cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rodinná anamnéza nemá zádný negativní úcinek na výsledky rakoviny prsu

Mladé zeny s rakovinou prsu v rodinném prostredí, které potrebují lécení samotné nemoci, se nemusejí obávat, ze bude pro ne méne úspesné, stejne jako u zen bez rodinné anamnézy, tvrdí studie srovnávající sporadickou versus dedicnou rakovinu prsu.
Autori uvádejí, ze mladsí zeny mají vetsí obavy z recidivy rakoviny prsu nez starsí zeny a ze osoby se silnou rodinnou anamnézou mohou mít vysokou úzkost.

Velká studie publikovaná v Britský zurnál chirurgie nabízí nadejný záver, ze mladí pacienti, kterí jsou prezentováni na chirurgických klinikách s prsou s pozitivní rodinnou anamnézou, mohou být ujisteni, ze to není významný nezávislý rizikový faktor pro výsledky rakoviny prsu. "

Závery pocházejí z rozsáhlé prospektivní kohortní studie - tak mela silný vedecký návrh pro nalezení vazeb mezi faktory onemocnení a výsledky - a zahrnovalo 2850 zen mladsích 41 let, kterí byli diagnostikováni rakovinou prsu a léceni ve Velké Británii.

Ramsey Cutressová, profesorka v oboru chirurgie prsu na University of Southampton a University Hospital Southampton Foundation Trust ve Velké Británii, provedla analýzu s kolegy na základe údaju z takzvané studie POSH (prospektivní výsledky u sporadického vs. dedicného karcinomu prsu).

Tým sledoval zeny po dobu 15 let s cílem zaznamenat osobní charakteristiky, charakteristiky nádoru, lécbu rakoviny prsu, období bez onemocnení a rodinnou anamnézu rakoviny prsu a / nebo vajecníku.

Nebyly pozorovány zádné významné rozdíly ve výskytu rakoviny vracející se po lécbe u zen s rodinnou anamnézou karcinomu prsu ve srovnání s temi, kterí nemeli.

Cutrice shrnuje, jak tato studie znamená, ze mladé zeny, které mají zkusenosti s rakovinou prsu v jejich rodine, mají nyní mensí duvod k obave:

"Úspesná lécba rakoviny prsu je stejne pravdepodobné u mladých pacientu s rodinnou anamnézou rakoviny prsu, stejne jako u detí bez rodinné anamnézy.

Pacienti s rodinnou anamnézou rakoviny prsu mohou být proto ujisteni, ze jejich rodinná anamnéza sama o sobe neznamená, ze jejich výsledek bude horsí. "

Z 2850 zen, které byly analyzovány, bylo zarazeno 3 095 lidí, kterí byli zarazeni do studie POSH, která by mohla poskytnout údaje o tom, zda v jejich rodine rakoviny prsu doslo v minulosti.

Dve tretiny pacientu nezaznamenaly zádnou anamnézu, zatímco tretina pacientu hlásila rakovinu prsu / ovarií alespon u jednoho príbuzného prvního nebo druhého stupne.

Takové rodinné vztahy zahrnují rodice nebo sourozence pro príbuzné prvního stupne a strýce, teta, prarodice a tak dále pro druhý stupen.

Ruzné charakteristiky rakoviny, ale podobné sance zustat bez onemocnení

Výsledky karcinomu ukázaly, ze zeny s rodinnou anamnézou jsou pravdepodobnejsí nez pacienti s nádorovými onemocneními vyssího stupne (63,3% oproti 58,9%) a jejich nádory jsou pravdepodobnejsí (28,8% oproti 24,7% ) negativní pro HER2 (receptor pro lidský epidermální rustový faktor 2) nez u zen bez dedicnosti.


Zeny s rakovinou prsu v rodinném prostredí mají pravdepodobnejsí onemocnení - ale po relapsu se pravdepodobne neobjeví relaps, uvádí studie.

Dedicný prvek rakoviny prsu zpusobuje u zen s rodinnou anamnézou slozitost - genetická etiologie na pozadí je "pravdepodobné, ze se vysvetluje sirokým spektrem genu a zpusobu dedicnosti," ríkají autori. Citují vsak jednodussí skutecnosti pri prezkumu predchozích dukazu:

"Priblizne 25% rakoviny prsu ve vyspelých zemích se predpokládá, ze souvisí s dedicnými faktory, které se obvykle vyskytují v mladsím veku nez sporadické nádory prsu."

Závery ze studie dodávají temto mladým zenám s rodinnou anamnézou urcitou jasnost a premýslejí o mozných výsledcích jejich onemocnení.

Podobný výhled pro ne, stejne jako pro ty, kterí nemají blízké príbuzné, kterí jsou diagnostikováni, pochází z následujících procentních výsledku.

Odhadované vzdálené intervaly bez onemocnení (DDFI) - merené jako doba od data diagnostiky invazivního karcinomu prsu po vzdálený relaps nebo úmrtí na rakovinu prsu - byly po dobu 5 let:

  • 74,9% u skupiny bez rodinné historie
  • 77,4% u zen pozitivních pro rodinnou anamnézu.

Príslusné osmileté sazby DDFI byly 68,7% a 72%.

Tyto srovnatelné míry znamenaly "zádné významné rozdíly ve vzdálených intervalech bez onemocnení u pacientu oproti pacientum bez rodinné anamnézy," uvádí autori.

Tyto výsledky pro celou kohortu zen zustaly pravdivé, kdyz byly rozdeleny do ruzných skupin estrogenním receptorem (ER).

V ostatních zprávách o rakovine prsu minulý týden byla zpráva v casopise Radiologie zjistuje potenciální roli pri zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) v predikci rakoviny prsu.

Melanom prochází od matky k nenarozenému

Melanom prochází od matky k nenarozenému

Maligní melanom je známo, ze je velmi agresivní a rychle se rozsiruje do ostatních cástí tela, pokud není ponechán lécen. Je ovsem nesmírne vzácné, aby mohla projít nenarozeným plodem. To se zdá, ze se stalo v prípade Briany Coxové, která v roce 2006 odstranila maligní kozní melanom.

(Health)

Levnejsí mocový test na rakovinu se blízí

Levnejsí mocový test na rakovinu se blízí

Neinfekcní onemocnení, jako je rakovina a kardiovaskulární onemocnení, rostou v celosvetovém merítku, ale je obtízné diagnostikovat kvuli nedostatku biomarkeru a v zemích s nedostatecnou infrastrukturou není pro mnohé k dispozici drahá diagnóza pomocí mamografu a kolonoskopie. Ted se tým vyvinul test, který vyuzívá injektované nanocástice, které najdou nemocné tkáne a produkují biomarker v moci, který lze behem nekolika minut detekovat pomocí papírových prouzku spíse jako domácího tehotenského testu.

(Health)