cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zenské lékari delají více péce o domácnost a rodicovství nez lékari

Vedci, kterí studovali skupinu motivovaných lékaru a akademiku, odhalili genderové rozdíly v dobe strávené na rodicovských a domácích úkolech, coz naznacuje duvod, proc zeny akademické lékari celkove nemají stejný kariérní úspech jako jejich muzi protejsky.

Vedci, vedeni Dr. Reshma Jagsi z University of Michigan Health System, zverejnili své výsledky v casopise Annals of Internal Medicine.

Studovali více nez 1 000 motivovaných lidí s lékarským vzdeláním, kterí získali ocenení za profesní rozvoj od Národních ústavu zdraví (NIH). Lékarum byly polozeny otázky, které urcovaly, jakým zpusobem rozdelili svuj cas a jaké to znamenaly jejich rodinné povinnosti.

Výsledky ukazují, ze u lékaru, kterí byli zenatí, byli muzi ctyrikrát vyssí pravdepodobnost, ze mají manzela, který nebyl zamestnán nebo pracoval pouze na cástecný úvazek.

Dále lékari, kterí byli zenatí s detmi, pracovali o 7 hodin déle a strávili kazdý týden méne nez 12 hodin práce na domácnosti a rodicovství ve srovnání se zenami.

Dr. Jagsi, který je také docentem radiacní onkologie na univerzite, ríká:

"Dalo by se ocekávat, ze v rámci vysoce vzdelané populace Generace X bude relativne rovnomerná distribuce domácí práce. Ale to, co jsme zjistili, bylo, ze stále existuje rozdíl v ocekávání doma pro muze a zeny, a to i pro ty, kterí mají velmi zaneprázdnené práce, i dnes. "

Dodává, ze nekteré z techto rozdílu lze vysvetlit "schopností muzských lékaru stále podporovat tradicní rodinný model rodiny."

Cituje jejich zjistení, ze vetsina zenských úcastníku byla zenatá s manzelkami, kterí pracovali na plný úvazek, zatímco vetsina muzských úcastníku mela manzelky, kterí pracovali na cástecný úvazek nebo vubec ne.

"Intervence potrebné k vytvorení casu pro rodinnou a kariéru"


Lékari lékari tráví kazdý týden více nez 8,5 hodiny rodicovství a práce v domácnosti, ve srovnání s muzi protejsky.

Poté, co se vedci zabývali zamestnáním manzela a dalsími faktory, zjistili, ze vdaní zeny s detmi stále strávily 8,5 více hodin rodicovství a domácnosti nez muzi.

"To muze také odrázet dopad nekterých velmi jemných nevedomých ocekávání, které vsichni máme, a tyto byly odolné vuci zmenám," ríká Jagsi.

Ale v oblasti medicíny, pokud zeny pravdepodobne obetují svuj výzkumný cas, protoze to je nejvíce flexibilní, to ovlivnuje jejich akademický úspech jako lékar. Autori tvrdí, ze to také ovlivnuje jejich prípadnou moc, aby získali vedoucí roli ve svém oboru.

V boji proti tomuto konfliktu mezi profesními a domácími povinnostmi se tým domnívá, ze by mohly být zavedeny urcité zásahy, napríklad poskytovat péci o deti na konferencích, umoznovat diskrecní financování na podporu chuvy pri konferencních cestách nebo poskytovat dotace na domácí úkoly cistení nebo varení.

Takové zásahy, rekli vedci, by mohly umoznit cas i pro rodinu i kariéru.

"Medicína musí být profesí, ve které mohou uspet jak muzi, tak zeny, a prostredí, ve kterém zeny mohou být úspesnými vzory," ríká Dr. Jagsi.

Rekla Zdravotní novinky dnes ze ona a její tým obdrzeli grant od RN01 od NIH, aby se podíval na prícinné faktory pro genderové rozdíly v kariére lékaru-výzkumníku. Plánují provést následný pruzkum úcastníku z jejich nejnovejsí studie.

Dr. Jagsi dodal:

"Nasím cílem je nakonec identifikovat faktory spojené s kariérovým úspechem jak pro muze, tak pro zeny v techto kariérách, abychom mohli promyslene navrhnout zásahy, aby pomohli podporit budoucí slibné mladé lékare-výzkumníky v boji proti nemocem a podpore zdraví."

"Vidíme rostoucí zhodnocení potreby usnadnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým zivotem jak pro muze, tak pro zeny," ríká, "ale je dulezité si uvedomit, jak to v nasich spolecnostech pokracuje ve výzvách zen více nez muzi."

Klinická studie neprokázala zádné výhody nosení hedvábí pro deti s ekzémem

Klinická studie neprokázala zádné výhody nosení hedvábí pro deti s ekzémem

Ekzém postihuje velký podíl detí a dospívajících ve Spojených státech. Nový výzkum zkoumá, zda hedvábné oblecení zlepsuje zdravotní výsledky pro deti s ekzémem. Nový výzkum zkoumá prínosy nosení hedvábí pro deti ve veku od 1 do 5 let, které mají ekzém. Ekzém - také známý jako atopická dermatitida - je chronické dermatologické onemocnení, které zpusobuje, ze pokozka se svedí a stane se velmi suchá.

(Health)

Zázvor koren muze chránit pred rakovinou tlustého streva

Zázvor koren muze chránit pred rakovinou tlustého streva

Vybraná skupina 30 dobrovolnických pacientu byla podávána s doplnením korenového zázvoru nebo s placebem a po mesíci vykazovala slibný pokles mnoha zhoubných markeru v tlustém streve. Zánet tlustého streva je indikátorem, který se povazuje za predchudce rakoviny tlustého streva. Snizování zánetu je dulezitým krokem pri prevenci rakoviny tlustého streva.

(Health)