cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.



Zenské srdecní onemocnení mají vyssí úmrtnost v nemocnici nez muzi

Studie ve vydání února JAMA, uvádí, ze pacienti s srdecními onemocneními u zeny mají vetsí pravdepodobnost, ze pujdou do nemocnice bez bolesti na hrudi a mají mnohem vyssí úmrtnost v nemocnici po infarktu ve srovnání s muzi stejné vekové skupiny. Studie od John G. Canto, M.D., M.S.P.H., Watson Clinic a Lakeland Regional Medical Center, Lakeland, Florida, a kolegové, analyzovala vazby mezi; pohlaví pacienta, príznaky infarktu myokardu (srdecní záchvat), které vyvíjejí, a riziko úmrtí v nemocnici.
Autori uvádejí, ze bolest na hrudi je jedním z kritických príznaku srdecního záchvatu, a poznamenává, ze ti, kterí nemají takové príznaky, mají vyssí krátkodobou úmrtnost:

"Optimální rozpoznávání a vcasná lécba infarktu myokardu [MI, srdecní záchvat], zejména pro snízení zpozdení pacienta pri hledání akutní lékarské péce, je kritická." Výskyt bolesti na hrudníku / nepohodlí je charakteristickým príznakem IM. / nepohodlí mají tendenci se objevit pozdeji, jsou léceni méne agresivne a mají témer dvojnásobnou krátkodobou mortalitu ve srovnání s temi, kterí vykazují typictejsí príznaky IM. "

Studie zahrnovala analýzu více nez 1 143 533 registrovaných pacientu z Národního registru infarktu myokardu v letech 1994-2006. Zeny se podílely na 42,1% techto prípadu a bylo zjisteno, ze v dobe hospitalizace jsou v prumeru starsí nez muzi. Prumerný vek muzi pri prezentaci byl 67 let, zatímco prumerný vek zen byl 74 let.
Autori dodávají:
"Je pravdepodobné, ze starsí zenský vek pri prezentaci souvisí s tím, zda se jedná o bolesti na hrudi, ale také o následnou nemocnicní úmrtnost. Nicméne omezený pocet studií zohlednil vek pri vysetrování pohlavních rozdílu v klinickém zobrazování MI."

Priblizne tretina - 35,4% - pacientu s infarktem myokardu neukázala v nemocnicní prezentaci nepohodlí na hrudi, pricemz procento u zen (42,0%) bylo podstatne vyssí nez u muzu (30,7%). Analýzy nalezly dulezitou souvislost mezi vekem a pohlavím, pricemz se vetsina genderove specifických rozdílu v prezentaci MI ukázala jako méne zretelná vzhledem ke zvýsení veku.

Pacienti s porodní nemocí meli úmrtnost v nemocnici 14,6 procenta, coz je výrazne vyssí nez míra 10,3 procenta u muzu, autori zjistili, ze mladé zeny bez bolesti na hrudi mely nejvyssí míru. To naznacuje, ze neprítomnost bolesti na hrudi u mladých zen s MI muze být klícovým prediktorem smrti.
Autori uvedli:
"Mladsí zeny s bolestem na hrudníku / nepohodlích mely vyssí míru úmrtnosti na nemocnici nez muzi s bolestem na hrudi / nepohodlí ve stejné vekové skupine, ale rozdíly v míre úmrtnosti nemocných mezi muzi a zenami s postupujícím vekem klesaly Nejcastejsími prícinami úmrtí u mladsích zen s infarktem myokardu v porovnání s jinými obdobne stárnoucími skupinami jsou také údaje, které naznacují, ze absence bolesti na hrudníku muze být dulezitejsí. "

Stále je potreba provést dalsí výzkum, který by potvrdil jejich zjistení a poskytoval lepsí prehled o základní patofyziologii. Bez potvrzení z jiných studií nebudou poznatky prílis ovlivnovány zdravotními zprávami poskytnutými poskytovateli.
Dospeli k záveru:
"Nase výsledky pohlavních rozdílu v príznaku MI u mladsích pacientu jsou provokativní a mely by být potvrzeny jinými pacienty s klinickými databázemi infarktu myokardu nebo akutními koronárními syndromy. Z hlediska verejného zdraví je vhodné zamerit se na vysoce rizikové skupiny na zpozdení (mladé zeny) s informacemi o hlásení o srdecním infarktu American Heart Association / National Institutes of Health, ale dokud nebude prováden dalsí výzkum, by mela zustat soucasná zpráva o symptomech srdecního záchvatu / bolesti na hrudi, která se zameruje na zeny a muze stejne bez ohledu na vek beze zmeny."

Napsal Joseph Nordqvist

Nová zobrazovací technika by mohla poskytnout prehled o psychiatrických poruchách

Nová zobrazovací technika by mohla poskytnout prehled o psychiatrických poruchách

Nový zpusob snímání snímku a sledování toho, jak se mozkové bunky vzájemne organizují, aby delegovaly urcité chování, objevil tým neurovedu a mohl potenciálne identifikovat informace o nemocech, jako je autismus a obsesivne-kompulzivní porucha. Nová zobrazovací technika je zalozena na rozpoznávání vápenatých iontu v neuronech a muze sledovat zpusob, jakým tyto mozkové obvody plní takové funkce, jako je detekce zápachu nebo vyvolání pohybu.

(Health)

Pouzívání materského acetaminofenu a poruchy chování potomku

Pouzívání materského acetaminofenu a poruchy chování potomku

Nový výzkum naznacuje, ze deti matek, které pouzívají acetaminofen behem tehotenství, mají mnohem castejsí výskyt hyperkinetických poruch a behaviorálních problému spojených s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, ve srovnání s detmi matek, kterí nepouzívají lék na zmírnení bolesti behem tehotenství.

(Health)