cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.FDA resí cybersecurity v lékarských zarízeních

Zatímco v minulosti termín "zdravotnická pomucka" odkazoval na nástroje, jako jsou stetoskopy a rentgenové prístroje, dnes se odkazuje na neco trochu hi-tech. Vzhledem k stále více propojeným systémum a zarízením vydal úrad pro potraviny a léciva doporucení pro výrobce takových zarízení, která zabranují ohrození bezpecnosti kybernetické bezpecnosti pro informace o zdraví pacienta.
Mezi propojené systémy a zarízení, jako jsou smartphony se zdravotními aplikacemi, jsou lépe dostupné lékarské údaje pro pacienty, ale jsou tyto prístroje zabezpecené?

Hlavním prínosem zdravotní péce v 21. století je skutecnost, ze údaje o pacientovi jsou prístupnejsí - a to jak pro lékare, tak i samotné pacienty.

Aplikace pro inteligentní zdraví se stávají stále oblíbenejsími a Zdravotní novinky dnes nedávno oznámila uvolnení Apple HealthKit, coz pacientum umoznuje automaticky sdílet údaje z jejich krevního tlaku se svým lékarem.

Ackoli tento volný tok informací poskytuje lepsí prehled o zdraví pacienta, muze to také predstavovat riziko z hlediska kybernetické bezpecnosti? Úrad pro potraviny a léciva (FDA) se touto problematikou zabývá ve svých doporuceních pro výrobce zdravotnických prostredku, který je vyzývá, aby pri navrhování a vývoji takovýchto prístroju zvázily rizika kybernetické bezpecnosti.

Predchozí studie ukázaly, ze více vzájemne propojených a interoperabilních zarízení muze zlepsit péci o pacienty a zefektivnit systémy zdravotní péce. MNT nedávno oznámila, ze aplikace sledující vitální znaky pacientu vedla k poklesu úmrtnosti v britských nemocnicích.

Nicméne, stejne jako pocítacové systémy, zdravotnické prostredky mohou být otevrené narusení bezpecnosti, coz by mohlo ovlivnit bezpecnost a úcinnost samotného zarízení. FDA vsak tvrdí, ze pri zvazování mozných rizik v oblasti kybernetiky pri navrhování zarízení a aktualizací softwaru mohou výrobci toto riziko snízit.

"Zádná taková vec jako zdravotnická zarízení odolná proti hrozbám"

V rámci nového pokynu doporucuje agentura FDA, aby výrobci predkládali organizaci dokumentaci o zjistených rizicích a zavedených kontrolách pro zmírnení takových rizik v jejich zarízeních.

Dále pokyny durazne doporucují, aby výrobci predlozili plány na poskytování oprav a aktualizací operacních systému a zdravotnického softwaru.

Suzanne Schwartzová, reditelka havarijní pripravenosti / operací a lékarských protiopatrení u FDA, ríká:

"Neexistuje zádná taková vec, jako je zdravotnická zarízení odolná proti hrozbám. Je dulezité, aby výrobci zdravotnických prostredku zustali opatrní ohledne kybernetické bezpecnosti a vhodne chránili pacienty pred temito riziky."

Organizace uvádí, ze jejich obavy z takových nedostatku v oblasti kybernetické bezpecnosti zahrnují infekce malwaru na zdravotnických zarízeních, chytrých telefonech, tabletech nebo pocítacích, které jsou pripojeny k síti a slouzí k prístupu k datum pacientu.

Jiné oblasti zranitelnosti zahrnují nezabezpecenou nebo nekontrolovanou distribuci hesel, neposkytnutí odpovídajících bezpecnostních aktualizací softwaru a patchu zdravotnickým zarízením a sítím a "softwarový software" urcený k zabránení neoprávnenému prístupu do sítí nebo zarízení.

Prestoze FDA zverejnila tato doporucení, zduraznují, ze nemají zádnou známku toho, ze konkrétní zarízení nebo systémy byly cílené a také nemají zádné zprávy o tom, ze pacienti byli poskozeni narusením bezpecnosti pocítacové bezpecnosti.

Nicméne organizace zustává ostrazitá, pokud jde o zranitelnost kybernetické bezpecnosti a dopady na verejné zdraví, které by mohly nastat. Jako takové FDA spolupracuje s dalsími federálními agenturami a se zdravotnickými zarízeními, aby sdelovali tyto potenciální zranitelnosti zúcastneným stranám.

V prubehu tohoto mesíce bude FDA usporádat verejný workshop v Arlingtonu, VA, aby diskutoval o tom, jak mohou organizace a jednotlivci spolupracovat na zlepsení bezpecnosti zdravotnických prostredku.

MNT nedávno oznámila radu nositelných zarízení pro vlastní monitorování.

Dentální dutiny spojené s nizsím rizikem rakoviny hlavy a krku

Dentální dutiny spojené s nizsím rizikem rakoviny hlavy a krku

Podle prekvapivé nové studie jsou lidé, kterí mají více dentálních dutin, s nizsím rizikem diagnostikování rakoviny hlavy a krku, ve srovnání s pacienty, kterí mají jen málo nebo zádné dutiny. Dentální dutiny (nebo kaz) jsou zpusobeny zubním kazem. To je, kdyz bakterie prítomné v ústech vyrábejí kyseliny mlécné, které odstepují minerály v zubu kvasením sacharidu.

(Health)

Úzkost z výsledku falesne pozitivních mamografu je "pouze docasná"

Úzkost z výsledku falesne pozitivních mamografu je "pouze docasná"

Príjem zpráv, ze výsledek mamografie je pozitivní, je pochopitelne alarmující, ale získání falesne pozitivního výsledku muze také vyvolat úzkost. Nicméne výzkumní pracovníci, kterí publikují v interní medicíne JAMA, tvrdí, ze úzkost zen nad takovými falesne pozitivními výsledky je docasná a nemá negativní vliv na celkovou zivotní pohodu zeny.

(Health)