cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vystavení dopravnímu znecistení zvysuje riziko onemocnení srdce

Lidé, kterí jsou dlouhodobe vystaveni znecistení ovzdusí jemnými cásticemi (PM) z dopravního znecistení, mají zvýsené riziko vzniku aterosklerózy podle nové studie predlozené na kongresu EuroPRevent 2013 v Ríme.
Není to poprvé, kdy byla silnicní doprava spojena se srdecním onemocnením, predchozí studie provedená v Dánsku v roce 2012 zjistila, ze hluk z dopravy je významne spojen s rizikem srdecního záchvatu.
Cílem této studie, jak popsal Dr. Hagen Kälsch ze Západo-nemeckého centra srdce v nemeckém Essenu, bylo zjistit, zda zvýsená rizika srdecního onemocnení spojená s dopravou pocházela bud z hluku, znecistení cástic, nebo z obou.

Výzkumníci pouzili údaje z nemecké studie Heinz Nixdorf Recall, která zahrnovala celkem 4 814 úcastníku. Vyuzili poulicní mapy, aby vypocítali, jak blízko úcastníku na silnicích s velkým mnozstvím dopravy, dopravních modelu chemie odhadnout jejich vystavení se znecistujícím látkám a validovaných testu na merení hluku z provozu.
Pomocí výpocetní tomografie zobrazovaly kalcifikaci vaskulárních cév v hrudní aorte, která odhalila pacientovu hladinu aterosklerózy.
Zvýsená blízkost hlavních silnic s dopravou byla spojena se zvýsenou hladinou kalcifikace aorty u 4 238 úcastníku studie. Stupen kalcifikace se zvýsil o 20,7%, jelikoz objem cástic vzrostl o 2,4 mikrometru a zvýsil se o 10% pro kazdých 100 metru blízkostí tezké dopravy.
Doktor Kälsch potvrdil, ze jak expozice znecistení ovzdusí PM, tak hluku v silnicním provozu jsou spojeny se subklinickou aterosklerózou.
Rekl:

"Tyto dva hlavní druhy emisí z dopravy prispívají k vysvetlení pozorovaných vztahu mezi zivotním prostredím v blízkosti vysokého provozu a subklinickou aterosklerózou. Znacná velikost sdruzení zduraznuje dulezitost dlouhodobé expozice znecistení ovzdusí a hluku z provozu jako rizikových faktoru pro aterosklerózu. "

Zdá se, ze dopravní hluk a jemný PM zvysují kardiovaskulární riziko tím, ze pusobí podobnými biologickými cestami a zpusobují nerovnováhu v autonomním nervovém systému.
TAC je jedním z nejspolehlivejsích markeru subklinické aterosklerózy spolu s kalcifikací koronární arterie (CAC).
Vsechny látky znecistující ovzdusí, vcetne oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusicitého (NO2), oxidu siricitého (SO2) a cástic (merené jako PM10), byly s výjimkou ozonu (O3) spojeny se zvýseným rizikem infarktu.
Znecistení ovzdusí z dopravy muze být obzvláste skodlivé pro kojence - výzkumníci z Karolinska institutu ve Stockholmu ve Svédsku, kterí se ohlásili Americký zurnál dýchací a kritické lékarské péce, ze dopravní znecistení ovzdusí behem detství poskozuje plíce po mnoho let.
Napsal Joseph Nordqvist

Technologie, která predpovídá sírení onemocnení v masových shromázdeních

Technologie, která predpovídá sírení onemocnení v masových shromázdeních

Hostitelé hromadných shromázdení (MG) by mohli tezit z nových prílezitostí, které by pomohly pri príprave a reakci na hrozby infekcních onemocnení, jak dokládá pátý clánek o zdraví MG v seriálu The Lancet Infectious Diseases Series. Jednou z techto mozností by bylo spojit systémy dohledu, které vyuzívají internet k identifikaci ohnisek infekcních onemocnení po celém svete v témer real-time s novou technologií, která muze sledovat a predpovídat globální pohyb obyvatel prostrednictvím komercního leteckého cestování.

(Health)

Tajemství toho, jak zenské vajícko pouzívá lesklý cukr na zachycení spermatu

Tajemství toho, jak zenské vajícko pouzívá lesklý cukr na zachycení spermatu

Vedeli jste, ze zenská lidská vejce ve skutecnosti "zachycuje" spermie, aby zahájila proces hnojení? V tom, co se nazývá "lepivé" vejce, skoricový molekulární povrchový povlak SLeX umoznuje spojit dve entity. Vedci zjistili presne, jak lidské vejce zachycuje pricházející spermie, aby zahájily proces hnojení.

(Health)