cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pet zpusobu ctení muze zlepsit zdraví a pohodu

Pro mnoho z nás není nic dobrého, jako bychom se ztratili v dobré knize; ctení nás muze prenést do jiného sveta, a prinejmensím docasne uniknout kazdodennímu stresu v zivote. Ale ctenári stále casteji zjistují, ze ctení muze nabízet velmi skutecné výhody pro zdraví a pohodu.
Více nez 75 procent dospelých Americanu ohlásilo v uplynulém roce alespon jednu knihu.

V srpnu, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v casopise Sociální veda a lékarství ze nárok na ctení knih by mohl prodlouzit zivotnost.

Vedené výzkumnými pracovníky na Fakulte verejného zdravotnictví Yale University, studie ukázala, ze dospelí, kterí hlásili ctení knih více nez 3 ½ hodiny týdne, byli o 23 procent nizsí pravdepodobnost úmrtí více nez 12 let sledování ve srovnání s temi, kterí necetli knihy.

Zatímco výzkumníci nebyli schopni urcit presné mechanismy, kterými muze ctení zvysovat zivotnost, poukázali na predchozí studie, které zjistily, ze ctení muze zvýsit propojení mezi mozkovými bunkami, coz pravdepodobne snizuje riziko neurodegenerativních onemocnení, které mohou zkrátit zivotnost.

Vzhledem k tomu, ze více nez 75 procent dospelých Americanu si v uplynulém roce precetlo alespon jednu knihu, vsechny zprávy o pridruzených prínosech pro zdraví jsou pravdepodobne vítanými zprávami.

Pokud jste ve zbývajících 25% lidí, kterí najdou ctenárskou práci, mozná se dozvíte více o tom, jak by mohlo zlepsit zdraví a spokojenost, povzbudí vás k tomu, abyste se vyhnuli televizi pro knihovnu.

1) Ctení muze snízit stres

Zdá se, ze stres prispívá k zhruba 60% vsech lidských onemocnení a onemocnení; muze zvýsit riziko mrtvice a srdecních onemocnení o 50% a 40%.

Samozrejme kazdodenní zivot znemoznuje úplné odstranení stresu, ale existují veci, které muzeme udelat, abychom snízili stres a zabránili tomu, aby se stal závazným zdravotním problémem. Jedna strategie je ctení.

Podle studie z roku 2009, kterou uskutecnila Univerzita v Sussexu ve Velké Británii, muze ctení snízit hladinu stresu az o 68 procent, coz je jeste více nez poslouchání hudby nebo chodit na procházku.

Studijní spoluautor Dr. David Lewis, neuropsycholog z Mindlab International v Sussexu, a kolegové zjistili, ze úcastníci, kterí se zabývali jen 6 minutami ctení - at uz novinami nebo knihou - zaznamenali zpomalení srdecní frekvence a snizování svalového napetí.

"Opravdu nezálezí na tom, jakou knihu jste cetli, tím, ze se ztratíte v dukladne zapínací knize, muzete uniknout z obav a stresu kazdodenního sveta a strávit chvíli zkoumáním oblasti autorovy predstavivosti.

Je to víc nez jen rozptýlení, ale aktivní zapojení imaginace, protoze slova na tistené stránce stimulují vasi kreativitu a zpusobují, ze vstoupíte do podstatne zmeneného stavu vedomí. "

Dr. David Lewis

Tato zjistení pravdepodobne neprekvapí kniharum tam; studie provedená výzkumnými pracovníky z University of Liverpool v USA v lonském roce zjistila, ze 38 procent dospelých ctenáru cte jako jejich "konecný stresový prostredek".

"Zatímco kumulativní spolecenské prínosy ctení byly siroce uznávány, je také dulezité uznat prínosy z ctení o nasem osobním zdraví a dobrém zivote," poznamenává studijní pracovnice Dr. Josie Billingtonová.

2) Ctení muze zpomalit kognitivní pokles

Jak stárneme, nás mozek se zpomaluje a kognitivní úkoly, které jsme snad jednou nasli snadné, jako je zapamatování jména nebo císla domu, se mohou stát nárocnejsími.

Podle cetných studií by vsak ctení mohlo pomoci zpomalit nebo dokonce zabránit poklesu kognitivních funkcí a muze dokonce pomoci odvrátit závaznejsí formy kognitivních poruch, jako je Alzheimerova choroba.


Studie ukázaly, ze ctení muze zpomalit kognitivní pokles.

V roce 2013 byla publikována studie výzkumníku z Rush University Medical Center v Chicagu v IL Neurologie - zjistili, ze ctení a dalsí psychicky motivující aktivity mohou zpomalit demenci.

Pro svuj výzkum vedoucí autor Robert S. Wilson z Rush Alzheimerovy choroby Center a tým zapsal 294 dospelých v prumerném veku 89 let.

Kazdý rok v prumeru 6 let pred smrtí úcastníci absolvovali radu pametových a myslenkových testu. Dále dokoncili dotazník, v nemz byly podrobne popsány vsechny psychicky motivující aktivity, kterých se zabývali behem detství, dospívání, stredního veku a pozdejsího zivota.

Od analyzování mozku úcastníku po jejich smrti vedci zjistili, ze ti, kterí se zabývali ctením, psaním a dalsími mentálne stimulujícími aktivitami v raném a pozdním zivote, meli mensí pravdepodobnost, ze projeví fyzické dukazy o demenci, jako jsou mozkové léze, plaky a spleti.

