cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.První prenos pachu z cloveka na cloveka v USA

Nová zpráva z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí odhaluje, ze malý výskyt pneumonické epidemie v Coloradu v lonském roce byl zpusoben psem nakazeným onemocnením. Organizace ríká, ze toto je poprvé výskyt cloveka, který nakazil onemocnení od psa v USA, a to muze být první prípad prenosu moru cloveka na cloveka v zemi za témer sto let.
CDC odhalí malý výskyt epidemie v minulém roce, který byl zpusoben infikovaným americkým bull teriérem.

Dne 8. cervence 2014 byl muz stredního veku z Colorada hospitalizován s pneumonií poté, co vyvinul tezkou horecku a kasel.

Nemocnice, do které byl clovek prijat, byl puvodne identifikován Pseudomonas luteola jako bakterie zodpovedné za jeho onemocnení pomocí automatizovaného diagnostického systému, ale jak se príznaky cloveka zhorsily, dalsí testy provádené oddelením pro zdraví a zivotní prostredí v Coloradu (CDPHE) nasly bakterie nazývané Yersinia pestis byla prícinou - forma plicní moru.

Setrení, které provedlo ministerstvo zdravotnictví Tri-County (TCHD), které zahrnovalo rozhovory s rodinou cloveka, ukázalo, ze 24. cervna muzský pes - dvouletý muz americký pitbul býcí teriér - tezce nemocí horeckou a dýcháním a vykaslával krev. Pes byl usmrcen následující den.

Psí játra a plicní tkáne psa byly testovány na prítomnost Y. pestis poté, co se jeho majitel stal nemocným. Výsledky byly pozitivní, coz potvrzovalo, ze muz zabil zvírecí pneumonii - první zprávu o takovém výskytu v USA.

Zprávy Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) také odhalují, ze dva nemocnicní veterinární kliniky, kterí meli blízký kontakt se psem a samickou, která byla v tesném kontaktu s majitelem psa, se nemocí stala nemocným.

Vzhledem k tomu, ze poslední pacient mel kontakt s psem i s jeho majitelem, CDC tvrdí, ze není jasné, jak se onemocnela. Poznamenávají vsak, ze tento pacient byl vystaven majiteli psa behem inkubacní doby 5-6 dní, zatímco expozice infikovanému psu nastala behem inkubacní doby 9-10 dnu.

"Kratsí doba inkubace je typictejsí pro mor a proto podporuje prenos cloveka na cloveka," ríkají autori zprávy. "Nicméne prenos od psa nemuze být vyloucen vzhledem k úloze zvírete u dalsích trí infekcí a protoze byly hláseny inkubacní období az 10 dní, i kdyz jen zrídka."

Vsichni infikovaní pacienti provedli úplné zotavení po lécbe antibiotiky.

Meli bychom se starat o mor?

Y. pestis je nejcasteji prenásena skusem infikované blechy, která se zivila hlodavcem infikovaným bakterií. Muze se také sírit kontaktem s kontaminovanou tekutinou nebo tkání infikovaného zvírete.

Prenos cloveka na cloveka Y. pestis muze nastat vdechováním kapicek kasle od infikovaného cloveka, ale CDC poznamenává, ze k tomu nedoslo v USA od roku 1924 epidemie mor v Los Angeles, kde zemrelo 30 lidí.

V dnesní dobe je lidská infekce mortem v USA vzácná, s prumerným poctem 8 prípadu hlásených kazdý rok. CDC poznamenává, ze zustává problémem verejného zdraví v západních USA, nicméne protoze Y. pestis cirkuluje mezi populacemi divokých hlodavcu v této oblasti.

"Riziko pro mor muze být minimalizováno vyhýbáním prípadne infikovaným hlodavcum (napr. Prérijním psum) a jejich blchy," ríkají autori zprávy. "Vsechny podezrelé nebo potvrzené prípady nákazy a uhynutí hlodavcu v oblastech, kde je mor endemický, by mely být okamzite hláseny úredníkum verejného zdraví tak, aby expozice byly minimalizovány, aby se zabránilo dalsímu prenosu."

Autori zduraznují, ze je dulezité hledat okamzitou lécbu v prípade podezrení na mor a uvést, ze klinické vzorky by mely být shromazdovány a testovány co nejdríve. Dodávají:

"Vcasné rozpoznání mor, zvláste pneumonické formy, je rozhodující pro efektivní klinické rízení a vcasnou reakci verejného zdraví. Veterinári by meli zvázit mor v diferenciální diagnostice nemocných domácích zvírat, vcetne psu, v oblastech, kde je mor endemický."

Zatímco epidemie je velmi nepravdepodobné, ze by mohlo dojít k rozsáhlému návratu srovnatelnému s "cernou smrtí" stredoveku - primárne kvuli úcinným lécebným postupum, které nyní máme k nemoci - zpráva zduraznuje skutecnost, ze zustává problémem verejného zdraví.

Autori zpráv vsak varují, ze odlozené rozpoznání Y. pestis u prvního pacienta kvuli závislosti na automatizovaných diagnostických systémech se domnívá, ze odborníci v oblasti zdravotní péce mohou prehlízet moznost moru u pacientu s príznaky pneumonie.

"Toto zpozdení vedlo k expozici mnoha zdravotnických pracovníku," ríkají. "Pneumonie je jedinou formou moru s potenciálem prenosu z cloveka na cloveka. Zpozdené rozpoznání kvuli nepresným výsledkum laboratorních testu a atypickým klinickým projevum muze vést k velkému poctu mozných expozic vuci zdravotnickým pracovníkum, laboratorním pracovníkum a jiným blízkým kontakty. "

V únoru, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii vedcu z Weill Cornell Medical College v New Yorku v New Yorku, kde byly zjisteny stopy antraxu a bubonické moru v metru New York. Verí vsak, ze vedci zjistili, ze nebyly nalezeny na tak vysokých úrovních, aby byly skodlivé pro lidské zdraví.

Nádory pokracují v rustu dokonce i v dobe, kdy bunky zestárly

Nádory pokracují v rustu dokonce i v dobe, kdy bunky zestárly

Na základe vedomí, ze rakovinové bunky rostou neomezene, je obecné presvedcení, ze senescence muze pusobit jako bariéra proti rustu nádoru a má potenciál být pouzíván jako lécba rakoviny. Podle nálezu publikovaných v 19. lednu vydání casopisu open-access PLoS Computational Biology spolupracuje mezi biologickou rakoviny z univerzity v Miláne v Itálii a dvema fyziky z Národního výzkumného výboru Itálie a Cornellovy univerzity. ukázala, ze ackoli senescence bunek se spontánne vyskytuje v melanomových bunkách, nezastaví jejich rust, který je udrzován malou populací nádorových kmenových bunek.

(Health)

Mikroskopie strev prispívá k lécbe Parkinsonovy choroby, tvrdí studie

Mikroskopie strev prispívá k lécbe Parkinsonovy choroby, tvrdí studie

V posledních letech výzkumníci odhalili mnozství informací o tom, jak mikroorganismus streva - populace mikroorganismu ve strevech - ovlivnuje nase zdraví. Nyní poprvé vedci odhalují, jak mohou strevní mikroby hrát klícovou roli v Parkinsonove nemoci. Výzkumníci naznacují, ze strevní mikrobiom muze hrát dulezitou roli v Parkinsonove nemoci.

(Health)