cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vystavení tezkým kovum muze zvýsit riziko autismu

Zatímco zatím není známo, co zpusobuje autismus, vedci se domnívají, ze pro tento stav je odpovedná komplexní interakce mezi faktory prostredí a genetikou. Oddelení techto faktoru vsak muze být výzva. Ale nová studie mozná nalezla zpusob, jak izolovat genetiku od prispevatelu z oblasti zivotního prostredí k této nemoci, coz umozní výzkumníkum soustredit se na vazbu mezi hladinami tezkých kovu a rizikem autismu.
Výzkumníci odhalili vazbu mezi expozicí tezkých kovu a autismem.

Podle nejnovejsích údaju z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má az 1 ze 68 detí ve Spojených státech poruchu autistického spektra (ASD).

Nedávná studie zkoumá nový faktor, který muze prispet k riziku vývoje ASD: koncentrace tezkých kovu v tele dítete.

Nový výzkum vedl Manish Arora, Ph.D., vedecký pracovník z oblasti zivotního prostredí a zubní lékar na Lékarské skole Icahn na Mount Sinai v New Yorku, NY, a výsledky byly publikovány v casopise Prírodní komunikace.

Jak vysvetlují autori nové studie, existují predchozí studie, které zkoumaly vztah mezi toxickými kovy, základními zivinami a rizikem ASD, ale tyto studie byly omezeny kvuli nedokonalým prostredkum pro stanovení koncentrace kovu.

Napríklad takové studie musely aproximovat expozici toxického kovu na základe koncentrací kovu v krevním recisti. Tento odhad byl vsak proveden poté, co deti jiz byly diagnostikovány s ASD, spíse nez dríve.

Navíc nekteré z techto studií nebyly schopné vysvetlit genetické faktory, které mohou mít vliv na výsledky; obecne oddelující faktory prostredí od genetických faktoru do vývoje autismu je pro výzkumníky nárocné.

Metoda pouzitá v této nové studii se vsak podarí obejít mnoho techto omezení. Podíváme-li se na prirozene prolévané detské zuby, výzkumníci vysvetlují, ze mají prístup k informacím, které se datují daleko od detského prenatálního zivota. A studováním dvojcat dokázali prof. Arora a kolegové oddelit genetické vlivy od environmentálních.

Pouzívání detských zubu k merení expozice kovum

K urcení toho, kolik kovu obsahovaly tela detí pred a po narození, vedci pouzívali lasery k analýze rustových krouzku na zuby detí.

Laserová technologie umoznila vedcum presne extrahovat specifické vrstvy dentinu, coz je látka, která lezí pod zubní sklovinou.

Stejným zpusobem, jak muzeme ríci vek stromu pri pohledu na kruhy rustu v prurezu jeho kmene, vedci mohli videt ruzné vývojové stupne odpovídající ruzným kruhovým pruhledum tím, ze se dívají na prurez detské zuby.

Tato korelace mezi rustovými dentinovými vrstvami, jejich úrovní olova a expozicí olovu v ruzných vývojových stádiích byla predtím predvedena prof. Arorem a týmem ve výzkumu, který predtím provádeli.

Cindy Lawler, Ph.D., vedoucí Národního ústavu environmentálních zdravotnických ved (NIEHS) Geny, zivotní prostredí a zdravotnictví, vysvetluje význam pouzití této vedecké metody pro studium autismu:

"Myslíme si, ze autismus zacíná velmi brzy, nejspís v deloze, a výzkum naznacuje, ze nase zivotní prostredí muze zvýsit riziko dítete. Ale v dobe, kdy jsou deti diagnostikovány ve veku 3 nebo 4 let, je tezké se vrátit a vedet, s detskými zuby, muzeme to skutecne udelat. "

Vedci se podívali na zuby 32 páru dvojcat, stejne jako samostatne studovali zuby 12 jedincu z dvojic dvojcat.

Vedci byli schopni porovnat vzory zubního vývoje a koncentrace kovu ve dvojicích dvojcat, u kterých pouze jedna dvojcata mela ASD, u dvojcat, které oba meli poruchu, a ve dvojicích, ve kterých zádná z dvojcat nemela ASD.

Tezké kovy nebo schopnost tela zpracovat mohou ovlivnit riziko ASD

Ve dvojicích obsahujících pouze jednu dvojici s ASD zuby odhalily vetsí rozdíly v úrovních absorpce kovu.

Studie ukázala, ze deti s ASD mely mnohem vyssí hladiny olova v prubehu celého vývoje.

Nejvetsí rozdíl mezi hladinami olova u detí s ASD a bez detí byl zaznamenán v období po porodu.

Na druhou stranu úroven zinku vykazovala slozitejsí vzorec. Behem prenatálního období mely deti s ASD nizsí hladinu zinku, ale po porodu se tyto hladiny zvýsily na vyssí úrovne nez u detí bez ASD.

Konecne bylo zjisteno, ze mangan koreluje s ASD. Deti s ASD se zdají mít méne manganu nez deti bez, pred a po narození.

Studie celkove naznacuje, ze bud prenatální expozice tezkým kovum, nebo schopnost tela zpracovávat je mohou ovlivnit pravdepodobnost vývoje autismu.

"Spousta studií porovnává soucasné hladiny olova u detí, které jsou jiz diagnostikovány," ríká Lawler. "Ale schopnost merit neco, co byly deti vystaveny dlouho pred diagnózou, je velkou výhodou."

David Balshaw, Ph.D., vedoucí oddelení expozice, reakce a technologie spolecnosti NIEHS, také vází vedecké metody pouzité v této studii a ríká: "Vzrustající vzrusení o potenciálu detských zubu je bohatý záznam vcasné vystavení dítete jak uzitecným, tak skodlivým faktorum v zivotním prostredí. "

Prof. Arora nazvala metodu "okno do naseho plodového zivota". On a jeho kolegové vsak poznamenávají, ze je zapotrebí rozsáhlejsích studií, které by umoznily kopírovat a potvrdit jejich zjistení.

Zjistete, jak by lék proti tuberkulóze mohl pomoci pri lécbe autismu.

Co je známo o syndromu Pancoast?

Co je známo o syndromu Pancoast?

Obsah Jaké jsou nádory Pancoast? Symptomy Diagnostika Lécba Pancoastový syndrom je termín, který je dán jedinecnému souboru symptomu, které doprovázejí nádor Pancoast - typ rakoviny plic. Pancoastové tumory jsou typ nemalobunecného karcinomu, který predstavuje méne nez 5% vsech rakovin plic.

(Health)

Výzkumné protiprávnosti tvrdí, ze videohry zlepsují poznávání

Výzkumné protiprávnosti tvrdí, ze videohry zlepsují poznávání

Behem uplynulých deseti let nekolik vysetrovacích a zpravodajských zpráv ukázalo, ze akcní videohry jako Medal of Honor nebo Unreal Tournament rozsirují sirokou skálu vnímavých a kognitivních schopností. Nicméne Walter Boot, odborný asistent na ministerstvu psychologie na Floridské státní univerzite, kriticky prehodnotí tyto tvrzení ve zpráve zverejnené tento týden v casopise Frontiers in Psychology.

(Health)