cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Drahé léky s Parkinsonovou chorobou mohou produkovat "vetsí efekt placeba"

Léky urcené ke zlepsení príznaku Parkinsonovy choroby jsou náchylné k placebo úcinku - kde zlepsení lze videt jednoduse jako výsledek zvýsených ocekávání pacientu. Nová studie dodává tomuto jevu a zjistuje, ze je také ovlivnena verohodností lidí v cene drogy - cím drazsí je injekce, tím silnejsí je falesný efekt podle výzkumu Ohio.
Výzkum naznacuje, ze úcinky dopaminu na pohyb v Parkinsonove nemoci mohou být potlaceny odpovedí mozku na placebo.

"Ocekávání pacientu hraje dulezitou roli v úcinnosti jejich lécby a placebový úcinek je dobre zdokumentován, zejména u lidí s Parkinsonovou chorobou," vysvetluje autor studie Dr. Alberto Espay.

"Chteli jsme zjistit, zda lidé vnímají náklady na lécivý prípravek, který dostanou, ovlivnují odpoved na placebo," dodává Dr. Espay, clenka Americké akademie neurologie (AAN) a docent neurologie UC Neuroscience Institute Univerzita v Cincinnati, OH.

Publikováno v nejnovejsím online vydání spolecnosti AAN z Neurologie, studie je první v lécbe Parkinsonovy choroby k testování placebových úcinku nákladu na léky randomizovaným a zaslepeným zpusobem, ríkají autori. Výsledky ukazují, ze kdyz lidé dostali to, co si mysleli, ze jsou drazsí drogy, motorické dovednosti se zlepsily o 28% ve srovnání s tím, kdy dostaly "levné" drogy.

V jednom ze zkousek motorických dovedností pro 12 osob s Parkinsonovou chorobou se skóre zlepsilo o sedm bodu, kdyz dostali to, co povazovali za drahou drogu - ale pouze tri body, kdyz jim bylo receno, ze jejich droga je levná.

Dr. Espay ríká, ze efekt placeba muze být uzitecný:

"Pokud muzeme nalézt strategie pro vyuzití odpovedi na placebo, abychom zvýsili výhody lécby, mohli bychom maximalizovat prínos lécby a zároven snízit dávku potrebných léku a prípadne snízit vedlejsí úcinky."

Síla podvodu

Dvacet lidí ve studii bylo receno, ze dostanou dve injekce pro svou Parkinsonovu nemoc, z nichz kazdá má jinou formulaci stejné drogy. Druhá výstrelka bude dána po prvním výstrelu, bylo jim receno.

Pacienti byli také vedeni k domnence, ze oba formulace mají podobnou úcinnost, ale odlisné výrobní náklady. Bylo jim receno, ze jedna cena byla stanovena na 100 dolaru za kazdou dávku, zatímco druhá stála 1500 dolaru - a ze cílem studie bylo dokázat, ze zatímco drogy jsou cenove odlisné, budou stejne úcinné.

Reálnost studie samozrejme spocívala v tom, ze úcastníci obdrzeli falesnou injekci obsahující pouze solný roztok pro obe "drogy".

Bylo jim receno, ze dostanou nejprve bud "levné" nebo "drahé" léky a podstoupily nekolik lékarských testu pred a po kazdém ze dvou placebových zásahu, vcetne:

  • Opatrení jejich motorických dovedností (pohyby postizené poruchou)
  • Prohledává mozek.

Na snímcích porízených pomocí MRI (funkcní MRI, fMRI, behem které úcastníci provádeli úkoly), aktivace mozku pripomínala skutecnost, která se objevila ve studii, kdyz byla pouzita skutecná Parkinsonova léková levodopa.

Pacienti byli ohromeni mocí placeba

Vzhledem k tomu, ze tato studie znamenala klamaci pacientu o jejich lécbe Parkinsonovou chorobou, potrebovala prísná etická clearance. Úcastníci byli pozdeji informováni o skutecné povaze výzkumu. Dr. Espay ríká:

"Osm úcastníku uvedlo, ze mají vetsí ocekávání" drahé "drogy a byli ohromeni v rozsahu rozdílu zpusobeného jejich ocekáváním."

