cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA povoluje výrobu generického heroinového léku proti nabídce spolecnosti Reckitt

Dve generické formy léku na lécbu závislosti na heroinu spolecnosti Reckitt Benckiser byly schváleny americkými regulacními orgány a odmítly nabídku spolecnosti zabránit souperení výrobku na základe jejich presvedcení, ze na balíccích je zapotrebí prísnejsích predpisu s cílem lépe chránit deti.
Reckitt Benckiser, britská spolecnost zabývající se výrobou výrobku pro zdraví spotrebitelu, tvorí dobrou cást svých príjmu od spolecnosti Suboxone, lécivé látky obsahující buprenorfin a pomáhá lidem, kterí jsou závislí na opiátech, vyporádat se s abstinencními príznaky, kdyz prestanou.
Spolecnost Reckitt si byla vedoma moznosti generálních konkurentu, které zacínají na trhu, od doby, kdy jejich status exkluzivity vyprsel v roce 2009.
Pri pokusu presvedcit Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA), aby neríkal zádosti od jiných podniku, pozádal Reckitt o to, aby výrobci zvencí prijali prísná pravidla pro balení pred jejich prijetím.
Spolecnost Reckitt vsak nyní FDA informovala o tom dve formy generických léku Suboxone byly nyní schváleny v USA
FDA navíc ve svém oznámení uvedla, ze k tomu doslo Reckittuv postoj byl povazován za "protisoutezní praxi" a ze spolecnost bude nyní predána Federální obchodní komisi.
V roce 2012 spolecnost Reckitt ukoncila prodej tablet spolecnosti Suboxone v USA a nahradila je individuálne uzavrenými verzemi filmu, které se mohou rozpínat na jazyku, a tvrdí, ze existuje zvýsené riziko, ze deti budou tablety náhodne obdrzet. sublingvální film Suboxone byl schválen FDA v zárí 2010.
FDA dospel k záveru, ze neexistují dostatecné dukazy pro overení tvrzení, ze tablety vyzadují prísnejsí balení. Ve zpráve se uvádí:

"Zatímco FDA vítá a povzbuzuje sponzory k tomu, aby pouzívali balení jednotkových dávek pro své perorální buprenorfinové produkty, neveríme, ze data v této dobe podporují odmítnutí schvalovat aplikace, které postrádají takové balení."

Klesající trend v náhodném vystavení detí lécivému prípravku muze být zpusoben mnoha faktory, jako je lepsí porozumení poskozením predávkováním a lékárníky a jednodussí znacení.

Reckittuv zklamání

Reckitt uvedl v oznámení, ze jsou zklamáni rozhodnutím, mají vsak v úmyslu spolupracovat s FDA na zlepsení bezpecnosti.
Vsimnou si, ze se zavázali k vysokým standardum bezpecnosti, konkrétne k obalum s jednorázovým dávkováním, které jsou odolné proti oteru, pro lécivé prípravky na bázi burprenorfinu pro závislost na opioidech.
Regulátor vsak dospel k záveru:
"Nacasování oznámení spolecnosti Reckitt v zárí 2012, ze prestane uvádet na trh tabletový produkt z duvodu otázek týkajících se pediatrické expozice, vzhledem k jeho tesnému sladení s obdobím, kdy se ocekává, ze zacne generická konkurence tohoto produktu, nelze ignorovat."

Napsal Kelly Fitzgerald

Zabíjení rakovinných bunek s protidrogovým lécivým prostredkem proti plevelum

Zabíjení rakovinných bunek s protidrogovým lécivým prostredkem proti plevelum

Nové protirakovinné lécivo vyrobené z rostlin podobných plevelum, které rostou prirozene ve stredomorské oblasti, bylo prokázáno, ze úcinne nicí rakovinné bunky u mysí, uvádí studie publikovaná v casopise Science Translational Medicine. Lék vyvinutý výzkumnými pracovníky spolecnosti John Hopkins Kimmel Cancer Center ve spolupráci s dánskými výzkumníky je schopen se pohybovat - není detekován normálními bunkami - v krevním recisti, dokud není aktivován specifickými rakovinnými proteiny.

(Health)

Výhody letrozolu nad tamoxifenem u rakoviny prsu

Výhody letrozolu nad tamoxifenem u rakoviny prsu

Výsledky studie Breast International Group (BIG) publikovaly Online First v The Lancet Oncology reportu, ze inhibitor aromatázy letrozol je úcinnejsí v prevenci recidivy rakoviny prsu v dlouhodobém horizontu. Dvanáctiletá studie BIG 1-98 rovnez ukazuje, ze v porovnání s tamoxifenem je v dlouhodobém výhledu výrazne zlepsena doba prezití zen s pozitivními hormonálními receptory.

(Health)