cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Klesající sazba vzrustá mezi temi, kterí mají nejméne dve léky na predpis

Výzkumníci zjistili, ze uzívání dvou nebo více léku na predpis, a to zejména léku na snízení vysokého krevního tlaku nebo cholesterolu, se zdá být dvojnásobkem nezamýslené poklesové míry doma pro mladé a stredního veku, podobne jako u starsích lidí.
Závery vycházejí ze studie, která hodnotila osoby v produktivním veku, které zemrely nebo vyzadovaly hospitalizaci do 48 hodin po neúmyslném pádu doma v Aucklandu na Novém Zélandu v letech 2005 az 2006. Celkove behem studijního období doslo k 344 prípadum, kterou vedci srovnávali s 352 náhodne zvolenými lidmi z volebního rejstríku, které byly prizpusobeny veku a pohlaví.
Vedci zjistili, ze uzívání léku na predpis se objevilo jako rizikový faktor pro zranení spojená s neúmyslným pádem, pricemz ti, kterí uzívali dve nebo více drog soucasne, jsou dvakrát a pulkrát casteji postizeni úrazem v dusledku neúmyslného poklesu ve srovnání s temi, kterí uzívali méne léku na predpis.
Výsledky se nezmenily ani poté, co se výzkumníci prizpusobili promenným, jako jsou faktory osobní, sociální a zivotního stylu, vcetne rizikového pití, uzívání nelegálních drog a koeficientu spánku za posledních 24 hodin.
Vedci zkoumali sest ruzných tríd lécivých prípravku, z nichz bylo k dispozici dostatek údaju pro analýzu, a zjistili, ze léky na snízení krevního tlaku a cholesterolu zrejme trojí riziko výpadku, zatímco neexistuje zvýsené riziko pro léky, jako jsou inhalátory pro astma, protizánetlivé látky, steroidy nebo antidepresiva.
Podle výzkumníku zustává nejasné, zda tyto úcinky souvisejí s léky samotnými nebo se základními podmínkami, které uzívali k lécbe.
Výzkumníci tvrdí, ze celosvetové pády jsou hlavní prícinou zranení a smrti. Dodávají, ze az dosud se vetsina predchozích výzkumu zabývajících se výzkumem zamerila na deti a starsí dospelé a dospela k záveru, ze jejich studie "odhalila do znacné míry nerozpoznaný problém této mladsí vekové skupiny. potrebu vetsího povedomí o souvislostech mezi léky na predpis a poklesy u mladsích dospelých, at uz je to kvuli lékum, základním podmínkám nebo kombinaci obou souvisejících faktoru. "
Napsal Petra Rattue

Rozumím vám správne, doktore?

Rozumím vám správne, doktore?

Efektivní komunikacní dovednosti jsou základním kamenem primární péce. Pri péci o pacienty s chronickými nemocemi je obzvláste dulezité zajistit, aby meli dobrou znalost mozných komplikací. Jasná komunikace mezi lékarem a pacientem je zásadní pro rízení zdraví, zejména pokud pacient trpí chronickým onemocnením.

(Health)

Lékarská odolnost Superbug narazí na nemocnice v USA

Lékarská odolnost Superbug narazí na nemocnice v USA

Více dukazu bylo zjisteno, ze nelécitelné infekce rezistentní na antibiotika ze vzácných, ale zivot ohrozujících superbugu jsou na vzestupu v nemocnicích v USA a vytvárejí rostoucí obavy o verejné zdraví, uvedli úredníci úterý. Zjistení byla zverejnena ve zpráve Vital Signs (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) v CDC a nacrtla opatrení, které by zdravotnická komunita okamzite prijala na individuální, regionální a národní úrovni.

(Health)