cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Falesne pozitivní mamogramy mohou zpusobit dlouhodobý stres

Zeny, které mají falesne pozitivní mamografický výsledek - kdyz je rakovina prsu potvrzena a pozdeji vyloucena s více testy - muze trpet dlouhodobým stresem a úzkostí témer tri roky po nesprávné diagnóze, tvrdí nová studie.
Zjistení zverejnená v Annals of Family Medicine, ukazují, ze emocní reakce jsou dlouhotrvající, protoze spatná diagnóza je povazována za ohrození zivota pacienta.
Odborníci casto uvádejí, ze pri stanovení doporucení pro koho je treba proverit, v jakém veku a jak casto se musí uvazovat o falesne pozitivních mamografech. Mamogramy s falesne pozitivními výsledky jsou pomerne bezné.
Podle autoru:

"Riziko falesne pozitivního pro kazdých 10 projekcí se pohybuje v USA od 20 procent do 60 procent"

Normálne po abnormálním mamografu lékari provádejí dalsí mamografie a podle techto výsledku se objeví dalsí testy, jako je biopsie, MRI nebo ultrazvuk.
V soucasné kohortové studii výzkumníci prijali 454 zen s abnormálním výsledkem mamografie z více nez jednoho roku. U kazdé zeny s neobvyklým nálezem na promítacím mamografu (falesné a pravdivé pozitiva) - výzkumníci nasli dve dalsí zeny s normálními výsledky screeningu, které byly vysetrovány ve stejný den na stejném míste.

Úcastníci poté dokoncili Dusledky screeningu u rakoviny prsu - dotazník sestávající z 12 psychosociálních výsledku - na pocátku, jeden, sest, osmnáct a tricet sest mesícu.
Pruzkum se zenám dotazoval na témata jako:
  • jejich smysl pro klid
  • kdyby byli úzkostliví nebo ne rakovinou prsu
  • zda se budou cítit optimisticky ohledne budoucnosti
Z dobrovolníku, kterí meli abnormální výsledky, 174 zjistilo, ze mají rakovinu prsu. Dalsích 272 respondentu zjistilo, ze dostali falesne pozitivní výsledky.
Asi sest mesícu po poslední diagnóze meli pacienti s falesnými pozitivními negativními zmenami vnitrní klid, stejne jako zeny s rakovinou prsu. Dokonce po trech letech mely falesne pozitivní zeny negativní psychologické úcinky ve srovnání s temi, kterí meli normální výsledky.
Teprve po trech letech se rozdíly mezi temi s normálními, falesne pozitivními výsledky a rakovinou prsu zacaly zhorsovat.
Autori tyto výsledky neprekvapili. Poznamenali, ze zeny, které dostaly falesne pozitivní, se casto cíti v ohrození i po obdrzení zprávy, ze jsou bez rakoviny.
Studie zverejnená práve vcera JAMA interní medicína naznacuje, ze zeny ve veku 50 az 74 let mohou obdrzet mamogramy kazdý druhý rok místo kazdorocne. Odborníci se domnívají, ze to bude mít nizsí riziko pro falesne pozitivní.
Napsal Kelly Fitzgerald

Kontrola imunitních bunek by mohla znamenat bezpecnejsí a presnejsí lécbu rakoviny

Kontrola imunitních bunek by mohla znamenat bezpecnejsí a presnejsí lécbu rakoviny

Výzkumníci na univerzite v Kalifornii - San Francisku vytvorili molekulární "prepínac", který umoznuje presnou kontrolu nad pusobením imunitních bunek, známých jako T bunky, podle nového výzkumu publikovaného ve spolecnosti Science Express. Leukémie byla úspesne lécena pomocí bunek CAR T. T bunky tvorí soucást imunitního systému a vedci stále casteji hledají zpusoby, jak maximalizovat svuj protinádorový potenciál a minimalizovat vedlejsí úcinky.

(Health)

Normální váha Lékari diskutují ztrátu hmotnosti u pacientu casteji nez kolegové s nadváhou

Normální váha Lékari diskutují ztrátu hmotnosti u pacientu casteji nez kolegové s nadváhou

Národní prurezový pruzkum 500 lékaru primární péce v USA zjistil, ze jejich váha muze ovlivnit diagnostiku a péci o obezitu. Mezi poznatky zverejnené v casopise Obesity v tomto mesíci je návrh, ze lékari, jejichz BMI je v normálním hmotnostním rozmezí, s vetsí pravdepodobností budou diskutovat o úbytku telesné hmotnosti u pacientu nez o nadváze nebo obézních kolegy.

(Health)