cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vystavení rozpoustedlum pred prvním porodem "spojené s rizikem rakoviny prsu"

Ve studii publikované v Výzkum rakoviny, zeny s rodinnou anamnézou rakoviny prsu, které pracovaly s organickými rozpoustedly predtím, nez mely své první díte, mely zvýsené riziko karcinomu prsu pozitivního na hormonální receptory.

"Nase studie je dulezitým prvním krokem k pochopení toho, jak muze nacasování chemické expozice ovlivnit riziko rakoviny prsu," ríká vedoucí výzkumná pracovnice Christine C. Ekenga, PhD, postdoctorální pracovnice epidemiologického oddelení Národního ústavu environmentálních zdravotnických ved na Národní institut zdraví.

"Doufáme, ze nase nálezy vyvolá dalsí zájem o moznou úlohu rozpoustedel a dalsích chemických látek v etiologii rakoviny prsu."

Není to poprvé, kdy byla expozice rozpoustedlum spojena se zvýseným rizikem rakoviny.

V roce 2004 byla zverejnena studie Sborník z Národní akademie ved identifikovala prumyslové rozpoustedlo, které muze zeny vystavit zvýsenému riziku rakoviny prsu, potratu a nepravidelné ovulace.

A ve studii z roku 2013 výzkumníci z Dánského výzkumného centra pro výzkum rakovinové spolecnosti v Dánsku shledali souvislost mezi expozicí trichlóretylenu - siroce pouzívanému chlorovanému rozpoustedlu na suché cistení a odmastovacímu prostredku - a zvýsené riziko rakoviny jater a rakoviny delozního cípku.

Data pro novou analýzu pocházejí z kohorty Sesterské studie 2003-2009

Dr. Ekenga a její kolegové analyzovali údaje ze Sesterské studie. Byla to prospektivní kohortní studie zahrnující 50.884 zen, které nemely rakovinu pri zahájení studie, ale které byly sestrami zen, které byly diagnostikovány s rakovinou prsu.


Zeny, které zacaly pracovat s rozpoustedly pred prvním plodem, mely vetsí riziko rakoviny prsu.

Pokud jde o období 2003-2009, Sesterská studie vyzadovala, aby úcastníci odpovedeli na dotazníky o jejich historii zamestnání ao ruzných dalsích potenciálních rizikových faktorech pro rakovinu prsu. Úcastníci byli také kazdorocne sledováni pro aktualizaci zdravotního stavu.

Otázky týkající se expozice rozpoustedlu byly zahrnuty jako soucást studie. Úcastníci byli dotazováni na dobu pusobení rozpoustedla v práci, týdenní frekvenci této expozice a vek, který byli pri první práci zahrnující organická rozpoustedla.

Z tohoto duvodu mohli vedci za novou analýzou zahrnout data od 47.661 z celkového poctu úcastníku Sesterské studie.

Behem studie bylo 1798 zen diagnostikováno s rakovinou prsu. Z techto zen melo 1,255 invazivní rakovinu a 77% z techto onemocnení bylo pozitivní na hormonální receptor.

Výzkumníci prizpusobili výsledky mozným zmatením rasy / etnického puvodu, parity, expozice tabákovému kouri a zda zeny pracují nocní smeny nebo ne.

Celkove nebylo zjisteno zádné zvýsené riziko karcinomu prsu z vystavení rozpoustedlum behem zivota úcastníku.

Vedci vsak nalezli souvislost mezi expozicí rozpoustedla pred prvním plodem a vyssím rizikem vzniku rakoviny prsu. "Nezanedbatelné zvýsené riziko" bylo zaznamenáno u zen, které pracovaly jako sluzebnice nebo domácí cistice, a tech, kterí pracovali v továrnách.

Shrnuje její nálezy, Dr. Ekenga ríká:

"Doba mezi pubertou a pred prvním narozením je dulezitým obdobím vývoje, kdy prsa muze být více vystavena chemické expozici. Zjistili jsme, ze zeny, které zacaly pracovat s rozpoustedly pred prvním plodem, mely vetsí riziko rakoviny prsu.

Vsechny zeny by mely být obeznámeny s chemickými látkami a nebezpecím, které jsou na pracovisti prítomny, a pouzívat osobní ochranné prostredky a minimalizovat expozici, je-li to vhodné. "

Pro objasnení druhu rozpoustedel - stejne jako úrovne expozice - je treba provést dalsí výzkum, který muze predstavovat riziko pro zeny na pracovisti v ruzných pracovních podmínkách.

Spatný spánek muze zvýsit riziko srdecního záchvatu, mrtvice

Spatný spánek muze zvýsit riziko srdecního záchvatu, mrtvice

Spatný spánek muze delat víc, nez abychom se cítili hloupe ráno. Nová studie naznacuje, ze muze významne zvýsit riziko srdecního záchvatu a mozkové mrtvice, coz vede k tomu, aby výzkumníci pozadovali, aby byl v preventivních pokynech pro tento stav povazován za rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnení. Ve studii se zjistilo, ze muzi s poruchou spánku mají mnohem vyssí riziko srdecního záchvatu a mrtvice.

(Health)

Pacienti s rakovinou krve mají prínos k prulomovému výzkumu kmenových bunek

Pacienti s rakovinou krve mají prínos k prulomovému výzkumu kmenových bunek

Prukopnická studie zverejnená online First v The Lancet Oncology popisuje objev unikátního srovnávacího mechanismu, který ovlivnuje výsledek transplantací krevních kmenových bunek a pomáhá zlepsit míru prezití u pacientu s leukemií a jinými druhy rakoviny krve. Casto poslední záblesk nadeje na pacienty trpící rakovinou krevního puvodu, kterí zustávají nereagující na vsechny dalsí moznosti lécby, je získat krevní kmenové bunky, také nazývané hemopoetické bunky, od nepríbuzného zivého dárce.

(Health)