cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je mrzacení zenských pohlavních orgánu?

Obsah

 1. Typy
 2. Komplikace
 3. Prevalence
 4. Proc se FGM vyskytuje?
 5. Lidská práva
Mutalizace zenských pohlavních orgánu se týká cástecného nebo úplného odstranení vnejsích zenských genitálií. Obvykle se provádí mezi detmi a vekem 15 let, ale dospelé zeny mohou také podstoupit postup.

Termín mrzacení zenských pohlavních orgánu (FGM) zahrnuje jakékoli poranení zenských nebo dívcích pohlavních orgánu z jiných duvodu, nez jsou lékarské, obvykle nábozenské. Tato praxe se predpokládá, ze zacala pred príchodem krestanství nebo islámu.

FGM se nekdy nazývá zenská obrízka, ale dusledky zenské obrízky jsou zcela odlisné od obrezání muzu. V soucasné dobe provádí více operací FGM odborníci z oblasti zdravotnictví, vcetne az 77 procent prípadu v Egypte.

Nicméne 4 z 5 operací po celém svete stále provádí tradicní lékar, casto v nehygienických podmínkách, se závaznými zdravotními dusledky.

FGM je nejcastejsí v severovýchodní, západní a východní oblasti Afriky a nekterých cástech Stredního východu a Asie. Více nez 200 milionu dívek a zen zijících dnes odhaduje, ze zazili MGF v 30 zemích, kde je nejcastejsí.

Rychlá fakta o mrzacení zenských pohlavních orgánu
 • Praxe se provádí ze sociálních, nábozenských a kulturních duvodu.
 • Existují ruzné typy FGM, které se pohybují podle závaznosti.
 • To je povazováno za problém lidských práv.

Typy

Svetová zdravotnická organizace (WHO) popisuje ctyri hlavní typy mrzacení zenských pohlavních orgánu:

Typ 1: Clitoridektomie


Tato praxe se vetsinou dotýká zen ve východních a severoafrických zemích.

V této praxi je klitoris cástecne nebo zcela odstranen. Klitor je nejcitlivejsí erotogenní zónou zeny a hlavní prícinou jejího sexuálního potesení.

Je to malá erektilní cást zenských genitálií. Pri stimulaci vyvolává klitoris sexuální vzrusení, erekci klitorisu a orgasmus.

Typ 2: Excision

Klitor a pysky minor jsou cástecne nebo úplne odstraneny. Muze také zahrnovat odstranení velkých pysku. Pysky jsou rty, které obklopují vagínu.

Typ 3: infilulace

Vaginální otvor se zuzuje a vytvorí se krycí tesnení. Vnitrní nebo vnejsí pysky jsou rezány a premísteny. Tato praxe muze nebo nemusí zahrnovat odstranení klitorisu. Jiné postupy zahrnují kauterizování, skrábání, roztrzení, pichání nebo propíchnutí genitální oblasti z jiných duvodu nez pro lékarské úcely.

Typ 4

WHO popisuje tento typ jako "vsechny dalsí skodlivé postupy zenských genitálií pro nelécebné úcely" a zahrnuje praktiky vcetne pichání, propíchnutí, roztrzení, skrábání a kauterizace genitální oblasti.

Komplikace

Odstranení normální, zdravé genitální tkáne neposkytuje zádné prínosy pro zdraví a podkopává prirozené funkce zeny. To muze také vést ke komplikacím. Presný pocet úmrtí v dusledku mrzacení zenských pohlavních orgánu není znám, ale v cástech Somálska, kde neexistují zádná antibiotika, bylo navrzeno, ze jedna ze trí dívek, která podstoupí operaci, zemre kvuli této praxi.

Komplikace, ke kterým muze dojít behem nebo krátce po procedurách FGM zahrnují:

 • krvácející
 • bakteriální infekce
 • otevrené vredy v genitální oblasti
 • zadrzování moci a dalsí mocové problémy
 • poskození nedaleké genitální tkáne
 • silná bolest, která muze vést ke ztráte vedomí

Mezi bezné dlouhodobé komplikace patrí:

 • recidivující infekce mocového mechýre
 • cysty
 • neplodnost
 • zvýsené riziko úmrtí novorozencu
 • vyssí komplikace pri porodu

Muze být také potreba dalsího chirurgického zákroku.