"Na základe toho bychom nemeli podcenovat úcinky kazdodenních cinností, jako je ctení a psaní, na nase deti, na sebe a na nase rodice ci prarodice," komentuje Wilson.

Výsledky podporují výsledky drívejsí studie publikované v Sborník z Národní akademie ved, který zjistil, ze starsí dospelí, kterí cetli, hráli sachy a podíleli se na jiných cinnostech s mentálním postizením, meli 2 az ½ krát mensí pravdepodobnost vývoje Alzheimerovy choroby.

3) Ctení muze zlepsit spánek

Smartphony se staly nasim pravidelným kamarádem na spaní. Kde je skoda, ze más rychlou kontrolu Facebooku pred vypnutím svetla? Podle výzkumu by to mohlo zpusobit spálenost pro vás spánek.

Studie zverejnená v tomto roce v casopise Sociální veda a lékarství zjistil, ze pouzívání smartphonu tesne pred spaním je spojeno s kratsím trváním spánku a horsí spánkovou kvalitou.

Je to predevsím proto, ze svetlo vyzarované ze zarízení snizuje produkci melatoninu v mozku - hormon, který nám ríká, kdy spát.

Takze jakou lepsí omluvu muzete vymenit za knihu pred spaním; podle klinice Mayo muze vytvorení rituálu pred spaním - napríklad ctení knihy - "podporovat lepsí spánek uvolnením prechodu mezi bdelostí a ospalostí".

4) Ctení muze zlepsit sociální dovednosti

Nekterí lidé vidí knihy jako zpusob, jak uniknout skutecnému svetu a lidem v nem, ale výzkum ukázal, ze pokud jde o sociální dovednosti, ctení muze mít své vyuzití.

Studie z roku 2013 zverejnená v casopise Veda, napríklad zjistili, ze jednotlivci, kterí ctou fikci, mohou mít lepsí "teorii mysli" - tedy schopnost pochopit, ze lidské presvedcení, touhy a myslenky se lisí od jejich vlastních.

Dále upevnovat vazbu mezi cetbou a lepsími sociálními dovednostmi, uvedla studie MNT na zacátku tohoto roku zjistili, ze jedinci, kterí cetli fikci, zaznamenali mnohem vyssí testy empatie nez ti, kterí cetli faktu.

Autor studie Keith Oatley z Ústavu aplikované psychologie a lidského rozvoje na univerzite v Torontu v Kanade naznacuje, ze fikce dovoluje ctenári zapojit se do postav, které mohou ve skutecnosti vést k vetsí empatii s ostatními.

"Nejdulezitejsí vlastností cloveka je, ze nase zivoty jsou spolecenské," ríká Oatley. "Co je typické pro lidi, je to, ze deláme sociální usporádání s jinými lidmi - s práteli, s milenci, s detmi - které nejsou predem naprogramované instinktem." Fikce muze rozsirovat a pomáhat nám porozumet nasí spolecenské zkusenosti. "

5) Ctení muze zvýsit inteligenci

"Cím víc budete císt, tím více vecí budete vedet. Cím víc se ucíte, tím více míst budete chodit," psal americký autor a ilustrátor Dr. Seuss a zdá se, ze mel pravdu.

Studie ukázaly, ze ctení muze zvýsit slovní zásobu jednotlivce, která byla spojena s vetsí inteligencí.


Výzkum spojil silnejsí ctenárské dovednosti v mladsím veku se zvýsenou inteligencí.

Navíc se zdá, ze cím silnejsí ctenárské schopnosti cloveka, tím inteligentnejsí jsou pravdepodobne. Studie z roku 2014 zverejnená v casopise Vývoj dítete zjistili, ze deti s lepsími ctenárskými dovednostmi ve veku 7 let zaznamenaly vyssí skóre v testování IQ nez u tech, kterí mají slabsí ctenárské dovednosti.

"Pokud nase výsledky naznacují, ze ctení má prícinný vliv na inteligenci, dusledky pro pedagogy jsou jasné," ríká vedoucí studie Stuart J. Ritchie z University of Edinburgh v USA.

"Deti, které nedostávají dostatecnou pomoc pri ucení se, mohou také chybet o dulezitých schopnostech gramotnosti, které zvysují inteligenci."

Pro ty z vás, kterí jsou vásniví ctenári, muzete být v bezpecí s vedomím, ze vase zábava poskytuje bohaté prínosy pro vase zdraví a pohodu.

Pokud stále nejste presvedceni o pádu Perníkový táta a lámání v románu, necháme vás s citátem francouzského spisovatele a filozofa Voltaira:

"Pojdme císt a tancovat, tyto dve zábavné akce nikdy svet neposkodí."

Témer 90% z produktu kontaminovaných v USA

Témer 90% z produktu kontaminovaných v USA

Analýza náhodne vybraných produktu z kroupy odhalila, ze témer 90 procent vzorku obsahuje urcitou formu nebezpecných bakterií. Jako první laboratorní analýza zemního krutího mléka v maloobchodních prodejnách po celé zemi výzkumníci zjistili, ze témer polovina surových mletých masných a patových balíku byla infikována fekálními bakteriemi.

(Health)

Vysvetlení HIV a AIDS

Vysvetlení HIV a AIDS

Obsah Symptomy Diagnostika Lécba Prevence Lécba AIDS (syndrom získané imunodeficience) je syndrom zpusobený virem nazývaným HIV (virus lidské imunodeficience). Toto onemocnení mení imunitní systém a ciní lidi mnohem citlivejsí vuci infekcím a nemocem.

(Health)