cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Expozice kadmia zvysuje riziko rakoviny prsu

Nedávná studie, publikovaná v Výzkum rakoviny , casopis Americké asociace pro výzkum rakoviny, vysvetluje, ze kadmium v ??potrave, coz je kov nacházející se v hnojivech pouzívaných v zemedelských podnicích a který je velmi toxický, muze potenciálne predstavovat riziko rakoviny prsu.
Agneta Akesson, Ph., Docentka Karolinska institut ve Svédsku, ríká:

"Vzhledem k vysoké akumulaci v zemedelských plodinách jsou hlavními zdroji dietního kadmia chléb a jiné obiloviny, brambory, korenové plodiny a zelenina. Tyto potraviny jsou obecne povazovány za zdravé"

Autori vysvetlují, ze kadmium se prirozene vyskytuje v nízkých koncentracích a vedci mají obavy, protoze otravy zemedelské pudy, vetsinou zpusobené atmosférickou depozicí, vedou k vyssí spotrebe rostlin.

Pri své 12leté studii analyzovalo Åkesson a tým 55 987 zen. Vyuzili dotazník, který vysvetlil, jak casto zeny jedly urcité potraviny, a bylo zamereno na stanovení expozice kadmia v potrave. Kdyz vedci následovali s zenami, zjistili 2 112 prípadu rakoviny prsu, z nichz 1 626 bylo pozitivních na estrogenní receptory a 290 estrogenních receptoru negativních.
Autori rozdelili spotrebu kadmia na 3 skupiny a zjistili, ze vysoká expozice kadmia v dusledku stravy byla spojena se zvýsením rakoviny prsu o 21%. Ve srovnání bylo u zen s normální telesnou hmotností zvýseno o 27% riziko rakoviny prsu. Pri pozitivních a negativních nádorech s estrogenním receptorem doslo ke zvýsení rizika o 23%.
Åkesson vysvetluje, ze u zen, které konzumovaly více zeleniny a celých zrn, bylo nizsí riziko vzniku rakoviny prsu ve srovnání s temi, kterí konzumovali krmný roztok v jiných potravinách.
Åkesson dospel k záveru:
"Je mozné, ze tato zdravá výziva muze do jisté míry pusobit proti negativnímu úcinku kadmia, ale nase závery je treba potvrdit dalsími studiemi. Je vsak dulezité, aby expozice kadmia ze vsech potravin byla nízká."

Napsal Christine Kearney

C-Sekce zdvojnásobuje riziko detské obezity

C-Sekce zdvojnásobuje riziko detské obezity

Prirozené narození se v posledních letech stává rychlostí a popularitou. V Holandsku je asi 50% porodu udeleno doma, zatímco ve Velké Británii dokonce NHS zacala videt prínosy a úsporu prirozeného porodu. Investovala tezce do klinik, jako je Barkentine Center, poblíz Canary Wharf ve východním Londýne.

(Health)

Obama odmítá odvolání - ráno po pilulce

Obama odmítá odvolání - ráno po pilulce

Obamova administrativa konecne oznámila, ze bude následovat soudní rozkaz, který umozní snadnejsí prístup k "ránu po pilulku" pro dívky v jakémkoli veku, aniz by bylo nutné predepisovat. Pilulka je prísne urcena k pouzití jako nouzová antikoncepce, v prípadech, kdy primární kontrola porodnosti (napríklad kondom) selhala.

(Health)