cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Extrémne nízká porodní hmotnost Deti nemají horsí zdraví behem dospívajících let

Díte, které se narodilo tezce podváhou, nemá více celkových chronických zdravotních problému mezi 8 a 14 lety, vedci z Case Western Reserve University v Clevelandu JAMA (casopis Americké lékarské asociace). Míra obezity mezi temito detmi vsak vzrostla, jak se stali starsími.
Perinatální péce se podstatne zlepsila v 90. letech a míra prezití u novorozencu s hmotností mensí nez 2,2 kilogramu (1 kilogram) se zlepsila - také známá jako deti nebo deti s velmi nízkou porodní hmotností (ELBW).
Autori napsali:

"Výstupy ve veku skolního veku pro tyto deti naznacují velmi vysokou míru chronických zdravotních stavu a ??vývojových problému ve srovnání s kontrolami normální porodní váhy (NBW). V prubehu adolescence bylo nekolik zpráv o výsledcích detí ELBW, coz je cas obrovské sociální, zdravotní a vývojové zmeny. "

Maureen Hack, M.B., Ch.B. a tým vytycili, co by mohly být zmeny v rychlosti chronických onemocnení detí ELBW ve veku 8 az 14 let. Autori vysvetlují, ze predchozí studie srovnávající deti ELBW s normálními porodními telesy ve veku 8 let zjistila, ze u detí s ELBW byly zaznamenány výrazne vyssí chronické stavy, zvlástní potreby zdravotní péce a funkcní omezení.
Tato studie zahrnovala 181 detí ELBW z predchozích studií a 115 kontrol NBW narozených od roku 1992 do roku 1995. Vsichni meli podobný sociodemografický status. Tato studie byla provedena od roku 2004 do roku 2009.
Autori zjistili, ze celková míra chronických onemocnení zustala stejná, kdyz deti byly ve veku 8 let (75%) az 14 (74%) let. Nicméne doslo k výraznému poklesu prumerného poctu chronických onemocnení na jedno díte.

Funkcní omezení - sazby klesly z 56% na 46%.
Porovnání obou skupin - 74% detí ELBW melo chronické stavy ve veku od 8 do 14 let ve srovnání s 47% u kontrol NBW.
Astma - 23% detí ELBW vyzadovalo lécbu astmatu ve veku 8 let a 14 let (zustalo nezmeneno). Mezi detmi NBW bylo procento 8% za 8 let, pricemz se zvýsilo na 17% ve 14 letech. Autori uvedli, ze rozdíly mezi obema skupinami ve veku 14 let jiz nebyly významné.
Obezita - sazby mezi detmi ELBW vzrostly z 12% ve veku 8 az 19%, kdyz byly 14. ELBW deti a osoby s telesným postizením meli podobnou míru obezity ve veku 14 let.
Autori napsali:
"Ve veku 14 let melo 46 procent detí ELBW funkcní omezení ve srovnání s 16 procentami kontrol NBW, vcetne mentálního nebo emocního zpozdení, potíze s pochopením jednoduchých instrukcí a mluvení a komunikace.
Nase výsledky mohou mít význam pro soucasné prezivsí. Stav ELBW muze být povazován za ukazatel rizika více chronických onemocnení, které vyzadují v dospívání blíze nez prumerný zdravotní dohled. Krome lécby poruch neurodevelopmentu by mely deti ELBW s astmatem nebo obezitou prijímat zákroky jako je prevence kourení a povzbuzování pri cvicení ke snízení následku techto onemocnení a prípadne k posílení jejich dlouhodobých výsledku pro dospelé. "

"Zmena prevalence chronických stavu mezi detmi a dospívajícími u detí s mimorádne nízkou porodností"
Maureen Hack, MB, ChB; Mark Schluchter, PhD; Laura Andreias, MD, MS; Seunghee Margevicius, MA; H. Gerry Taylor, PhD; Dennis Drotar, PhD; MUDr. Leona Cuttlerová
JAMA. 2011, 306 (4): 394-401. dva: 10.1001 / jama.2011.1025
Napsal Christian Nordqvist

Epilepsie a násilná kriminalita nejsou propojeny

Epilepsie a násilná kriminalita nejsou propojeny

Podle rozsáhlého svédského vysetrení publikovaného v Medicinu PloS, epilepsie není prímo spojena se zvýseným rizikem spáchání násilné trestné cinnosti. Ackoli jedinci, kterí dríve meli traumatické poranení mozku (TBI), mají zvýsené riziko spáchání násilné trestné cinnosti. Setrení vedla Seena Fazelová z Oxfordské univerzity ve Velké Británii a kolegové z Karolinska Institutet ve Svédsku a Svédská vezenská a probacní sluzba.

(Health)

Stick-on tetování nahrazuje dráty a kabely pri monitorování pacienta

Stick-on tetování nahrazuje dráty a kabely pri monitorování pacienta

Ultra-tenké tetování, které obsahuje nejnovejsí technologii snímacu, muze jednoho dne nahradit mnozství drátu a kabelu, které spojují pacienty s pocítaci, aby sledovaly srdecní frekvenci a mozkové vlny. Nová technologie "elektronické pokozky", nazývaná epidermální elektronika (EES), byla vyvinuta mezinárodním týmem vedcu a inzenýru, kterí o své práci napsali ve 12. srpnu vydání vedy.

(Health)