cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fatální onemocnení srdce je castejsí pro afroamerické muze a zeny

Ackoli lécba pokrocila v onemocnení srdce v prubehu posledních 20 let, afroamerictí muzi a zeny mají nadále dvojnásobné riziko fatální koronární choroby srdecní v porovnání s kavkazskými muzi a zenami, naznacuje nová studie v listopadovém císle Vestník Americké lékarské asociace.
Tato odchylka muze být zpusobena vetsím poctem rizikových faktoru prítomných u afroamericanu, jako je diabetes, hypertenze a kourení, coz naznacuje, ze toto riziko by mohlo být ukonceno lepsí kontrolou rizikových faktoru.
Údaje o koronárním srdecním onemocnením v USA se od 70. let 20. století trvale snizují u vsech lidí. Vedci této studie objevili mezi lety 2000 a 2008 prudsí pokles akutních úhynu koronárních srdecních onemocnení u bílku nez u cernochu, címz se prodlouzila známá rozpory mezi temito rasovými skupinami.

Výzkumný tým z University of Alabama v Birminghamu prozkoumal informace o úmrtním certifikátu spolu s dalsími údaji ze ctyr mest USA. Hospitalizace pro srdecní záchvaty mezi lety 2002 a 2007 se podle údaju od Kaiser Permanente významne snízila, a to více u kavkazských nez afroamericanu.
Hlavní vedoucí studie Monika M. Safford, profesorka v oddelení preventivní medicíny UAB, uvedla:

"Behem casového období od posledních zpráv o výskytu onemocnení srdce se staly dve veci: statiny se dostaly do sirsího vyuzití ke zvládnutí koronárních onemocnení srdce a krevní testy na detekci infarktu se staly citlivejsími, coz umoznilo lékarum identifikovat mnohem mensí srdecní príhody , Ale pred nasí studií nebyly k dispozici zádné údaje o tom, jak tyto dva pokroky ovlivnily rasové a pohlavní rozdíly v míre koronární srdecní choroby. "

Vysetrovatelé zkoumali údaje z studie "Duvody geografických a rasových rozdílu v mrtvici" (REGARDS), financované ze strany NIH, s cílem sledovat míru koronárních srdecních onemocnení, nemoci kardiovaskulárních onemocnení a úmrtnost u kavkazských a afroamericanu a mezi muzi a zenami.

Podívali se na to, zda jsou rizikové faktory koronárního srdecního onemocnení spojeny s pozorovanými rozdíly v rizicích podle pohlaví a rasy. Autori také videli vliv techto extrémne malých infarktu na tyto rozdíly. Tyto polozky byly soucástí jejich cíle merit, zda existují rasové rozdíly, a pokud ano, zjistit, jaké jsou príciny.
Z 24 443 úcastníku studie UAB meli afroamericané a belosi témer stejný prumerný vek, ackoli snízená funkce ledvin, kourení, cukrovka a necinnost byly castejsí u cernochu nez belochu. Index telesné hmotnosti a systolický krevní tlak byly také mezi afroamericany vyssí.
Úcastníci byli obecne sledováni po prumerné dobe 4,2 roku. Celkove bylo zaznamenáno 659 infarktu: 115 u bílých zen, 138 u cerných zen, 153 u cernochu a 254 u bílých muzu.
Závery ukázaly, ze navzdory rychlosti výskytu celkové ischemické choroby srdecní byla u bílých muzu a cernochu blízko, cerní muzi meli vetsí výskyt smrtelné koronární srdecní choroby a nizsí výskyt nefatální koronární choroby srdecní.
Obecne platí, ze ve srovnání s drívejsími studiemi vysetrovatelé UAB zjistili, ze rasové rozdíly jsou stále prítomny u fatálních koronárních srdecních onemocnení a míra je spojena s váhou rizikových faktoru.
Safford uzavírá:
"Je velmi tezké zabránit budoucím srdecním onemocnením, kdyz lidé umírají na první známky srdecních onemocnení. To je frustrující, protoze máme k dispozici úcinné intervence." Abychom mohli tyto pretrvávající rozdíly potenciálne snízit, musíme zlepsit nase intervence zamerené na tuto vysoce rizikovou skupinu , optimalizace vzdelávání a lécby techto dobre zavedených rizikových faktoru koronárních onemocnení srdce u cernochu. "

Autori se domnívají, ze nadbytek rizikových faktoru u afroamerických muzu a zen zustává obrovským ohrozením verejného zdraví, coz muze vést k jejich vysokému riziku úmrtí na koronární onemocnení srdce.
Napsal Kelly Fitzgerald

Jste závislí na nakupování?

Jste závislí na nakupování?

Fenomén "shopaholismus" se v posledních letech houstl, coz vedlo k dluhu a depresi pro jednotlivce. Vedci z Fakulty psychologie na Bergenské univerzite vyvinuli novou a jedinecnou metodu merení závislosti na nákupech. Nadmerní zákazníci vykazují známky závislosti, ríkají výzkumníci, kterí vyvinuli merítko pro merení závislosti na nákupech.

(Health)

Slib pro vakcínu proti HIV, jelikoz výzkumníci nasli zpusob, jak neutralizovat HIV protilátky

Slib pro vakcínu proti HIV, jelikoz výzkumníci nasli zpusob, jak neutralizovat HIV protilátky

V roce 2012 zemrelo na celém svete 1,6 milionu lidí z nemocí souvisejících s AIDS, coz zduraznilo zoufalou potrebu vakcíny proti HIV. Nyní vedci z lékarské fakulty Duke University v Durhamu v NC ríkají, ze objevili zpusob, jak neutralizovat protilátky u jedincu, kterí jsou infikováni HIV-1 - nejvíce prevládající formou viru - coz dlázdí cestu takovým vakcína.

(Health)