cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chripka behem tehotenství pomáhá pri porodu

Podle výsledku randomizované kontrolované studie publikované v roce 2006 Canadian Medical Association Journal (CMAJ), úcinky ockování proti chripce u detí narozených ockovaným matkám vykazují znacný pozitivní vliv na porodní hmotnost.
Studie, která je soucástí projektu Mother'sGift, který zkoumá bezpecnost a úcinnost ockovacích látek proti pneumokokum a chripce u tehotných zen v Bangladési, zapsal v tretím trimestru do Bangladése 340 zdravých tehotných zen. Vedci náhodne pridelila 170 úcastníku k podání ockovací látky proti chripce a zbývajících 170 dostalo pneumokokovou vakcínu jako kontrolu.
Tým srovnal váhu detí narozených behem obehu viru chripky a znovu, kdyz byl omezený obeh.
Deti, které jsou malé pro gestacní vek, jsou vystaveny zvýsenému riziku zdravotních problému a dalsích problému behem jejich zivota.
Kdyz virus cirkuloval, tým zjistil, ze u chripkových vakcín (25,9%) bylo méne gynekologu nez u kontrolních skupin (44,8%). Kdyz virus cirkuloval, tým zjistil, ze prumerná porodní hmotnost cinila 3,178 g u skupiny s ockovací látkou proti chripce a o 7% vyssí nez byla porodní hmotnost v kontrolní skupine (2 978 g).
Míra predcasného porodu byla také nizsí u skupiny s ockovací látkou proti chripce. U obou skupin byl podíl malých porodu v gestacním veku podobný, kdyz virus nebyl v obehu.
Dr. Mark Steinhoff, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio a jeho spoluautori vysvetlili:

"Zjistili jsme, ze imunizace proti chripce behem tehotenství mela významný vliv na prumernou hmotnost porodu a na podíl malých detí, které byly v gestacním veku malé.
Nase data naznacují, ze prevence infekce sezónní chripkou u tehotných zen ockováním muze ovlivnit rust plodu. "

Podle výpoctu týmu bylo 10 ockování proti materské chripce podávané behem celého roku zabráneno 1 narození malého gestacního veku, klesající az na 6 ockování v dobe, kdy cirkuloval virus chripky.

Podle vedcu, pokud jsou jejich nálezy podporeny dalsími studiemi, by vakcína proti chripce mohla pomoci detem lépe nastartovat zivot, pokud matka dostane ockovací látku proti chripce, krome bezných vakcinacních programu behem tehotenství.

Studie provedla skupina amerických a bangladésských vysetrovatelu z Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio; Univerzita Johns Hopkins, Baltimore, Maryland; Emory University, Atlanta, Gruzie; Mezinárodní centrum pro výzkum diabetu, Dháka, Bangladés; a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Atlanta, Gruzie.
Napsal Grace Rattue

Dospelí nemocní závislí na alkoholu dríve umírají z mnoha nemocí

Dospelí nemocní závislí na alkoholu dríve umírají z mnoha nemocí

Vedci z psychiatrického a psychoterapeutického oddelení nemocnice v Bonnu spolu s britskými kolegy zjistili, ze nemocnicní pacienti závislý na alkoholu zemrou na více nez 7,4 let dríve, nez pacienti bez anamnézy závislostí na alkoholu. Studijní vedci vyzývají k tomu, aby lidé s alkoholickou závislostí dostali dríve psychoterapeutickou podporu.

(Health)

Výbusná síla nohy a velikost pasu u detí predvídaných podle hodin sledování televize

Výbusná síla nohy a velikost pasu u detí predvídaných podle hodin sledování televize

Vedci z University of Montreal a Saint Justine Matka a detská fakultní nemocnice provedli první svetovou studii a zjistili, ze kazdou hodinu do konce 4. rocníku prispívá televize ve dvou az ctyrech letech. její dovednosti ve sportu.

(Health)