Pokud je otevrení zúzeno, bude nutné ji pred svatbou znovu otevrít, aby bylo mozné pohlavní styk a porod. V nekterých kulturách se toto otevrení a zúzení provádí nekolikrát behem zivota zeny.

Prevalence: Jak je to bezné?

Na nekterých místech je FGM relativne novou praxí, kterou komunita prijala od sousedních komunit. V nekterých prípadech je to ozivení starého zvyku.

Pristehovalci na místa, kde se FGM neprovádí, mohou s sebou vzít zvyk a lidé, kterí se prestehují na místo, kde se praktikují, ho mohou prijmout.

Podle WHO a UNICEF:

 • Více nez 200 milionu zen se setkalo s nejakou formou FGM.
 • Podíl zen ve veku 14-49 let, kterí podstoupili FGM v roce 2013, se pohyboval od 98 procent v Somálsku az po 1 procenta v Ugande.
 • Mladsí zeny jsou méne pravdepodobné, ze podstoupí FGM

Jen v Africe se predpokládá, ze priblizne 92 milionu dívek ve veku 10 let a více proslo rízením FGM. Priblizne 3 miliony dívek v Africe jsou údajne podstoupeni kazdorocne FGM. V osmi zemích je výskyt 80 procent.

Proc se to deje?

Neexistuje zádný lékarský duvod pro FGM. Tato praxe nastává z kombinace duvodu zalozených na kulturních, spolecenských a nábozenských praktikách.

Sociální duvody, proc se FGM vyskytuje

Ve spolecnostech s nízkou mírou gramotnosti ríká sociální smlouva: "to je to, co delají ostatní, a to, co jsme vzdy udelali." Sociální tlak a touha nevystupovat jako rebel jsou silnou silou. V nekterých komunitách nesmejí zeny, které podstoupily mrzacení zenských pohlavních orgánu, manipulovat s potravinami a vodou, protoze jsou necisté a jsou povazovány za zdravotní riziko pro ostatní.

Pro tyto spolecnosti je to "správná" vec jako soucást výchovy zen. Ríká se, ze pripravuje dívku na manzelství a dospelý zivot. V nekterých kulturách se lidé domnívají, ze nerozrezaný klitoris poroste do velikosti penisu, nebo ze FGM ciní zenu více úrodnou.

Kulturní duvody, proc se FGM vyskytuje

Pro nekteré, FGM predstavuje slusné sexuální chování.FGM je casto spojena s panenství a vernost behem manzelství. Poskození genitálií znamená, ze zena, která má nelegální sexuální vztah, je snízena - protoze její libido je snízeno a otevrení je prílis úzké.

Zenství a skromnost mohou být faktorem. V nekterých spolecnostech je zena vnímána jako cistsí a krásnejsí, pokud její genitálie jsou rezány. Nekteré cásti tela, jako je klitoris, který vycnívá, jsou povazovány za muzské a necisté.

Nábozenské duvody, proc se FGM vyskytuje

Zádná z hlavních nábozenství predepisuje zenskou obrízku. Lidé v nekterých komunitách, zejména tam, kde je nízká úroven gramotnosti, mozná slyseli, ze tato praxe je nábozenská. Casem nábozenství tuto praxi tolerovala, povzbudila a odsouhlasila; ale dnes mnozí nábozenstí vudci jsou proti mrzacení zenských pohlavních orgánu a jsou zapojeni do hnutí, aby vymýtili svou praxi.

Pokud lidé s mocí a autoritou na míste verí a souhlasí s tím, ze mrzacení zenských pohlavních orgánu by melo prevládat, je obtízné tomu zabránit. Lidé, kterí mohou trvat na jeho pokracování, zahrnují místní nácelníky, nábozenské vudce, praktiky mrzacení zenských pohlavních orgánu a obrízky a nekterí zdravotnictí odborníci.

