cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení nebezpecnejsí nez boj proti pozárum pro hasice

Ve Spojených státech naléhavé lékarské sluzby spolecne s hasicskými záchranári zaznamenávají nejvyssí míru úrazu a úmrtí na pracovisti.
Výzkum zverejnený online v roce 2009 Prevence úrazu ukazuje, ze ackoli jsou pozárníci s vetsí pravdepodobností utrpeni zranení behem cvicení nez pri pozáru, nejvíce volná pracovní doba je zpusobena zranením, které vzniknou pri preprave pacientu.
Výzkumníci provedli analýzu pro zranení na pracovisti na základe vyhodnocení dat z 21 pozárních stanic slouzících metropolitní oblasti Tucson, Arizona v letech 2004 az 2009. Tyto údaje zahrnující informace o 650 zamestnancu, kterí pracovali jako hasicu, záchranáru, inspektori, praporu nácelníku a inzenýri s prumerným vekem 41 let, z cehoz 95% muzu.
Výzkumníci zjistili, ze prumerný rocní výskyt nových zranení behem studijního období byl 17,7 na 100 zamestnancu, z nichz vetsina byla ve veku od 30 do 40 let.
V prubehu sledovaného období zjistili, ze jedna tretina vsech úrazu bylo utrpel behem cvicení, i kdyz cvicení je navrzen tak, aby zamestnancum v dobré fyzické kondici, aby se snízilo riziko zranení pri práci.
Výsledky ukázaly, ze jeden z sesti, tj. 17% zranení doslo behem prepravy pacientu, zatímco behem výcvikových cviku se vyskytlo více nez jedno z deseti zranení.
Po rezy a modriny, nejcastejsím typem zranení sestával z podvrtnutí a kmenu, coz predstavuje 40 az 85% z poranení, s 95% vsech zranení bytosti malého rozsahu. Prestoze se behem pozáru vyskytlo pouze jedno z 10 zranení, vetsí cást techto zranení byla váznejsí.
Témer polovina absencí z práce byla kvuli poranení napetím a nákypem zpusobeným behem transportu pacientu. Podle výzkumníku, a to i presto, ze rada strukturálních pozáru, které bylo treba uhasit neustále klesá od 70. let, hasicu povinnosti zmenily a oni jsou nyní povazovány za záchranárum pro vsechny typy lékarské pohotovosti, vcetne teroristických cinu a prírodní katastrofy.
84% vsech odchodu v roce 2009 vyzadovalo bud základní nebo pokrocilou podporu zivota, pricemz pouze jeden z deseti odvolávek byl uhasen pozárem. Zbývající výzvy zahrnovaly technické záchranné cinnosti a dalsí denní odpovednost.
Napsal Petra Rattue

Jak mucení ovlivnuje vnímání bolesti

Jak mucení ovlivnuje vnímání bolesti

Muzi, kterí prezili mucení, mají pravdepodobne chronickou bolest, dokonce i po desetiletích. A nyní, výzkumníci z univerzity v Tel Avivu tvrdí, ze úcinky mucení mohou být trvalé, zejména v tom, jak prezívají bolesti. Pokud jste zaznamenali extrémní bolest, pamet muze zustat pozde. Studie ukázaly, ze vzpomínka na bolest muze dokonce zastínit primární zkusenost a vedci ukázali, ze kdyz se ocekává bolest, pacienti hlásí zhorsení bolesti.

(Health)

Mikroorganismy streva dulezité pro produkci serotoninu

Mikroorganismy streva dulezité pro produkci serotoninu

Serotonin je pravdepodobne nejlépe známý jako chemická látka mozku, která ovlivnuje emoce a chování, jejichz nerovnováha má prispet k depresi. Méne známá je skutecnost, ze vedci odhadují, ze 90% serotoninu je ve streve a nerovnováha v tomto periferním serotoninu je spojena s onemocneními od syndromu drázdivého tracníku a kardiovaskulárního onemocnení az po osteoporózu.

(Health)