cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tuk ve strave spojený s poctem spermií

Mnozství a druh tuku v muzské strave muze ovlivnit kvalitu a koncentraci spermií v jejich spermatu podle nové malé americké studie, jejíz výsledky musí být potvrzeny rozsáhlejsí zkouskou, nez muzeme s jistotou ríci, zda se toto zjistení stohuje. Výzkumníci vsak mezitím tvrdí, ze muzi mají uz mnoho mozností získat snízením mnozství nasycených tuku v jejich strave: víme, ze je prílis spojeno se spatným zdravotním stavem a nyní muze znamenat také chudsí plodnost.
Studie Jill Attaman a kolegové je zverejnena v on-line císle casopisu z 14. brezna Reprodukce cloveka.
Attaman byl klinický a výzkumný pracovník v oblasti reprodukcní endokrinologie a neplodnosti v Massachusetts General Hospital, stejne jako instruktor v oboru porodnictví, gynekologie a reprodukcní biologie na Harvardské lékarské fakulte pri studiu.
Ve studii 99 amerických muzu nasli Attaman a kolegové, ze vysoký celkový príjem tuku byl spojen s nizsím celkovým poctem a koncentrací spermií.
Také zjistili, ze spermie muzu, jejichz diety obsahovaly více omega-3 polynenasycených tuku, typ tuku, který se casto vyskytuje v rybách a rostlinných olejích, byl lépe tvoren nez ty, kterí jedli méne techto zdravejsích tuku.
Nicméne jsou opatrní, kdyz poukazují na to, ze to byla jen malá studie, první se zabývá vazbami mezi specifickými dietními tuky a muzskou plodností a zjistení je treba zvázit ve svetle nekolika omezení. Jedná se napríklad o to, ze údaje pocházely z dotazníku o potravinové frekvenci a ze mozná chybely nekteré potraviny, které muzi konzumovali, a na jednoho úcastníka byl pouze jeden vzorek spermií. Stejne jako pri prurezovém designu to muze jen naznacovat vazby, nemuze to ríci, ze existuje prícinný vztah.
Attaman a kolegové naznacují, ze by se nyní melo udelat více výzkumu, aby bylo mozné urcit, jakou roli hrají ruzné druhy tuku v muzské plodnosti.
Ale mezitím mohou stále pusobit, ríká Attaman, "jestlize muzi zmení stravu tak, aby snízili mnozství nasycených tuku, které jedí a zvysují príjem omega-3, muze to nejen zlepsit jejich celkové zdraví , ale také by mohly zlepsit své reprodukcní zdraví. "
"Na globální úrovni muze prijmout tyto modifikace zivotního stylu zlepsit celkové zdraví, nebot vysoká hladina nasycených tuku je rizikovým faktorem pro celou radu kardiovaskulárních onemocnení, ale navíc nás výzkum naznacuje, ze by mohl být prínosem pro reprodukcní zdraví celosvetove, "dodala.
Predchozí studie zkoumaly vazby mezi indexem telesné hmotnosti (BMI) a kvalitou spermatu, ale závery nejsou jasné. Jeste méne je známo o mozných úcincích ruzných druhu dietního tuku na kvalitu spermatu, coz je duvod, proc Attaman a kolegové zacali vysetrovat.
Pozvali muze, kterí navstevují kliniky plodnosti, aby se zúcastnili studie. Mezi koncem roku 2006 a podzimem roku 2010 odpovedelo 99 muzum na otázky o jejich strave a poskytlo vzorky spermatu pro analýzu spermií. Výzkumníci byli také schopni merit hladiny mastných kyselin v spermiích a semenné plazme u 23 úcastníku.
Kdyz analyzovali výsledky, vedci polozili muze do trí skupin, podle mnozství tuku v jejich strave: v horní cásti byla tretí, která jedla nejvíce tuku a ve spodní cásti byla tretí, která jedla nejméne.
Zjistili, ze ve srovnání s temi ve spodní tretine byla nejvyssí tretina, která jedla nejvíce tuku, o 43% nizsí celkový pocet spermií a 38% nizsí koncentraci spermií.
Celkový pocet spermií je celkový pocet spermií v jedné ejakulaci spermatu. Koncentrace spermií je mnozství spermií v mililitru spermatu.
Výsledky také ukázaly, ze vztahy mezi tukem ve strave a kvalitou spermatu se z velké cásti rídí príjmem nasycených tuku.
Ve srovnání se tretími, jejichz diety obsahovaly nejméne mnozství nasycených tuku, meli muzi ve tretím tretím nasýteném tuku 35% nizsí celkový pocet spermií a 38% nizsí koncentraci spermií.
Attaman rekl:
"Velikost sdruzení je pomerne dramatická a poskytuje dalsí podporu pro úsilí v oblasti zdravotnictví omezit spotrebu nasycených tuku vzhledem k jejich vztahu k jiným zdravotním dusledkum, jako jsou kardiovaskulární onemocnení."
Dalsím opatrením, které odborníci berou v úvahu pri hodnocení muzské plodnosti, je morfologie spermií nebo tvar spermií. Normální spermie mají oválnou hlavu a dlouhý ocas. Abnormální tvary se vyskytují, kdyz je hlava prílis velká nebo deformovaná, nebo je ocas zkrivený nebo jsou dva z nich. Tyto vady mohou ovlivnit schopnost spermií vstoupit a oplodnit vajícko.
V této studii výzkumníci zjistili, ze tretina muzu, kterí meli ve své strave nejvíce omega-3 tuku, mela trochu více spermií s normálním tvarem nez tretí, kterí jedli nejméne.
Ve své debate, Attaman a kolegové poukazují na to, ze 71% muzu ve studii bylo nadváhou nebo obézní, coz muze také ovlivnit kvalitu spermatu. Nicméne se prizpusobili potenciálnímu úcinku BMI a také poznamenali, ze 71% nadváhy nebo obezity není prílis odlisné od 74% ve vseobecné americké populaci muzu.
Dospeli k záveru:
"Vzhledem k omezením soucasné studie, zejména skutecnosti, ze se jedná o prurezovou analýzu a ze jde o první zprávu o vztahu mezi dietním tukem a kvalitou spermatu, je nezbytné, aby byly tyto poznatky reprodukovány v budoucí práci. "
"Dále je treba, aby studie s vetsími vzorky potvrdily tato zjistení," naléhají.
Napsal Catharine Paddock PhD

Muze probiotikum zabránit obezite?

Muze probiotikum zabránit obezite?

V letech 1980 az 2008 se prevalence celosvetové obezity více nez zdvojnásobila. Ve Spojených státech je témer 35% dospelých obézních. S císly jako je tato, závod je na snízení výskytu obezity a jeho související zdravotní komplikace. Nyní vedci z Vanderbiltské univerzity v Nashville, TN, ríkají, ze probiotika, která zabranuje obezite, muze být na pohled.

(Health)

Muze denní projev zvýsit dusevní výkon?

Muze denní projev zvýsit dusevní výkon?

Uzíváte si nekdy snení pri plnení nárocného dusevního úkolu a potesíte se, ze dovolíte, aby vase mysl bloudila? Mozná to není tak spatná vec, naznacuje studie, která zjistila, ze zamestnávání oblastí mozku souvisejících s dusevními stavy "mimo úkoly" - vcetne snení nebo vzpomínání - zvysuje výkon pri urcitých komplikovaných mentálních úkolech.

(Health)