cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení-napodobující molekula muze nabídnout nové lécby obezity, diabetes 2. typu

Výzkumní pracovníci z Velké Británie vyvinuli molekulu, která napodobuje cvicení - tvrzení, které by podle nich vedlo k lécbe obezity a diabetu 2. typu.
Vedci ríkají, ze sloucenina 14 "je velice slibná" pro vývoj léku pro lécbu obezity a diabetu 2. typu.

Nová molekula nazvaná "sloucenina 14" byla vyvinutá Ali Tavassoli, profesorem chemické biologie na University of Southampton ve Velké Británii, a jeho výzkumným týmem.

Sloucenina 14 pusobí blokováním funkce bunecného enzymu zvaného ATIC, který hraje dulezitou roli v metabolismu.

Blokování funkce ATIC vede k akumulaci molekuly zvaného ZMP v bunkách, která aktivuje centrální energetický senzor bunek - nazývaný AMPK - a zpusobuje, ze si myslí, ze mají nízkou energii. Jako takové se bunky pokousejí zvýsit energetické hladiny zvýsením metabolismu a vychytávání glukózy.

Pro jejich studii Tavassoli a kolegové testovali slouceninu 14 na dvou skupinách mysí. Jedna skupina byla krmena normální stravou, zatímco druhá byla zivena dietou s vysokým obsahem tuku, coz je cinilo obezitou a nesnásenlivostí glukózy - znamením prediabetes.

Jejich poznatky byly nedávno zverejneny v casopise Chemie a biologie.

Tým zjistil, ze mysi osetrené slouceninou 14, která byla podávána normální stravou, si udrzely normální hmotnost a hladinu glukózy v krvi.

Nicméne mysi krmená stravou s vysokým obsahem tuku, které byly léceny jednou dávkou slouceniny, prokázaly snízení hladin glukózy v krvi a privedly je k témer normálním.

Navíc, kdyz mysi krmená stravou s vysokým obsahem tuku dostaly jednotnou dávku slouceniny 14 denne po dobu 7 dnu, zlepsila se jejich glukózová tolerance a zbavila se priblizne 5% jejich telesné hmotnosti.

Tým konstatuje, ze sloucenina 14 nevedla ke ztráte hmotnosti u mysí, které byly podávány normální stravou.

Sloucenina 14 'je velice slibná' jako terapeutické cinidlo

Na základe svých zjistení vedci tvrdí, ze sloucenina 14 muze vést k úcinnému lécení obezity - coz je stav, který postihuje více nez tretinu dospelých v USA.

A co víc, ríkají, ze sloucenina by mohla otevrít dvere lepsí lécbe diabetu typu 2, coz predstavuje 90-95% vsech prípadu cukrovky v USA.

"Soucasná lécba pro centrum diabetu typu 2 zvysuje hladinu inzulinu v obehu nebo zlepsuje citlivost jednotlivce na inzulín," ríká spoluautor studie Dr. Felino Cagampang, docentka integracní fyziologie na univerzite v Southamptonu.

"Problémem je, ze zavedené léky neumoznují úspesne pacientum s diabetem typu 2 dosáhnout kontroly glykemie a nekteré mohou dokonce vést k prírustku hmotnosti, coz je prední faktor, který vede k epidemii diabetu," pokracuje. "Zdá se, ze tato nová molekula snizuje hladinu glukózy a soucasne snizuje telesnou hmotnost, ale pouze pokud je subjekt obézní."

Tým plánuje dále rozvíjet slouceninu 14, sledovat dlouhodobý výsledek lécby a presne urcit, jak zlepsuje intoleranci glukózy a dosahuje úbytku hmotnosti.

Pokud je sloucenina bezpecná a úcinná, vedci mají velké nadeje, ze by mohla být pouzita k vytvorení nových léku pro lécbu obezity a diabetu. Tavassoli dodává:

"Existuje mnoho dukazu z predchozích studií, ze pokud byste mohli selektivne aktivovat AMPK s malou molekulou, mohlo by to mít potenciální prínosy pri lécbe nekterých onemocnení, vcetne diabetu 2. typu, tím, ze bude pusobit jako cvicební mimetikum a zvýsí príjem a pouzití glukózy a kyslíku bunkami.

Nase molekula, která aktivuje AMPK zmenou bunecného metabolismu, je proto velkým príslibem jako potenciální terapeutická látka. "

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes na studii, která naznacuje bakterie Staphylococcus aureus hraje roli ve vývoji cukrovky typu 2 u lidí, kterí jsou obézní.

Kojení zvysuje, ríká CDC

Kojení zvysuje, ríká CDC

Více amerických matek dojcí a rekordní pocet je jeste kojeno v prubehu sesti mesícu, ríká nová zpráva vydaná Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Od roku 2000 do roku 2008 vzrostl podíl matek, kterí zacali kojení, o více nez 4 procentní body. Zvýsení kojících matek bylo pozorováno ve vsech skupinách, napsali autori.

(Health)

Tehotenské vystavení BPA v plastu "zvysuje riziko rakoviny prostaty"

Tehotenské vystavení BPA v plastu "zvysuje riziko rakoviny prostaty"

Studie u mysí zjistila, ze rakovina prostaty se pravdepodobne vyvíjí, kdyz se expozice hladin BPA shoduje s úrovní, která je typická pro tehotné zeny, podle výzkumníku z University of Illinois v Chicagu (UIC), kterí zkoumají obavy o chemikálii pouzívanou ve vodních lahvích. Gail Prins, profesor fyziologie a reditel laboratore andrologie na Lékarské fakulte UIC, tvrdí, ze hladiny BPA jsou témer nemozné se vyhnout - zmekcovadlo se nalézá ve vodních láhvích, polstárcích a papírových receptu.

(Health)