cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vystavení bezným infekcím spojeným s poklesem funkce mozku

Vystavení bezným infekcím - i kdyz vás nezhorsují - muze být spojeno s poklesem funkcí mozku, jako je pamet a uvazování, podle nového pruzkumu, který byl nedávno prezentován na konferenci. Vedci vsak varují, ze je treba udelat více práce, aby se potvrdily jejich nálezy.

Vedoucí vedecký pracovník Dr. Clinton Wright, vedecký reditel institutu mozku Evelyn F. McKnight na univerzite v Miami, predstavil studii na konferenci American Stroke Conference 2014 v San Diegu, CA.

Studium provedl s kolegy z Columbijské univerzity v New Yorku, NY.

Meli zájem o dalsí zkoumání výsledku studií, jako jsou výsledky publikované v casopise 2013 Mrtvice, které zjistily, ze mozková funkce muze klesat, nebot se riziko zvysuje. Jiné studie také nalezly vazby mezi urcitými infekcemi a zvýseným rizikem mrtvice a Alzheimerovy choroby.

"Velmi nás zajímalo, jaké jsou rizikové faktory pro kognitivní výkon a úpadek," vysvetluje Dr. Wright.

Studovali mozkové funkcní testy a výsledky krevních vzorku od 588 starsích dospelých, kterí se zúcastnili studie Severního Manhattanu, výzkumného projektu, který zkoumá rizikové faktory mozkové mrtvice a mrtvice v severní cásti Manhattanu.

Polovina úcastníku opakovala mozkové funkcní testy po petiletém intervalu.

Výsledky ukázaly vazby mezi hladinami protilátek zpusobenými vystavením bezným infekcím a zhorsujícím se kognitivním výkonum ve funkcích, jako je pamet, schopnost plánování a uvazování, rychlost dusevního zpracování a abstraktní myslení.

Byly zahrnuty bezné infekce, které vedci zkoumali Chlamydia pneumoniae (coz muze vést k pneumonii a bronchitide), Helicobacter pylori (prícina vetsiny vredu zaludku a dvanácterníku) a herpes viry cytomegalovirus a herpes simplex virus 1 a 2 (které mohou zpusobit opary a dalsí stavy).

Existují dukazy, ze expozice infekcí souvisí se zvýseným rizikem mozkové mrtvice a aterosklerózy (kde jsou tepny ucpané) a zánetem.

Muze být prícinou bud imunitní odpovedi, nebo samotné infekce

Ackoli on a jeho kolegové neverili, jak muze být expozice temto infekcím spojena s kognitivním úpadkem, Dr. Wright navrhuje:

"Mohlo by to být zpusobeno reakcí imunitního systému na infekce nebo samotná infekce by mohla zpusobit klinické poskození, o kterých si nejsme vedomi."

Vedci nenavrhují, aby lidé podnikli kroky proti temto infekcím, protoze neexistují zádné dukazy, které by naznacovaly, ze by tak ucinily. Navíc infekce se mohly stát pred deseti lety dríve, a jakákoli skoda by mohla být výsledkem postupného procesu.

"Bylo by skvelé, kdyby lécba zabránila temto spatným výsledkum, ale jsme velmi vzdáleni od toho, ze máme takové dukazy," poznamenává Dr. Wright, který nyní chce dalsí studie potvrdit tato zjistení v jiných skupinách, protoze 70% úcastníci jejich vzorku byli hispánského puvodu.

Ruxolitinib zvysuje prezití u pacientu s myelofibrosou

Ruxolitinib zvysuje prezití u pacientu s myelofibrosou

STOCKHOLM - Kontinuální lécba ruxolitinibem prodluzuje prezití oproti tomu, který se u pacientu s myelofibrózou projevuje s nejlepsí dostupnou terapií (BAT), a poskytuje dlouhodobé snízení splenomegalie podle výsledku zverejnených na 18. kongresu Evropské hematologické asociace (EHA). Údaje ze tríletého sledování fáze 3 studie myelofibrózy s perorálním studiem inhibitoru JAK lécby II (COMFORT-II) také ukazují, ze lécivo je nadále dobre tolerováno pri dlouhodobé lécbe.

(Health)

Problémy se zretelem na snízení poctu starsích Americanu

Problémy se zretelem na snízení poctu starsích Americanu

Starsí Americané hlásí méne vázných problému se zrakem dnes, nez byli pred generací, podle nové studie zverejnené v casopise Oftalmologie nedávno. Vedci naznacují, ze zlepsení zdravotní péce, jako je operace sedého zákalu, a hlavním duvodem mohou být nizsí míra makulární degenerace.

(Health)