cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Extrémní obezita" spojená s "podstatne vyssími" úmrtnostmi

Trída 3 obezita je spojena s podstatne zvýsenou mírou úmrtí, podle nové studie provedené National Cancer Institute.

Jinak známá jako "extrémní obezita", obezita trídy 3 se v USA od poloviny 80. let více nez desetkrát zvýsila a v soucasné dobe postihuje 6% americké dospelé populace. Lidé v této skupine rovnez v roce 2000 predstavovali 20% celkových výdaju na zdravotní péci na obyvatele.

Vzhledem k tomu, ze trída 3 byla neobvyklá az do pomerne nedávné doby, mely studie pouze omezené velikosti vzorku, pomocí kterých lze merit úcinky tohoto druhu obezity na úmrtnost.

V této nové studii výzkumníci z Národního onkologického institutu prozkoumali údaje z 20 prospektivních studií, které se úcastnily konsorcium Národního onkologického institutu, které se konalo v USA, Svédsku a Austrálii.


Vzhledem k tomu, ze trída 3 byla neobvyklá az do pomerne nedávné doby, mely studie pouze omezené velikosti vzorku, pomocí kterých lze merit úcinky tohoto druhu obezity na úmrtnost.

Výzkumníci vyloucili úcastníky, kterí predtím kourili nebo meli v minulosti chronické onemocnení, které jim zanechalo 9 564 dospelých, kterí byli klasifikováni jako obézní trída 3 a 304 011 dospelých normální hmotnosti. Úcastníci byli sledováni celkem 30 let.

Analýza ukazuje, ze míry úmrtnosti (úmrtí na 100 000 osob rocne) cinily 856 pro obézní muze trídy 3 a 663 pro obézní zeny tríd 3. Naproti tomu úmrtnost muzu a zen s normální hmotností byla 346,7 a 280,5.

Ve tríde obézních úcastníku bylo zjisteno, ze srdecní onemocnení je hlavním faktorem ovlivnujícím vyssí úmrtnost, následovanou rakovinou a diabetem. Riziko úmrtí z techto a jiných onemocnení se také zvysovalo se zvysujícím se indexem BMI.

Výzkumní pracovníci vypocítali, ze v porovnání s normální hmotností, jehoz BMI mezi 40 a 59 kg / m2 má za následek odhadovanou ztrátu 6,5-13,7 roku zivota.

Autori tvrdí, ze - jelikoz studie byly provádeny pouze ve trech zemích - zjistení nemusí platit pro vsechny populace. Také proto, ze pouzili vlastní výsku a hmotnost pro výpocet BMI - a nepouzívali zádná jiná merení obezity - výzkumníci nemohou overit, ze výpocty byly zcela presné.

Presto se autori domnívají, ze jejich výsledky ukazují na vazbu mezi obezitou 3. trídy a podstatne vyssí mírou úmrtnosti. Oni písí:

"Obezita III. Trídy je spojena s nadmernou mírou úmrtnosti a úmrtnosti v dusledku celé rady prícin, zejména srdecních onemocnení, rakoviny a diabetu, a ze celkové riziko úmrtí a techto specifických prícin stále stoupá se zvysujícími se hodnotami BMI.

Zjistili jsme, ze snízení prumerné délky zivota spojené s obezitou trídy III bylo podobné (a u BMI nad 50 kg / m2, dokonce vetsí nez), které bylo pozorováno u soucasného kourení. "

Vcera, Zdravotní novinky dnes hlásil studie výzkumníku Stanfordské univerzity, která zjistila, ze nárust obezity v USA je zpusoben více stále více sedavým zivotním stylem nez nárust poctu lidí, kterí konzumují prílis mnoho kalorií.

Nedávno jsme také informovali o studii od výzkumných pracovníku v Irsku a Velké Británii, která naznacovala, ze deti v televizi predstavují "spatný príklad" týkající se potravin, které nejsou "uzitecné" ve spolecnosti, kde se obezita stává cím dál castejsí.

Srdecní úmrtí úmrtí vyssí, kdyz pacient zije blízko hlavní silnice

Srdecní úmrtí úmrtí vyssí, kdyz pacient zije blízko hlavní silnice

Hlavní dálnice predstavují znacné riziko pro survivory srdecního záchvatu zijící v blízkém okolí. Zjistení studie, publikovaná v vydání z 7. kvetna o obehu, uvádí, ze výzkumníci z Beth Israel Deaconess Medical Center dospeli k záveru, ze vývoj bytu musí být izolován od oblastí s velkou dopravou.

(Health)

Jóga je stejne dobrá jako fyzická lécba bolesti dolní cásti zad

Jóga je stejne dobrá jako fyzická lécba bolesti dolní cásti zad

Tradicní terapie pro chronickou bolesti dolní cásti zad jsou casto neúcinné. Nový výzkum ukazuje, ze jóga muze být dobrou alternativou pro lécbu tohoto onemocnení. Nový výzkum naznacuje, ze jóga muze být stejne dobrá pro zmírnení chronické bolesti zad jako fyzikální terapie. Podle národních institucí zdraví (NIH) priblizne 80 procent americké dospelé populace bude mít v jednom nebo druhém míste bolesti v zádech, pricemz muzi a zeny budou mít stejný vliv.

(Health)