cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA hlásí ztrátu sluchu spojenou s inhibitory Viagra a jinými inhibitory PDE5

Úrad USA pro potraviny a léciva (FDA) obdrzel zprávy o náhlém snízení nebo ztráte sluchu po pouzití inhibitoru PDE5, coz je skupina léku, které zahrnují léky na lécbu erektilní dysfunkce (ED) Viagra, Levitra a Cialis a rovnez Revatio k lécbe pulmonální arteriální hypertenze (PAH).
FDA schválil zmenu stítku výrobcu léciv ED, která zvýraznují toto riziko výrazneji a informují spotrebitele, co mají delat, pokud se u nich objeví náhlé problémy se sluchem.
Revidované oznacení etikety obsahuje nové bezpecnostní a aktualizované oddíly pro nezádoucí reakce. Podobná aktualizace se brzy ocekává pro lék PAH, Revatio. PAH je potenciálne smrtelná onemocnení, kdy trvalý vysoký krevní tlak v tepnách plic oslabuje srdecní sval a muze vést ke srdecnímu selhání ak smrti.
V nekterých prípadech je náhlá ztráta sluchu doprovázena tinitusem (zvonení v usích) a závrate. FDA prohlásil, ze není mozné zjistit, zda ztráta sluchu a doprovodné príznaky jsou prímo zpusobeny drogami, protoze informace o následných lékarských informacích jsou omezené. Je mozné, ze príznaky jsou zpusobeny jinými léky nebo základními zdravotními stavy, nebo dokonce jinými rizikovými faktory ztráty sluchu nebo kombinací techto vecí.
Pocet zpráv o osobách, u nichz doslo k náhlému ztráte sluchu po uzívání inhibitoru PDE5, je údajne "velmi malý", avsak existují také obavy, ze nekterí pacienti, zejména starsí pacienti, si mozná neuvedomí, ze by jejich príznaky mohly být príbuzné drogám, rekl Janet Woodcock , Zástupkyne FDA pro vedecké a lékarské programy, vedoucí lékar a reditel úradu FDA pro hodnocení a výzkum drog:
"Vzhledem k tomu, ze urcitá míra ztráty sluchu je obvykle spojena s procesem stárnutí, pacienti na techto lécích nemusí myslet, ze by o tom meli mluvit s lékarem."
FDA uvedla, ze pacienti, kterí uzívají prípravek Cialis, Levitra nebo Viagra a zjistí, ze náhle ztrácejí schopnost slyset, by meli okamzite prestat uzívat a jít a navstívit svého lékare. Pacienti, kterí uzívají prípravek Revatio, by nemeli prestat uzívat prípravek Revatio, protoze se lécí potenciálne zivot ohrozujícím stavem. Místo toho by meli pokracovat v uzívání léku, ale okamzite vyhledejte lékarskou pomoc k dalsímu hodnocení a poradenství.
FDA uvedl, ze byli vyzváni, aby prohledali systém hlásení nezádoucích úcinku pro prípady ztráty sluchu s inhibitory PDE5 po prectení clánku o cloveku, který tyto príznaky zaznamenal po uzívání Viagra, který byl publikován v dubnu 2007 Journal of Laryngology & Otology.
Agentura nalezla 29 hlásení o pacientech s náhlou ztrátou sluchu (vetsinou pouze u jednoho ucha) spojených s inhibitory PDE5, s tinnitusem a bez tinitu, závrate nebo závrate. V asi tretine prípadu byla ztráta docasná.
Inhibitory PDE5 uvolnují hladké svalové tkáne v cévách penisu a umoznují jejich dilataci a zvysující se prívod krve do corpus cavernosum, coz vede k erekci. PDE5 je také prítomen v hladkých svalech ve stenách arterií v plicích, takze inhibitory PDE5 se pouzívají k lécbe vysokého krevního tlaku, zpusobeného tím, ze tyto tepny jsou prílis úzké.
Kliknete zde pro "Otázky a odpovedi o Viagra, Levitra, Cialis a Revatio: Mozná náhlý úbytek sluchu" (FDA).
Napsal / a: Catharine Paddock

Prumyslové chemikálie "mohou zpusobit globální neurodevelopmental epidemii"

Prumyslové chemikálie "mohou zpusobit globální neurodevelopmental epidemii"

Nová recenze zverejnená v The Lancet Neurology zduraznuje význam globální revize predpisu týkajících se prumyslových chemikálií, protoze odborníci varují, ze vystavení detí takovýmto toxinum by mohlo být prícinou "tiché epidemie" poruch vývoje mozku po celém svete. Podle Dr. Phillippe Grandjean z Harvardské skoly verejného zdraví v Bostonu, MA a Dr.

(Health)

40% policistu má poruchu spánku, USA, Kanada

40% policistu má poruchu spánku, USA, Kanada

Z pruzkumu policejních dustojníku v USA a Kanade vyplývá, ze asi 40% lidí trpí poruchou spánku, a to je významne spojeno se zvýseným rizikem nepríznivých zdravotních, výkonnostních a bezpecnostních problému. Vedci hlásí své nálezy on-line tento týden v JAMA, Journal of the American Medical Association.

(Health)