cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Módní model skauti Cílový dívky s poruchami pri porodu, kdyz opustí kliniku

Módní modelové talentové skautky pristupují k extrémne tenkým devcatum, které pocházejí ze Stockholmského centra pro poruchy príjmu potravy, tvrdí Dr. Anna-Maria af Sandebergová.
Nemocné dívky, které chodí na kliniku pro lécbu celé rady poruch príjmu potravy, vcetne anorexie nervózní a bulimie nervózní, mají zájem alespon o jednu svédskou modelující agenturu, která se zdá, ze je pro své náborové kampane ideální telo.
V rozhovoru se svédskými novinami, Metro, Dr. Sandeberg, reditel a hlavní lékar na klinice, uvedl:

"Domníváme se, ze to je odsouzení. Lidé stáli pred nasí klinikou a snazili se vyzvednout nase dívky, protoze vedí, ze jsou velmi tenké."

Podle vseho, skaut si na pacienta na koleckovém kresle podstoupil, kdyz opustila kliniku.
Zamestnanci ríkají, ze modelovaní skautoví nadaní trpeli na nemocné dívky mimo kliniku s poruchami príjmu potravy déle nez dvanáct mesícu.

Mnohé z dívek, které se blízí, jsou mladiství

Lidé, kterí pracují na klinice, ríkají, ze nekolik dívek, které byly osloveny módními modelovými skautmi, jsou adolescenty s indexem telesné hmotnosti (BMI) pouhých 14 let. Zeny s BMI pod 18,5 let jsou podváhy, ctrnáct je extrémne podvázené.
Poslední vec, kterou musí dívka, která je lécena kvuli potízím s jídlem, je, ze lidé nabízejí kariéru, protoze jsou extrémne podvázeni. "Vysílá spatné signály," dodal Dr. Sandeberg.
Christina Lillman-Ring Borgová, koordinátorka péce, ríká, ze její dcera, která je lécena kvuli poruchám príjmu potravy, byla zamerena talentovanými skauty, kdyz opustila kliniku.
Rekl Borg Metro "Je to hrozné, cást nemoci je v tom, ze máte zkreslený obraz tela a dostanete náhlé lichocení a pracovní nabídku, která neumoznuje lécení této nemoci."
Zádná zmínka o tom nebyla Metro clánek o tom, která modelingová agentura (agentury) pracovala pro skauty.

Stockholmské centrum pro poruchy príjmu potravy

Stockholmské centrum pro poruchy príjmu potravy (Stockholms Centrum för Ätstörningar) je nejvetsí specializovanou sluzbou pro lidi s poruchami príjmu potravy. Zabezpecuje pacienty, denní pacienty a pacienty, má mobilní jednotku, skolu a dva apartmány pro rodinnou lécbu.
Na klinice se lécí lidé vsech vekových kategorií, vcetne lékaru a osobních doporucení. Zpocátku to delá spoustu úsilí, aby pod kontrolou bylo hladovení a záchvaty / zvracení. Toto je obvykle sledováno lécbou psychoterapií, aby se resily faktory, které udrzují poruchu stravování. Podle kliniky "Spolupráce s rodinou a sociální sítí je dulezitou soucástí lécby."

Zakázat, aby se modely s podváhou objevily v prehlídkách a reklamách

Nekteré zeme ucinily kroky k tomu, aby zabránily extrémne tenkým zenám, aby se objevily v propagacních kampaních, módních prehlídkách a dalsích marketingových iniciativách.
V breznu roku 2012 prijal izraelský parlament, Knesset, nový zákon, který znemoznuje zobrazování klinicky podvázaných modelu na móde a reklamách.
Izraelstí politici se domnívají, ze umoznení superstrých modelu v módních prehlídkách a médiích povzbuzuje poruchy príjmu potravy a podporuje nezdravé a nerealistické cílové body.
V dnesním Izraeli musí zenský nebo muzský model mít BMI 18,5 nebo více, pokud chtejí pracovat legálne. Budou potrebovat lékarský dukaz (od doktora), ze nejsou podvázené.
Clenka Knessetu, doktorka Rachel Adato-Levyová, gynekolog a právník, uvedla: "Krásná není podváha, krásná by nemela být anorexická."
Napsal Christian Nordqvist

Antipsychotika Riziko srdecního zásahu u starsích pacientu s demencí

Antipsychotika Riziko srdecního zásahu u starsích pacientu s demencí

Studie publikovaná online First by Archives of Internal Medicine, jeden z casopisu JAMA / Archives, ukazuje, ze antipsychotika muze zvýsit riziko srdecního záchvatu u starsích pacientu s demencí. Starsí pacienti s demencí jsou casto predepisováni antipsychotiky, aby mohli kontrolovat príznaky, jako jsou halucinace, fyzická agrese a agitovanost.

(Health)

Vedci tvrde pracují na odemknutí Alzheimerovy genetické tajemství

Vedci tvrde pracují na odemknutí Alzheimerovy genetické tajemství

Výzkumní pracovníci v USA jsou v misi odhalit genetické tajemství Alzheimerovy choroby, která se skrývá v nasí DNA. Studie, kterou provedou vedci na Indiana University School of Medicine a kolegové v celé zemi, by mohla významne ovlivnit vývoj lécby Alzheimerovy choroby.

(Health)