cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Které ocní kapky jsou nejlepsí pro suché oci?

Obsah

 1. Typy
 2. Faktory, které je treba zvázit
 3. Alternativní lécba
Suché oci jsou velmi casté ocní potíze. Stav muze být zpusoben mnoha ruznými faktory. Suché oci mohou být soucástí procesu stárnutí nebo príznakem jiné nemoci.

Mohou být zpusobeny prílis suchým prostredím nebo mohou být vedlejsím úcinkem léku, jako jsou antihistaminika.

Ocní kapky jsou casto preferovaným zpusobem lécby suchých ocí. Existuje celá rada léku na predpis a volných ocních kapek, které lékar doporucuje.

Typy


Ocní kapky jsou uprednostnovaným zpusobem lécby suchých ocí, avsak v závislosti na prícine mohou být uzívány i jiné léky.

Existuje nekolik potenciálních ocních kapek, které je treba vzít v úvahu pri lécbe príznaku suchých ocí. Tyto zahrnují:

 • Umelé slzy jsou nejbeznejsí metodou lécby a jsou casto dostupné pres pult nebo online. Existuje celá rada znackových mozností a muze trvat nekolik pokusu a omylu, aby lidé nasli umelé slzy, které pro ne nejlépe fungují.
 • Cyklosporin je ocní kapka na predpis, která pomáhá lécit nekteré infekce, které zpusobují suché oci. Tento lék pomáhá oci produkovat více slz. Typicky se pouzívá dvakrát denne.
 • Lifitegrast je malý molekulový antagonista integrinu, který snizuje zánety zprostredkované T bunkami. Je k dispozici pouze na predpis.
 • Autologní krevní sérové ??kapky jsou kapky vyrobené z vlastní krve pacienta. Ty se pouzívají v tezkých prípadech, kdy suché oci pacienta nereagují na jiné kapky nebo lécbu. Tyto kapky jsou vytvoreny odebráním vzorku krve osoby, odstranením cervených krvinek a pridáním roztoku soli.

Ocní kapky nemusí být dostatecné k úplnému osetrení suchých ocí v závislosti na prícine. Jiné léky mohou být potrebné k lécbe základních stavu, které zpusobují suché oci.

Faktory, které je treba zvázit

Lidé, kterí zvazují ocní kapky pro suché oci, by se meli poradit s lékarem predtím, nez se pokusí o volné ocní kapky. Existují nekteré faktory, které je treba vzít v úvahu pri výberu tohoto druhu lécby pro suché oci.

 • Lidé by se meli vyvarovat ocních kapek urcených k odstranení cervených ocí. Casto nejsou urceny výhradne k lécbe suchého oka.
 • Pokud má clovek glaukom nebo jiné ocní onemocnení, prípravek by mel být podáván pouze tehdy, pokud to doporucí lékar.
 • Ruzné volné ocní kapky mají ruzné slozky. Nekteré kapky mohou pro nekteré lidi dobre fungovat a ne stejne dobre pro ostatní.

Existují dva druhy umelých slzných kapicek: jedna obsahuje konzervacní látky a druhá ne. Nekterí lidé zjistili, ze konzervacní látky drázdí oci a proto potrebují pouzívat odrudu bez konzervacních látek.

Príciny suchých ocí

Prícina suchých ocí pacienta je jedním z nejdulezitejsích duvodu projednávání s lékarem. Suché oci mohou mít mnoho prícin. Tyto príciny mohou být environmentální, základní zdravotní problém nebo jako výsledek lécby.

Mezi faktory prostredí, které mohou zpusobit suché oci, patrí suchý vzduch, prach, prodlouzené období pozorování na obrazovce a jiné drázdivé úcinky.

Pokud jsou faktory zivotního prostredí prímo zodpovedné za suché oci, osetrení suchých ocí je stejne jednoduché jako lécba ocních kapek, nebo v závaznejsích prípadech kapek na predpis.

U ostatních lidí mohou být suché oci prímým dusledkem vetsí infekce. V techto prípadech by lidé meli také rídit základní onemocnení. Pridáním ocních kapek by bylo snízení jednoho z príznaku.

