cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zenská délka mysí se snízila o smes fruktózy a glukózy

Nedávno provedená mysí studie zjistila, ze smes fruktózy a glukózy, která se nachází ve vysoce fruktózovém kukuricném sirupu, mela toxické úcinky u mysích samic, kdyz byly spotrebovány v dávkách úmerných strave mnoha Americanu ve srovnání se sacharózou nebo stolním cukrem.
Zenské mysi, které následovaly ve strave obsahující smes glukózy a fruktózy, vykazovaly nezádoucí úcinky ve srovnání s mysí na dietu obsahující sacharózu.

Studie, která má být zverejnena v roce 2007 Vestníku výzivy, zjistila, ze konzumace smesi fruktózy a glukózy vedla ke snízení zivotnosti a reprodukce u mysích samic. Mezi samce mysí vsak nebyly pozorovány zádné rozdíly v prezití, rozmnozování nebo teritoriality.

Studie prokázala, ze mysi sledovaly zdravou stravu s 25% jejích celkových kalorií pocházejících bud z pridané fruktosy a glukosových monosacharidu, nebo ze sacharózy po dobu 40 týdnu predtím, nez byly uvolneny do kontrolovaného prostredí po dobu 32 týdnu pozorování.

Odborníci odhadují, ze priblizne 13-25% Americanu konzumuje dietu, ve které 25% nebo více kalorií pochází z pridaných cukru. Podle studie autora Jamese Ruffa, 44% pridaných cukru v americkém stravování je sacharóza, 42% je kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktosy a 14% jsou dalsí kombinace fruktózy a glukózy, jako je med. Naproti tomu pouze 8% celkové spotreby pridaného cukru zahrnuje kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktosy.

Senior autor studie Prof. Wayne Potts ríká, ze je dulezité, aby relativní nebezpecí fruktózy a sacharózy byly diskutovány kvuli mozným sdruzením se zmenami ve verejném zdraví:

"[Kdyz] epidemie metabolického syndromu diabetes-obezity zacaly v polovine sedmdesátých let, odpovídaly jak obecnému zvýsení spotreby pridaného cukru, tak prechodu od sacharózy, coz je hlavní pridaný cukr v americké strave ku kukurici s vysokým obsahem fruktosy sirup tvorící polovinu naseho cukru. "

Rozdíl mezi kukuricným sirupem s vysokým obsahem fruktózy a sacharózou

Zatímco kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktosy a sacharóza obsahují priblizne stejné mnozství fruktosy a glukózy, existuje rozdíl v tom, jak jsou usporádány molekulárne.

V kukuricném sirupu jsou fruktóza a glukóza oddelenými molekulami, známými jako monosacharidy, zatímco v sacharóze se dva cukry chemicky vází na disacharidovou slouceninu.

Pro jejich studium pouzívali výzkumníci celkem 160 nesouvisejících mysí domácího typu, aby se zajistila prírodní konkurence. Behem sledovací doby studie, mysi zily v zakázkové "mysi stodoly", kde by mohli soutezit o jídlo, území a kamarádi. Kazdá stodola byla 377 ctverecních stop, skládající se z osmi-10 samcu mysí a 14-20 zen.

Zatímco mysi jedli potravu fruktóza-glukóza nebo sacharóza pred vlozením do mysích stodol, kde uvnitr vsichni jedli fruktóza-glukózová dieta monosacharidu. Výzkumníci tvrdí, ze v tomto okamziku by nebylo mozné prosadit dve odlisná stravovací návyky v dusledku integrace mezi obema skupinami.

Zenské mysi, které byly od zacátku studie na diete fruktózy a glukózy, zjistily, ze míra úmrtnosti byla 1,87 krát vyssí nez u zen, které byly na sacharóze. Zeny s diety fruktózy a glukózy také produkovaly priblizne o 26,4% méne potomku.

Naopak výzkumníci nezaznamenali zádné rozdíly v rozmnozování, prezití a teritoriálním chování u muzských mysí na jedné diete. Nicméne predchozí studie, která probehla v roce 2013, zjistila, ze u mysích samcu je méne pravdepodobné, ze budou soutezit o území nebo reprodukovat po sledování stravy s obsahem fruktózy a glukózy ve srovnání se stravou skrobu.

Výzkumníci spekulují, ze jejich nálezy jsou spojeny s strevními bakteriemi

Prof Potts uvádí toto zjistení "naznacuje, ze sacharóza je pro muze stejne spatná jako kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktosy." Profesor je presvedcen, ze dieta fruktózy a glukózy muze ovlivnit mysi více nez samce mysí, jelikoz behem takových studií procházejí vetsí metabolickou "energetickou krizí", zpusobenou opetovným propojením po porodu vrhu potomku.

Vedci se domnívají, ze k tomu, co bylo zaprícineno ruznými úcinky mysích samic na dieta fruktózy a glukózy, se musí objevit v okamziku, kdy byly monosacharidy absorbovány do krevního reciste nebo predtím. Ruff ríká:

"Takze jsme spekulovali, ze ruzné cukry by mohly uprednostnovat ruzné mikroby ve strevech mysí." Jiný výzkum ukázal rozdíly v bakteriálních komunitách ve streve, které jsou spojeny s metabolickými onemocneními u hlodavcu a lidí. dostat se pres streva nez jiný. "

Zjistení není zarucena, aby se prekládaly z mysí napríc lidmi, i kdyz slouzí k oznacení úcinku, které by pridávání cukru mohlo mít na biologické systémy.

"Nase predchozí práce a spousta dalsích studií ukázaly, ze pridaný cukr je obecne spatný pro vase zdraví," ríká Ruff. "Nejprve zkuste pridávat cukr pres palubu, pak se obratte na druh cukru a snizte spotrebu produktu s kukuricným sirupem s vysokým obsahem fruktosy."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásil na návrh Svetové zdravotnické organizace (WHO) snízit doporucený denní príjem cukru ve snaze vyporádat se s problémy verejného zdraví, jako je obezita a zubní kaz.

Proc se prezití rakoviny krve v Evrope velmi lisí?

Proc se prezití rakoviny krve v Evrope velmi lisí?

Rozdíly v prezití pacientu s karcinomem krve v Evrope jsou pravdepodobne zpusobeny rozdíly v kvalite péce mezi regiony, uvádí nová studie publikovaná v The Lancet Oncology. Nejvetsí populacní studie zamerená na prezití u evropských pacientu s karcinomem krve, studie EUROCARE analyzovala data z 30 registru onkologických onemocnení, která pokrývala vsechny diagnostikované pacienty v 20 evropských zemích.

(Health)

Hemacord - první krevní krve schválený úradem FDA

Hemacord - první krevní krve schválený úradem FDA

FDA schválila spolecnost HEMACORD, první krevní produkt z pupecníku, který byl kdy schválen v USA. Pouzívá se pri transplantacích krvetvorných bunek u jedincu s poruchami ovlivnujícími systém krvetvorby - známý jako hematopoetický systém. Potenciálními pacienty jsou pacienti s nekterými druhy rakoviny krve, stejne jako lidé s dedicnými poruchami metabolismu a imunitního systému.

(Health)