cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Aktualizace FDA o bezpecnostních informacích týkajících se lécivého prípravku HIV Victrelis (Boceprevir)

Americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) aktualizuje informace o prípravku Victrelis (boceprevir). Lécba se pouzívá jako inhibitor proteázy hepatitidy C (HCV). Je kombinován s ruznými inhibitory proteázy viru lidské imunodeficience (HIV), stimulovanými ritonavirem.
FDA uvádí, ze v soucasné dobe nedokáze doporucit uzívání léku, protoze se zdá, ze snizuje úcinnost jiných léku a bylo zjisteno, ze zpusobuje zvýsení HCV a HIV v krevním recisti. Toto je známé jako virové zatízení a samozrejme vede k tomu, ze onemocnení se stávají silnejsími a agresivnejsími.
Inhibitory HIV proteázy podporované ritonavirem zahrnují ritonavir-posilovaný Reyataz (atazanavir), ritonavirum-posilovaný Prezista (darunavir) a Kaletra (lopinavir / ritonavir). Ritonavir je inhibitor HIV proteázy, který je uzíván jako malá dávka spolu s jinými inhibitory HIV proteázy, aby se zvýsila jejich hladina v krvi a zvýsila jejich úcinnost. Toto je známo jako posilování ritonaviru.
FDA uvádí, ze pacienti by nemeli proste prestat uzívat své léky na radu FDA, ale musí konzultovat se svým lékarem, pokud jde o nejlepsí postup pro svou konkrétní situaci.
FDA také vydává rady pro zdravotnické pracovníky, kterí lécí pacienty s chronickým HCV a HIV, s pouzitím prípravku Victrelis, kde pacient uzíval antiretrovirovou terapii ve forme inhibitoru proteázy posilnených ritonavirem. Odpoved pacienta na kombinace léku by mela být peclive sledována kvuli neocekávanému zvýsení úrovní viru. FDA jiz vydal varování o prípravku Victerlis v únoru 2012 a konstatoval, ze uzívání prípravku Victrelis pri uzívání jakéhokoliv ze trí inhibitoru proteáz HIV proteázy s ritonavirem zlepsilo pozadované hladiny obou léciv v krvi. Je zrejmé, ze je to nezádoucí, protoze nizsí hladiny léku v krvi mohou vést k méne úcinnému lécení a k vyssímu virovému zatízení.
FDA dále pripomíná odborníkum v oblasti zdravotnictví, ze existují pouze omezené informace o pouzití a úcinnosti inhibitoru proteáz HIV proteázy, které jsou posilovány prípravkem Victrelis a ritonavirem, pokud jsou uzívány spolecne u pacientu infikovaných jak HIV, tak HCV. Malá klinická studie zkoumala lécbu pacientu s HIV a HCV, u nichz byla infekce HCV lécena bud peginterferonem / ribavirinem nebo boceprivirem plus peginterferonem / ribavirinem a HIV infekce byla lécena atazanavirem posilneným ritonavirem, ritonavirem posilovaným darunavirem, lopinavirem / ritonavir nebo raltegravir (Isentress).
Lidé, kterí uzívali boceprevir plus peginterferon / ribavirin, meli více nez 12 týdnu po ukoncení lécby HCV nezjistenou virovou zátez HCV nez jedinci, kterí dostávali samotný peginterferon / ribavirin. Celkove sedm pacientu melo HIV virologický odraz, 3/64 randomizovaní k lécbe boceprevirem peginterferonem / ribavirinem a 4/34 randomizovanými na peginterferon / ribavirin samotný. Predbezné výsledky tohoto klinického hodnocení byly prezentovány na 19. konferenci o retroviruzech a prílezitostných infekcích dne 6. brezna 2012. Abstrakt klinické studie je online.
FDA ríká, ze výsledky studie interakcí mezi lécivými prípravky a klinickým hodnocením zpusobily, ze revidovala znacku prípravku Victrelis a uvedla, ze soubezné podávání prípravku Victrelis s ritonavirem posilneným Reyatazem (atazanavirem), ritonavirovým prípravkem Prezista (darunavir ) nebo Kaletra (lopinavir / ritonavir) u pacientu infikovaných jak chronickým HCV, tak HIV.
Existuje rozsáhlejsí klinická studie zamerená na lécbu HCV s boceprevirem a peginterferonem / ribavirinem, kde pacienti mají jak HCV, tak i HIV a uzívají antiretrovirové lécby, které uzívají inhibitory HIV proteázy podporované ritonavirem. FDA zamýslí aktualizovat veskeré nové informace o spolecném uzívání techto léku.
Napsal Rupert Shepherd

Celý genom "celého národa" byl sekvenován v islandském projektu

Celý genom "celého národa" byl sekvenován v islandském projektu

Ctyri príspevky analyzující celé genomové sekvence více nez 100 000 lidí na celém Islandu se projevují jako nejpodrobnejsí genetický portrét populace. Kombinací celé genomové sekvence tisícu lidí s celostátními rodokmeny lze predpovedet - "s podstatnou presností" - genom celého národa.

(Health)

Chronická bolest muze být genetická, tvrdí nový výzkum

Chronická bolest muze být genetická, tvrdí nový výzkum

Nekdy se divíte, proc nekterí lidé mají vyssí toleranci k bolesti nez ostatní? Nový výzkum - který má být predlozen na 66. výrocním zasedání Americké akademie neurologie ve Philadelphii, PA - naznacuje, ze odpoved je genetická. Výzkum je soucástí výzkumu prícin chronické bolesti.

(Health)