cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Facebook zvysuje registraci dárce orgánu

Sociální mediální web Facebook zvýsil pocet lidí, kterí se zaregistrovali jako dárci orgánu 21krát za pouhý den, podle nové studie Johns Hopkinsových výzkumníku.
Zpráva zverejnená v Americký zurnál transplantace, naznacuje, ze sociální média mohou být úspesným zpusobem, jak zvýsit povedomí o nedostatku orgánu v USA
Nárust byl zaznamenán v kvetnu 2012, kdy spolecnost Facebook vytvorila zpusob, jak mohou lidé sdílet svuj status dárce orgánu s práteli. Stránky sociálních sítí umoznily uzivatelum zprístupnit své statusy na státním oddelení internetových stránek motorových vozidel tím, ze poskytují snadné odkazy.
Vedoucí výzkumu Andrew M. Cameron, Ph.D., Ph.D., profesor chirurgie na Lékarské fakulte Univerzity Johns Hopkins, rekl:

"Krátkodobá reakce byla neuveritelne dramatická, na rozdíl od cehokoliv, co jsme kdy videli v kampaních zamerených na zvýsení míry darování orgánu. A na konci dvou týdnu se pocet nových dárcu orgánu stále jeste vysplhal na dvojnásobek obvyklé sazby.
Pokud se nám podarí zvládnout toto vzrusení z dlouhodobého hlediska, pak muzeme skutecne zacít posunout jehlu na velký obrázek. Potreba donorových orgánu výrazne prekonává dostupnou nabídku a to by mohlo být zpusob, jak tuto rovnici zmenit. "

Prestoze pocet pacientu, kterí cekají na transplantaci, se za posledních 20 let zvýsil 10krát, pocet dárcu zustal pomerne stabilní, prestoze bylo vynalozeno velké úsilí na zmenu techto statistik.

Ve Spojených státech. v soucasné dobe existuje více nez 118 000 pacientu na cekacích listech pro játra, ledviny a dalsí orgány. Bohuzel tisíce techto lidí nebudou prezít natolik, aby dostali transplantaci.
Kazdý rok umírá mezi 5.000 a 10.000 lidmi, jejichz orgány by byly prijatelné pro transplantaci, ale nemohou být pouzity, protoze se neshodly být dárci.
Ve Spojených státech je potreba povolení odebrat orgány od zemrelé osoby bud od pacienta pred propustením, nebo od jejich rodiny v dobe smrti. Odborníci se domnívají, ze v prubehu casu se priblizne 100 milionu Americanu zaregistrovalo jako dárci orgánu.
Výzkumníci zkoumali data z webových stránek Facebook a on-line registrací motorových vozidel a zjistili, ze v den, kdy strategie zacala (1. kvetna 2012), 57 451 uzivatelu sítového serveru aktualizovalo své profily, aby sdíleli svuj status dárce orgánu.
První den bylo 13 012 nových registrací online dárcu - coz je obrovské mnozství v porovnání s prumernou denní registracní úrovní 616 celostátních.
"Registrace se lisily podle státu, kdy první denní úcinek v Michiganu stoupá témer sedmkrát a témer 109krát tolik registrace online v Gruzii jako v typickém dni," uvedli autori.
New York a Texas, uvádí, ze mají nekteré z nejnizsích dávek orgánu, zaznamenaly nekteré z nejvetsích nárustu v první den, coz bylo povzbudivé videt, vysvetloval Cameron.
Prestoze se pocet osob, kterí se registrovali online, snízil v prístích 12 dnech, byl to jeste dvakrát vyssí nez normální sazba na konci tohoto období výzkumu.
"Polocas rozpadu pohybu online je casto jen nekolik hodin," dodal Cameron. "To melo velmi silný, trvalý úcinek. Ale musíme najít zpusob, jak udrzet konverzaci."
I kdyz doslo k nárustu poctu deklarovaných orgánových dárcu, mohlo by to být nekolik let, nez odborníci zjistí, zda tito lidé skoncí darovat své orgány.
Dárcovský projekt Facebooku se objevil po tom, co Cameron, transplantacní chirurg, mel na svém 20. setkání v Harvardské univerzite v roce 2011 mnoho rozhovoru o nedostatku orgánu spolu se spoluzáky Sheryl Sandberg, soucasným vedoucím pracovníkem spolecnosti Facebook.
Koncept umístení v casové ose Facebooku pro uzivatele, kterí mají sdílet status dárce orgánu, se po nekolika diskusích uvazovalo.
"Klícem k pokracování v úsilí o dalsí dárce orgánu je zjistení zpusobu, jak vrátit cást ztracené pozornosti tech raných dnu kampane a najít zpusob, jak ji znovu dostat do viru", podle výzkumníku.
Predstavitelé Facebooku mluví o tom, ze by ji znovu spustili na mobilní platforme, zmenili její význam na webové verzi nebo dokonce poskytli kupony nebo jiné pobídky uzivatelum, kterí prohlásí, ze jsou dárci orgánu, rekl Cameron.
Sociální média v posledních letech prokázala, ze to není jen místo, kde muzete sdílet fotky vasí rodiny nebo co jste jedli na veceri. Muze být také nástrojem sociální zmeny, napríklad jeho pouzití po prírodních katastrofách, jako torpéda Oklahoma, která nedávno zasáhla.
Cameron dospel k záveru:
"Toto bylo první takové úsilí, které melo za cíl mobilizovat lidi za prícinu verejného zdraví." Na základe toho jsme na tom chteli vyjít. "Studium reakce na úsilí dárcu orgánu je dalsím krokem v procesu vyuzívání sociálních médií pro sociální blaho.

Predchozí studie uvedla, ze existuje naléhavá potreba zvýsit pocet dárcu orgánu od cernosských a mensinových etnických skupin v zemích, jako je Spojené království, USA, Kanada a Nizozemsko (zeme, které mají silnou tradici pristehovalectví), aby resit nerovnosti v prístupu a cekání.
Napsal Sarah Glynn

Vlastnit pes je dobré pro vase zdraví

Vlastnit pes je dobré pro vase zdraví

Studie ve Velké Británii ukazuje, ze vlastnit psa je dobré pro vase zdraví. A mít mazlícka zlepsí vase fyzické a dusevní pohodu víc nez mít kocku. Toto je záver studie vedoucího lektorky Dr. Deborah Wells z Canine Behavior Center na Queensove univerzite v Belfastu v Severním Irsku.

(Health)

Vymente sódu vodou, cajem nebo kávou za úcelem boje s diabetem, tvrdí studie

Vymente sódu vodou, cajem nebo kávou za úcelem boje s diabetem, tvrdí studie

Vedci tvrdí, ze nahrazení nealkoholických nápoju nebo slazeného mlécného nápoje jednou denne, jako je voda nebo nesladený caj nebo káva, by mohlo významne snízit riziko vzniku diabetu 2. typu. Pitná voda místo nealkoholických nápoju nebo slazených mlécných nápoju muze pomoci snízit riziko vzniku cukrovky.

(Health)