cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fakulta verejného zdraví vítá zprávu o zdraví verejného zdraví

Zpráva Výboru pro zdravotní nezávadnost týkající se verejného zdraví byla uvítána Fakultou verejného zdraví (FPH), která ocenuje doporucení zprávy o resení hlavních problému týkajících se dopadu verejného zdraví z hlediska zákona o zdravotní a sociální péci. Podle FPH doporucení nyní musí být podporena jejich navrhovanými pozmenovacími návrhy k návrhu zákona a jsou projednáváni pány. To poskytne Spojenému království robustní systém verejného zdraví, který je vhodný pro nouzové úcely, ale také z dlouhodobého hlediska.
Zvlástní výbor zvláste doporucuje, aby vláda prehodnotila svuj nesouhlas s povinnou regulací odborníku v oblasti verejného zdraví. FDH predlozila zmenu v tomto smyslu, protoze verejnost by mela mít moznost duverovat tem lidem, kterí rozhodují o zivote nebo smrti svého zdraví. Clenové FPH podporují toto narízení, aby byli vsichni odborníci v oblasti verejného zdraví zodpovední.
Následují hlavní oblasti zájmu FPH:

  • Zákonná registrace pro vsechny odborníky v oblasti verejného zdraví za úcelem zajistení odpovídající ochrany verejnosti
  • Zavedení odborných znalostí v oblasti zdravotnictví ve vsech zprovoznení, zejména v NHS Commissioning Board
  • Zajistit, aby reditelé verejného zdraví meli správné pravomoci maximalizovat prínosy pro zdraví pro své místní komunity a poskytnout jim prístup k zivotne dulezitým informacím a kontaktum, a
  • Jasnost z hlediska toho, kdo je odpovedný za rízení nouzových situací a ohnisek
  • Zákonná registrace pro vsechny odborníky v oblasti verejného zdraví za úcelem zajistení odpovídající ochrany verejnosti
Verejnost má právo duverovat tem lidem, kterí rozhodují o zivote nebo smrti svého zdraví. To by mohlo znamenat rozhodování o imunizaci detí nebo o tom, jak zvládat katastrofy, jako je napríklad záplavy nebo ohniska prasecí chripky. Nastestí zatím zádný odborník v oblasti verejného zdraví vázne nesprávne nesprávne rozhodl, aby nedoslo k zádné zbytecné krizi, avsak podle FPH by verejnost nemela cekat, dokud taková krize nevzbudí, a to predtím, nez se vsichni specialisté zaúctují. V rámci tohoto narízení musí zákon o zdravotní péci a sociální péci definovat úlohu odborníka na zdravotní péci nebo konzultanta. To je skutecne rozsírení stávajících predpisu pro lékare a zubní lékare v oblasti verejného zdraví.

Rada pro ustavení NHS potrebuje alespon jednoho clena, který je odborníkem v oblasti verejného zdraví, aby zajistil ochranu verejného zdraví
Je naprosto nezbytné, aby specialisté verejného zdraví, kterí mají znalosti v oblasti uvádení na trh pro celé populace, se podíleli na rozhodování o sluzbách NHS v jednotlivých clenských státech, protoze NHS Commissioning Board bude na národní úrovni odpovídat za výsledky dosazené NHS. V opacném prípade zustává riziko, ze ohrození zdraví vsech komunit bude ohrozeno, zejména tech, kterým je tezké dosáhnout.
Reditelé verejného zdraví potrebují prímý prístup k vedoucím pracovníkum V rámci zákona o zdravotní a sociální péci budou místní orgány zamestnávat reditele verejného zdraví (DPH). DPH vsak vyzadují prímý prístup k místním vedoucím místním úredníkum, aby mohli pro své obyvatelstvo prohloubit prínosy v oblasti verejného zdraví. To je jeden z duvodu, proc FPH verí, ze DPH musí být jmenováni jako vedoucí pracovníci na úrovni korporátních nebo strategických reditelu, jako je napríklad reditel sociálních sluzeb pro dospelé. Druhým duvodem je, ze DPH musí být také schopné ovlivnit rozhodnutí o udelení rozhodnutí ze strany praktických lékaru, aby se zajistilo, ze místní lidé získají správné sluzby.
Musí být jasné, ze místní orgány jsou odpovedné za ohniska nebo mimorádné události v oblasti verejného zdraví. Návrh zákona výslovne neuvádí, ze místní orgány by mely být zodpovedné za zajistení rádného zvládání vypuknutí a mimorádných událostí. Podle FPH, Public Health England, NHS a místní orgány by mely mít povinnost spolupracovat. Je proto treba objasnit, aby se verejnosti neohrozilo vázné poskození.
Napsal: Petra Rattue

Muze se ricinový olej pouzívat k lécbe zácpy?

Muze se ricinový olej pouzívat k lécbe zácpy?

Obsahy Príciny zácpy Co je to ricinový olej? Kdy videt lékare Prevence zácpy Dalsí lécba zácpy Odstranení odpadu je jednou z dulezitých funkcí tela. Pokud se vsak objeví zácpa, je tato funkce zastavena. Zácpa je stav, který nastává, kdyz clovek má potíze s procházením stolice.

(Health)

Hindsight - Muzeme skutecne predvídat urcité výsledky?

Hindsight - Muzeme skutecne predvídat urcité výsledky?

Reknete si nekdy: "Vedela jsem to celou dobu" poté, co jsem poprvé slysela zprávy? Mozná zpráva, která by mela být sokující? Muze se jednat o situace, jako je zjistení, ze spolupracovník tajne zproneveroval financní prostredky spolecnosti, poslouchal návrat do ctvrtého ctvrtletí, který vyhrál hru a videl nádor, který se objevil na druhém snímku.

(Health)