cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Intuice zeny pochází z nizsí expozice testosteronu v deloze"

Intuitivní myslení je charakterizováno zpracováním informací automaticky a nevedome, coz vyzaduje malé kognitivní úsilí. Tento zpusob myslení je casto pripisován zenám pod názvem tzv. "Zenská intuice" a nyní výzkumníci naznacují, ze by to mohlo mít biologický vliv, zakorenený v nizsí prenatální expozici testosteronu v deloze.

Vedci z univerzity v Granade, Barcelona Pompeu Fabra University - jak ve Spanelsku -, tak Middlesex University v Londýne ve Velké Británii zverejnují svou studii v casopise Psychoneuroendokrinologie.

Poznamenávají, ze predchozí studie naznacily, ze prenatální expozice testosteronu ovlivnuje vývoj v mozku, který urcuje chování a tendence v prubehu zivota jednotlivce. Výzkumní pracovníci napríklad naznacili, ze vyssí expozice testosteronu v deloze u muzu ovlivnuje jejich vyssí riziko nez zeny.

Na rozdíl od intuitívního myslení, reflexivní myslení vyzaduje vetsí kognitivní úsilí a vedomou analýzu. Ale oba myslenkové procesy mohou být uzitecné v ruzných kontextech; napríklad v nekterých situacích, coz dovoluje intuici, která muze vést k volbe, muze být lepsí nez prestat myslet, ríká tým.

Prozkoumat vztah mezi expozicí testosteronu a myslenkovými procesy, výzkumníci provedli studii na více nez 600 studentu z University of Granada Fakulta ekonomiky a studia.

Digitální pomer urcuje expozici testosteronu


Výsledky studie ukazují, ze muzi udelali lépe na CRT test nez zeny. Nicméne zeny, které projevily "muzský" digitální pomer, odpovídaly stejne jako muzi.
Zápocet obrázku: Antonio M. Espin, et al.

Tým pouzil to, co je nyní siroce studovaným a uznávaným ukazatelem pro prenatální expozici testosteronu, nazývaný pomer druhého az ctvrtého císlice, který je urcen rozdelením délky ukazovácku o délku prstence prstem na stejnou ruku.

Vedoucí autor Antonio Manuel Espin, prednásející na Granadské univerzite, vysvetluje:

"Cím je pomer nizsí, tím vyssí je prenatální testosteron, a tím vetsí" maskulinní "mozková dispozice, bez ohledu na pohlaví osoby."

Dodává, ze ve srovnání se zenami mají muzi prirozene nizsí prumerný digitální pomer.

Úcastníci studie reagovali na nekolik dotazníku, z nichz jeden obsahoval kognitivní reflexní test (CRT). Tento test je navrzen tak, aby meril schopnost potlacit nesprávnou intuitívní odezvu a dále odrázet, coz vede k správné odpovedi.

Strucne receno, zkouska merí rozdíl mezi intuicí a reflexí a pro získání správné odpovedi musí subjekty zastavit, odrázet a rozpoznat, ze první odpoved na skok do hlavy byla nesprávná.

Po provedení testu tým meril ruce úcastníku, aby mohli vypocítat svuj digitální pomer.

Zeny s více "muzským" digitálním pomerem se stejne jako muzi na CRT testu

"Co je nejdulezitejsí," ríká Espin, "je to, ze zeny mají tendenci poskytovat více intuitivní odpovedi, zatímco muzi reagují reflexivneji. Jinými slovy, v tomto konkrétním testu, který penalizuje intuitívní myslení, se muzi obecne lépe nez zeny."

Výsledky jejich studie ukazují, ze - predvídatelne - muzi udelali lépe na CRT testu nez zeny. Nicméne zeny, které projevily "muzský" digitální pomer, odpovídaly stejne jako muzi.

Espin ríká:

"Presneji receno, to, co jsme nasli, bylo naznacení, ze prenatální expozice testosteronu predurcuje lidi k tomu, aby prijali reflexivní a méne intuitivní myslení. Navíc se tento efekt jeví jako silnejsí u zen."

I kdyz je zajímavé, je dulezité poznamenat, ze studie má nejaká omezení. Výzkumný tým pripoustí, ze "snaha o stanovení rozdílu v odpovedi CRT na jeden faktor, prenatální pomer testosteronu k estrogenum, je zjednodusující." Dodávají, ze tato jednoduchost by mohla vést k "konfliktním, nepravidelným nebo nepresvedcivým výsledkum".

Vedci vsak ríkají, ze jejich nálezy by mely vést k budoucím kontrolovaným pokusum, aby zjistili, proc jednotlivci vystavení vetsímu mnozství testosteronu v deloze "nabízejí lépe a zduvodneji resené resení v CRT 20 let po tom, co je to pravda".

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii, která naznacuje, ze bolesti snizují pohlavní styk u zen, ale ne u muzu.

Napsal Marie Ellisová

Menopauza u muzu: estrogen postihuje muze ve stredním veku

Menopauza u muzu: estrogen postihuje muze ve stredním veku

Výzkumníci zjistili, ze stejne jako zeny procházejí menopauzou kvuli dramatickému poklesu produkce estrogenu, muzi ve stredním veku podstoupí estrogenní zmeny v telesném slození a sexuální funkci. Studie, publikovaná v New England Journal of Medicine, byla provedena výzkumnými pracovníky v Massachusetts General Hospital (MGH).

(Health)

Riziko úmrtí a srdecních onemocnení se zvýsilo u trans-tuku, nikoliv v nasycených tucích

Riziko úmrtí a srdecních onemocnení se zvýsilo u trans-tuku, nikoliv v nasycených tucích

Vedci provádející systematický prehled aktuálne dostupných observacních studií dospeli k záveru, ze zatímco trans-tuky jsou spojeny s vetsím rizikem úmrtí a koronárním onemocnením srdce, nasycené tuky nejsou. Trans-mastné kyseliny se vytvárejí, kdyz se k rostlinnému oleji pridává vodík a lze je nalézt také v potravinách rychlého obcerstvení, mrazených pizz, margarínu a balených pekárenských výrobku.

(Health)