cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA Upozornení: Multaq (Dronedarone) Zvýsené riziko úmrtí / kardiovaskulárních problému

Lécba Multaq ze spolecnosti Sanofi-Aventis se pouzívá k lécbe srdecních arytmií, nicméne FDA dnes vydala varování, ze v dalsích studiích prokázalo vázné riziko kardiovaskulárních problému vcetne úmrtí.
Konkrétneji FDA ríká, ze Multaq musí nyní nést varování:

"Zdravotnictí pracovníci by nemeli predepisovat prípravek Multaq pacientum s trvalou srdecní fibrilací, kterí nemohou nebo nebudou premenovat na normální sinusový rytmus (permanentní AF), protoze u techto pacientu zdvojnásobuje kardiovaskulární úmrtí, mrtvici a srdecní selhání."

Prehled a varování FDA byly zalozeny na datech shromázdených behem studií PALLAS a ATHENA. Studie PALLAS (studie výsledku lécby dronedaronem na bázi standardní terapie pomocí standardní lécby dronedaronem) byla rozsáhlá studie zamerená na hodnocení úcinnosti prípravku Multaq u pacientu s permanentním AF. Tato klinická studie byla ukoncena brzy kvuli významne vyssímu poctu kardiovaskulárních príhod ve skupine lécené prípravkem Multaq ve srovnání se skupinou pacientu, kterí dostávali placebo.
Spolecnost Multqa byla puvodne schválena FDA v cervenci 2009 jako alternativa k amiodaronu k lécbe fibrilace síní a sínového flutteru u pacientu, jejichz srdce se bud vrátilo do normálního rytmu, nebo podstoupili farmakoterapii nebo lécbu elektrickým sokem k udrzení normálního rytmu. Nicméne FDA neschválil dronedaron pro snízení úmrtí. Zkouska léku na srdecní selhání byla zastavena, nebot predbezná analýza ukázala mozný nárust poctu úmrtí na srdecní selhání u pacientu se stredne závazným az závazným selháním srdecního selhání.
Chemicky je dronedaron derivát benzofuranu príbuzný amiodaronu, coz je populární antiarytmikum, jehoz pouzití je omezeno toxicitou kvuli vysokému obsahu jódu (plicní fibróze, onemocnení stítné zlázy) i jaternímu onemocnení.
Jiné známé problémy s lécivou látkou zahrnovaly, ze ji nepouzívají u tehotných nebo kojících zen, kde srdecní frekvence je nizsí nez 50 bpm, kde QT interval je 500 msec nebo vyssí (tj. Od zacátku nejsilnejsí cásti rytmu az do konce celého cyklu). ) nebo kde interval PR (tj. od zacátku nejsilnejsího bodu rytmu k nejsilnejsímu bodu rytmu) presahuje 280 ms.
Krome toho FDA uvedl, ze:
  • Zdravotníci by meli sledovat srdecní (srdecní) rytmus elektrokardiogramem (EKG) nejméne jednou za 3 mesíce. Pokud je pacient v lécbe AF, je treba lécbu prípravkem Multaq zastavit, nebo pokud je to klinicky indikováno, mel by být pacient vyloucen z kardiostimulátoru.
  • Prípravek Multaq je indikován k omezení hospitalizace pro AF u pacientu s sinusovým rytmem s anamnézou docasného AF (známého jako paroxysmální nebo perzistující AF)
  • Pacienti predepisovaní prípravkem Multaq by meli dostávat vhodnou antitrombotickou lécbu.
Napsal Rupert Shepherd

"Zádné dukazy o tom, ze CT vysetrení, rentgenové zárení zpusobí rakovinu"

"Zádné dukazy o tom, ze CT vysetrení, rentgenové zárení zpusobí rakovinu"

Výzkumníci dospeli k záveru, ze neexistuje zádný dukaz, ze nízkoúrovnové zárení z lékarského zobrazování - jako je rentgenová a pocítacová tomografie - zpusobuje rakovinu. Ríkají, ze je nacase vyradit neprokázaný, desetiletý teoretický model, který vedl mnoho lidí - vcetne lékaru a regulátoru - k tomu, aby verili jinak.

(Health)

Muze jablecný ocet pomáhat lécit psoriázu?

Muze jablecný ocet pomáhat lécit psoriázu?

Obsah Co je psoriáza a jaké jsou príznaky? Co je jablecný jablecný ocet? Muze jablecný ocot pomáhat psoriáze? Dalsí léky na lécbu psoriázy Psoriáza je stav, který mení kuzi, coz zpusobuje, ze se objeví tlusté, supinaté a zarudlé skvrny. Tyto náplasti mohou být svedivé, suché a nekdy i bolestivé.

(Health)