"Je zajímavé, ze dalsí ctyri úcastníci uvedli, ze neocekávají vetsí prínosy drazsí drogy, a také ukázaly malé celkové zmeny." Jinými slovy, muselo být ocekávání lepsích výsledku predtím, nez dojde k nejakému vnímání, ze by nadeje mohly skutecne existovat.

Duvod, proc muze být placebo efekt pro osoby s Parkinsonovou chorobou silnejsí, muze být spojen s úcinkem onemocnení na chemické látky v mozku, vysvetluje Dr. Espay.

Neurologická porucha snizuje hladiny dopaminu v mozku, zatímco je známo, ze placebový úcinek zvysuje uvolnování neurotransmiteru.

Dr. Espay pokracuje ve svém vysvetlení, ze dopamin - krome jeho role v pohybu - ovlivnuje ocekávání, motivaci a reakci na nové veci a dodává: "Lidé, kterí dostávají zábery, kterí si mysleli, ze dostali drogu, mohou mít reakci na ocekávání odmeny, coz je spojeno s uvolnováním dopaminu podobne jako reakce na samotnou odmenu. "

Zatímco doprovodný redaktor k této studii poukazuje na nekterá omezení zjistení, uvádí: "Spolecne výsledky ukazují, ze symptomatické úcinky placeba na nekolika mereních byly zmeneny vnímáním cen, pricemz" drahá terapie "vede k vetsímu zlepsení."

Autori komentáre - od Parkinsonovy nemoci a pohybových poruch Henryho Forda West Bloomfield Hospital v Detroitu v MI - dodávají: "Placebo muze být prítelem lékare, kdyz zvysuje jeho terapeutickou úcinnost. Úcinky placeba mohou také zamenit výsledky z klinických studií nebo vést k podpore bezcenné lécby. U pacientu s Parkinsonovou chorobou je placebový úcinek casto silný a trvalý. "

Experti z oblasti neurologie pokracují:

"Výsledek této studie, navzdory svým omezením, otevírá nase oci k dalsí nuance placebo úcinku s dusledky pro klinickou praxi, výzkumný podnik a zdravotní politiku."

Studie byla podporena Nadací Davis Phinney pro Parkinsonovou chorobu, která vytvorila program péce o sebeobranu pro osoby zijící s tímto onemocnením, vcetne souboru pracovních listu v domácnosti zahrnujících subjekty od cvicení a nálady az po symptomy a návstevy klinik.

Dalsí informace o prícinách, funkcích a zvládání této nemoci naleznete v centru centra Parkinsonovy choroby v Knowledge Center.

V dalsích zprávách, které se týkaly tohoto týdne pro Parkinsonovou chorobu, se vedci vydali ve stejném casopise Neurologie objevily obtízné symptomy Parkinsonovy odpovedi na nízkou frekvenci hluboké stimulace mozku.

Príbeh zpravodajství v listopadu také informoval o tom, jak placebová odpoved má specificky vliv na Parkinsonovu chorobu. Studie zjistila, ze placebo zvysuje mozkovou aktivitu u pacientu s Parkinsonovou chorobou - ve stejné míre jako skutecná medikace.

10 let HRT snizuje riziko srdecního záchvatu a riziko srdecního selhání dramaticky

10 let HRT snizuje riziko srdecního záchvatu a riziko srdecního selhání dramaticky

Zeny, které dostávají hormonální substitucní terapii (HRT) brzy po menopauze, mají mnohem nizsí riziko srdecního záchvatu, srdecního selhání nebo umírají brzy ve srovnání se zenami stejného veku, kterí ne, dánstí vedci hlásili v BMJ. HRT je po mnoho let kontroverzním tématem. Tam jsou casté diskuze a argumenty týkající se výhod HRT a jeho negativních dusledku, a to rizika rakoviny prsu.

(Health)

Afro-americké zeny se vyvarujte výkonu kvuli péci o vlasy

Afro-americké zeny se vyvarujte výkonu kvuli péci o vlasy

Hlavním duvodem, proc se mnoho afroamerických zen vyhnout cvicení, je kvuli péci o vlasy a údrzbe, podle studie zverejnené v JAMA. Výzkum, vedený Amy J. McMichalem, M.D., zjistil, ze komplikace péce o vlasy jsou hlavním duvodem, proc afroamerické zeny nevyvíjejí tolik, kolik by chteli.

(Health)