Dalsí moznou prícinou suchého oka je vedlejsí úcinek uzívaných léku. V techto prípadech muze osoba chtít diskutovat o prerusení lécby, které zpusobuje suché oko. Pokud to není volba, ocní kapky mohou být pouzity ke snízení výskytu suchého oka.

Mozné vedlejsí úcinky


Docasné rozmazané videní muze být vedlejsí úcinkem pouzití ocních kapek.

Nekteré z mozných vedlejsích úcinku pouzívání ocních kapek k lécbe suchého oka zahrnují:

 • zvýsená citlivost ocí na svetlo
 • rozmazané videní
 • zalévání ocí
 • zarudnutí
 • nepohodlí nebo jiným podrázdením v dusledku lécby
 • matování nebo lepivost ras
 • opuch vícka

Stejne jako u vsech léku, pokud se u osob objeví vedlejsí úcinky pouzívání kapicek, meli by okamzite vyhledat lékare a prestat je pouzívat. Obecne jsou vedlejsí úcinky uzívání ocních kapek minimální.

Kdy videt lékare

Není neobvyklé, ze se lidé obcas ocitnou v suchu. Typické príznaky suchého oka netrvají dlouho.

V prípadech, kdy príznaky pretrvávají déle nez jeden týden nebo pokud má ocní kapky prílis málo úcinku, muze osoba chtít navstívit lékare.

U dlouhodobých nebo závaznejsích prípadu suchého oka lékar muze pomoci vyloucit a prípadne lécit zdravotní stavy. Mohou predepisovat ocní kapky na predpis, které lécí zdroj suchého oka, nebo nabízejí rady, jak lécit suché oci.

Alternativní lécba

Prestoze jsou ocní kapky nejtypictejsí a doporucenou lécbou suchého oka, existují dalsí lécby. Napríklad nekteré léky, které jsou k dispozici ve forme kapky, jsou k dispozici také jako gel, který pomáhá v prípadech, kdy se oci behem urcitého casového období rychle vysusí.

V nekterých prípadech muze perorální lék pomoci snízit suché oci. Tyto léky jsou casto antibiotiky, které se zamerují na otoky ocních vícek, které mohou zasahovat do tvorby prírodního oleje.

Dalsí moznosti lékarské péce zahrnují:

 • ocní vlozka, která pomalu uvolnuje látku, která maze oci v prubehu casu
 • uzavrení trhacích kanálu
 • speciální kontakty
 • ocní terapie

Lidé se suchým okem mohou také zvázit zmeny ve svém prostredí a návycích. Casto se muze jednat o pridání zvlhcovace do domu nebo do kanceláre, aby se zvýsila vlhkost ve vzduchu.

Dalsí návrhy zahrnují blikat casteji, vyhýbat se prodlouzeným hodinám zírání na elektronické obrazovce nebo prepnutí na brýle z kontaktních cocek.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Jeden ze trí senioru zemre s demencí

Jeden ze trí senioru zemre s demencí

Jeden ze trí senioru v USA umírá s Alzheimerovou nebo nejakou jinou demencí, podle nové zprávy, kterou zverejnila Asociace Alzheimerovy choroby. Zatímco úmrtí na srdecní choroby a dalsí závazné onemocnení klesá, úmrtí z Alzheimerovy choroby vzrostlo od roku 2000 do roku 2010 o 68%. Harry Johns, prezident a generální reditel Asociace Alzheimerovy choroby, vysvetlil, ze neexistují Alzheimeroví prezivsí - nebo z ní.

(Health)

FDA a Generic Drug Industry dosáhnou 300 milionu dolaru dohody "Pay to Play"

FDA a Generic Drug Industry dosáhnou 300 milionu dolaru dohody "Pay to Play"

S vetsími príjmy generický farmaceutický prumysl stále více ochotne zaplatí za rychlejsí schválení svých produktu a nyní americká agentura pro potraviny a léciva (FDA) dosáhla dohody s generickým farmaceutickým prumyslem ve forme dohody "platit za hrát" ve kterém by generické spolecnosti zaplatily poplatky, aby FDA poskytly dalsí peníze na to, aby najali více zamestnancu a zlepsili podpurné systémy v procesu prezkumu drog.

(Health)