FGM: Otázka lidských práv


Tato praxe byla siroce odsouzena a kampane vcetne "Mezinárodního dne nulové tolerance k mrzacení zenských pohlavních orgánu" byly podporeny UN a Unicef.

Vetsina zemí sveta povazuje FGM za porusení lidských práv zeny a extrémní formu diskriminace vuci zenám v komunite.

Vzhledem k tomu, ze vetsina postupu se provádí na mladé dívky, je to také porusení práv detí. WHO píse:

"Mluvení zenských pohlavních orgánu také porusuje práva cloveka na zdraví, bezpecnost a fyzickou integritu, právo být bez mucení a krutého, nelidského nebo ponizujícího zacházení a právo na zivot, kdyz postup vede k smrti."

V roce 2008 prijalo Svetové zdravotnické shromázdení usnesení o odstranení mrzacení zenských pohlavních orgánu a vyzvalo vsechny státy zapojené do soudnictví, zenských zálezitostí, vzdelávání, financí a zdraví.

Celosvetový zákaz FGM

V roce 2012 prijala Organizace spojených národu usnesení, které zakazuje mrzacení zenských pohlavních orgánu na celém svete a uvádí: "Vsechna nezbytná opatrení, vcetne prijetí a prosazování právních predpisu zakazujících mrzacení zenských pohlavních orgánu a ochrany zen a dívek pred touto formou násilí a ukoncení beztrestnosti".

Zatímco zákrok je ponekud bezpecnejsí, kdyz je prováden lékarem, WHO vyzývá lékare, aby nekontrolovali mrzacení zenských pohlavních orgánu.

Reklasifikace

Jednotka, která ji zakázala, významne nezmensila jeho výskyt. Nedávno nekterí výzkumníci navrhli zmírnit prístup a preklasifikovat ho na to, co nazývají "zmenami zenských genitálií". Zakazování praxe, jak ríkají, muze rídit to v podzemí a zpusobit, ze je nebezpecnejsí. Aby bylo mozné respektovat kulturní rozdíly pri ochrane zdraví zen, navrhují klasifikaci intervencí podle jejich úcinku spíse nez na postup, který se týká.

Navrhují prijetí minimálních postupu, které nezpusobují dlouhodobá zdravotní rizika. Ríkají, ze tento prístup je "kulturne citlivý, nediskriminuje na základe pohlaví a neporusuje lidská práva". Pruzkumy vsak ukazují, ze vetsina zen ve veku 15-49 let má v zemích, kde je mrzacení zenských pohlavních orgánu bezná, ze mrzacení zenských pohlavních orgánu by melo skoncit.

Zdravá díkuvzdání: veda o prejídání a vyhýbání se otravám jídlem

Zdravá díkuvzdání: veda o prejídání a vyhýbání se otravám jídlem

Díkuvzdání - sezóna obtezování, pri níz masové bezstarostne odblokují kalhoty kvuli nadmerné veceri, pricházejí. Lékarské zprávy Dnes se podívejme na retezovou reakci uvnitr tela, kdyz se prejídáme a jak se vyhnout katastrofe pri otravování jídlem, která vás bude oslabit. Se vsemi temito gastronomickými lahudkami, které jsou nabízeny na Den díkuvzdání, je obtízné, ze nebudete prehánet.

(Health)

Prediabetes: Co potrebujete vedet

Prediabetes: Co potrebujete vedet

Obsah Co je to prediabetes? Diagnostika Rizikové faktory Lécba: Prírodní léky Kdyz nekdo má prediabetes, jejich hladina glukózy v krvi je vysoká, ale zatím není dostatecne vysoká, aby byla známkou diabetu 2. typu. Prediabetes je velmi castý a postihuje 1 ze 3 dospelých Americanu. Získat dostatek cvicení, jíst zdravou stravu a udrzovat zdravou váhu mohou zvrátit príznaky prediabetes a zabránit rozvoji diabetu 2. typu.

(Health)