cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA schvaluje Melafind pro detekci rakoviny kuze a melanomu

Dobrá zpráva pro kazdého, kdo se obává o rakovinu kuze s FDA schvaluje Melafind, který výrobci popisují jako prukopnickou technologii pro detekci melanomu.
Darrell S. Rigel, MD, klinická profesorka dermatologie na lékarské fakulte New York University, potvrdila zprávu:

"MelaFind je prukopnická technologie a predstavuje jeden z nejvýznamnejsích pokroku v detekci vcasného melanomu od príchodu kritérií ABCD, které nasi skupina vyvinula pred více nez ctvrtstoletím ... Zatímco doslo k postupnému zlepsení zobrazovacích nástroju pro detekci melanomu, "MelaFind poskytuje objektivní informace o neurcitých pigmentovaných kozních lézích, které nám pomáhají pri rozhodování o tom, které léze na biopsii detekují melanom co nejdríve, kdyz to muze být jeste vyléceno."

Melanom je nejnebezpecnejsí forma rakoviny kuze, protoze se snadno a agresivne sírí do jiných cástí tela. To predstavuje priblizne 75% vsech úmrtí na rakovinu kuze a prestoze je prakticky vylécitelná, pokud je detekována brzy, pricemz kuze je zrejme jedním z nejsnadnejsích cástí tela k lécbe, problém pretrvává s dostatecným predstihem.

MUDr. Joseph V. Gulfo, prezident a generální reditel spolecnosti MELA Sciences, uvedl:
"Schvalování spolecnosti MelaFind od FDA je nejdulezitejsím úspechem v historii spolecnosti a predstavuje významný pokrok pro miliony Americanu, kterí jsou vystaveni riziku vzniku této hrozné nemoci ... Aktivne se pripravujeme na zahájení MelaFind na severovýchode USA a Nemecka behem prvního ctvrtletí plánujeme vytrvalý, promyslený a merený prístup k uvedení na trh, abychom zajistili, ze dermatologové v praxi vsech tvaru a velikostí budou trénováni a pripraveni pouzívat MelaFind efektivne na pacientech, kterí mohou nejvíce tezit z cíle informace, které systém poskytuje behem kozních vysetrení. "

Melafind také obdrzel schválení CE pro propustení v Evrope, kde spolecnost plánuje podobnou strategii jako v prípade Severní Ameriky.
MelaFind není celkovým potvrzovacím systémem a není urcen k úplné klinické diagnostice melanomu. To, co predstavuje, je dalsím nástrojem v souprave dermatologu a je navrzeno pro pouzití na klinicky atypických kozních pigmentovaných lézích s klinickými nebo historickými vlastnostmi melanomu. MelaFind je navrzen tak, aby byl pouzit, kdyz dermatolog cítí potrebu získat dalsí informace pro rozhodnutí o biopsii.

MelaFind není urcen pro sirokou verejnost, protoze lékar musí být trénován v klinické diagnostice a lécbe rakoviny kuze (tzn. Dermatologové) a také dokoncit tréninkový program pri uzívání prípravku MelaFind.
Nicméne predstavuje významný prulom v boji proti rakovine kuze. S petiletou mírou prezití u pacientu s melanomem ve stádiu IV méne nez 15% as vetsinou pacientu, kterí zemreli behem sesti az deseti mesícu, je pro zlepsení prognózy nezbytná detekce vcasného melanomu a provedení okamzité lécby. Pri odhalení pocátecního melanomu je chirurgicky jediným odstranením obvykle pouze pozadovaná lécba, protoze melanom je omezena na epidermis, vnejsí vrstvu pokozky. V tomto pocátecním stádiu je míra vytvrzení s chirurgickým odstranením prakticky 100%.
Trhy jsou samozrejme presvedceny o tom, ze produkt s akciemi Mela Sciences (MELA) dnes více nez 10% obchoduje.

Nezádoucí úcinky léku mezi nemocnicními a nouzovými pacienty jsou casto preventivní

Nezádoucí úcinky léku mezi nemocnicními a nouzovými pacienty jsou casto preventivní

Prezentace, která se konala ve ctvrtek 8. zárí 2011 na výrocní konferenci Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), která se letos koná v Hyderabadu v Indii, dospela k záveru, ze nezádoucí reakce na léky (ADR) mezi nemocnicními a nouzovými pacienty jsou casto vylouceny. Vedci tvrdí, ze preventivní nezádoucí úcinky, které jsou tak bezné, mají dulezité dusledky pro zdravotní péci.

(Health)

Diabetes 1. typu: Transplantace mezi jednotlivými druhy muze být zivotaschopnou lécbou

Diabetes 1. typu: Transplantace mezi jednotlivými druhy muze být zivotaschopnou lécbou

Vedci rozsírili moznost výroby lidské transplantovatelné tkáne pro lécbu diabetu typu 1 po úspesném zvrácení stavu u mysí transplantovaných bunkami z pankreasu pestovaných v krysách. Studie naznacují, ze mezidruhová transplantace by mohla být proveditelnou mozností lécby diabetu 1. typu u lidí.

(Health)