cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tukové usazeniny v mozku mohou urychlit Alzheimerovu chorobu

Prulom ve výzkumu Alzheimerovy choroby ukazuje, ze abnormální nárust tukových kapicek v mozku muze zpusobit nebo urychlit onemocnení. Nálezy slibují otevrít nové cesty pri hledání lécby nebo nových lécení.
Studie se muze ukázat jako chybející spojení v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby.

Výzkum, vedený Výzkumným centrem Univerzity Montreal Hospital (CRCHUM) v Kanade, je publikován v casopise Bunecná kmenová bunka.

Výzkumníci poznamenávají, ze poprvé od roku 1906, kdy Dr. Alois Alzheimer poprvé popsal onemocnení, která se jmenuje, zjistili, ze v mozku pacientu, kterí zemreli na onemocnení, doslo k nahromadení tukových kapicek. Rovnez identifikovali typ tuku.

Zpocátku se tým snazil zjistit, proc se mozek z krevních bunek - který normálne opravuje poskození mozku - jeví jako neúcinný u Alzheimerovy nemoci.

Byli prekvapeni, ze nasli tukové kapky v blízkosti kmenových bunek v mozku mysí chovaných k rozvoji Alzheimerovy choroby.

První autorka a doktorka Laura Hamiltonová tvrdí, ze ona a její kolegové si uvedomili, ze Alzheimer sám poznamenal prítomnost tuku v mozku pacientu po jejich smrti. Toto bylo zamítnuto a do znacné míry zapomenuto; v té dobe byla biochemie tuku prílis slozitá pro studium.

Podle Svetové zdravotnické organizace zije na celém svete 48 milionu lidí s demencí - obecným pojmem ztráty pameti a jiných mentálních schopností, které jsou natolik závazné, ze narusují kazdodenní zivot. Alzheimerova choroba predstavuje dve tretiny prípadu demence.

Významný vznik tuku v mozku lidí, kterí zemreli na Alzheimerovu chorobu

Tým pokracoval ve srovnání mozku devíti pacientu, kterí zemreli na Alzheimerovu chorobu, s mozkem peti lidí, kterí nezemreli z této nemoci. V mozku pacientu s Alzheimerovou nemocí zjistili významne více tukových kapicek.

Rychlá fakta o Alzheimerove nemoci
  • Zatímco jeho nejvetsí známý rizikový faktor je vek, Alzheimerova choroba není normální soucástí stárnutí
  • Nejbeznejsím casným príznakem je potíze pri zapamatování si nove naucených informací
  • Prestoze soucasná lécba nemuze zastavit onemocnení, mohou chvíli zpomalit príznaky.

Dalsí informace o Alzheimerove nemoci

Poté pomocí pokrocilé hmotnostní spektrometrie badatelé zjistili, ze loziska tuku jsou triglyceridy obohacené o specifické mastné kyseliny, které lze nalézt také v zivocisných tucích a rostlinných olejích.

Tým se domnívá, ze zjistení muze být chybejícím spojením v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby.

Senior autor Karl Fernandes, výzkumník a profesor CRCHUM na univerzite v Montrealu, vysvetluje:

"Zjistili jsme, ze tyto mastné kyseliny se produkují v mozku, pomalu se zvysují pri normálním stárnutí, ale ze proces je výrazne zrychlen za prítomnosti genu, které mají predispozici k Alzheimerove nemoci."

Výzkumníci zjistili, ze mozky mysí predisponovaných k této nemoci budují tyto depozity mastných kyselin ve 2 mesících, coz by bylo z hlediska cloveka pocátkem 20. let.

"Proto si myslíme, ze tvorba mastných kyselin není dusledkem, ale spíse prícinou nebo urychlovacem onemocnení," ríká prof. Fernandes.

Tým ríká, ze inhibicní léky, které jsou jiz testovány na metabolická onemocnení, jako je obezita, mohou blokovat enzym produkující tyto mastné kyseliny a zastavit jejich akumulaci. Zkousky na mysích predisponovaných k této nemoci to potvrdily. Prof Fernandes konstatuje:

"Dopad této lécby na vsechny aspekty onemocnení dosud není znám, ale výrazne zvýsil aktivitu kmenových bunek, coz je velmi slibné, protoze kmenové bunky hrají dulezitou roli pri ucení, pameti a regeneraci."

Riziko vývoje Alzheimerovy choroby se zdvojnásobuje kazdých pet let po dosazení veku 65 let. V souladu s tím byla provedena studie Zdravotní novinky dnes ze schopnost mozku odstranit toxický proteinový fragment spojený s tímto onemocnením je u starsích lidí mnohem nizsí.

Co je Clostridium difficile (C. difficile)?

Co je Clostridium difficile (C. difficile)?

Obsah Co je Clostridium difficile? Symptomy Rizikové faktory Príciny Diagnostika Lécba Prevence Clostridium difficile, také známý jako C. difficile nebo C. diff, je bakterie, která infikuje lidi i dalsí zvírata. Príznaky mohou být v rozmezí od prujem az po závazný a potenciálne smrtelný zánet tlustého streva.

(Health)

Co je hypotyreóza?

Co je hypotyreóza?

Obsah Symptomy Lécba Dieta Príciny Prírodní léky Diagnóza Rizikové faktory Hypotyreóza je, kdyz stítná zláza nevytvárí dostatek hormonu stítné zlázy, aby uspokojila potreby tela. Stítná zláza je neaktivní. Opacný je hypertyroidismus, kde tyroid produkuje prílis mnoho hormonu stítné zlázy.

(Health)