase lécba sarkomu. Pokud bychom mohli zvýsit prípady, kdy je odstraneno 100% nádoru, mohli bychom zabránit následným operacím a prípadnému recidive rakoviny. muze také rídit radiacní terapii nebo dokonce snízit, kolik radiace pacient dostane. "

Profesor Kirsch ríká, ze vedci v Massachusetts General Hospital v soucasné dobe testují bezpecnost a úcinnost LUM015 a doprovodného zobrazovacího zarízení v prospektivní studii 50 zen s rakovinou prsu.

Ríká, ze je pravdepodobné, ze dalsí centra budou také provádet studie, zda technologie snizuje pocet pacientu vyzadujících dalsí operaci po odstranení nádoru prsu.

Spolecnost Lumicell, spolecnost, která vyvinula LUM015 a její doprovodné zobrazovací zarízení, zahájili výzkumníci z MIT. Profesor Kirsch byl také zapojen do startu.

Ostatní týmy po celém svete také experimentují s podobnými technikami. Napríklad na zacátku roku 2014, Zdravotní novinky dnes informovali o tom, ze tým na lékarské fakulte Washington University v St. Louis, MO, vyvíjí metodu, pri níz chirurgové pouzívají vysoce kvalitní brýle, aby videli rakovinové bunky, které také rozsvítily injekcní fluorescencní marker.

Obezita epidemie v Británii je mimo kontrolu

Obezita epidemie v Británii je mimo kontrolu

Pouze tretina britských muzu se povazuje za normální váhu podle nejnovejsích statistik zdravotního a sociálního centra NHS (HSCIC). Odborníci varují, ze krize obezity ve Velké Británii je "spirála mimo kontrolu", pricemz pocet osob prijatých do nemocnice kvuli problémum spojeným s obezitou se v posledních letech znacne zvýsil.

(Health)

Kulturní doplnek naduzívá "poruchu stravování"

Kulturní doplnek naduzívá "poruchu stravování"

Mezi muzi, kterí pravidelne pracují, touha po pohledu na chudé a svalnaté vede k tomu, ze nekterí pouzívají doplnky bez príplatku, aby zlepsily své sance na dosazení svého ideálního obrazu. Vedci, kterí hodnotí pouzívání techto doplnku, nyní ríkají, ze nekterí muzi pouzívají tyto doplnky do takové míry, ze se mohou kvalifikovat jako poruchy príjmu potravy.

(Health)