cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze zabránit úrazum souvisejícím s pádem u starsích dospelých

Nový výzkum naznacuje, ze cvicební programy zamerené na prevenci pádu u starsích dospelých osob mohou rovnez predcházet zranením zpusobeným pády. To je podle studie publikované v BMJ.

Výzkumní pracovníci z Francie ríkají, ze jejich zjistení naznacují, ze poskytovatelé zdravotní péce by meli povzbudit starsí pacienty, aby se zapojili do programu prevence pred záchvaty.

Pády mezi starsími dospelými jsou velmi casté. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) kazdorocne trpí kazdý tretí ve veku 65 let.

Dále CDC ríká, ze 20-30% lidí, kterí spadají, trpí stredne tezkým az tezkým zranením, vcetne poranení, zlomenin bedra nebo trauma hlavy.

Tato poranení mohou mít vázné dusledky pro mobilitu a nezávislost osoby, címz se zvýsí riziko propustení do opatrovnictví a vzniknou vysoké ekonomické náklady.

Podle výzkumníku mohou dobre navrzené cvicební programy zabránit pádu starsích dospelých, kterí zijí doma. Ale vsimli si, ze existuje málo dukazu, které by ukázaly, ze tyto programy mohou zabránit zranením zpusobeným pády.

Aby se zjistilo, zda programy na prevenci pádu souvisejí s nizsím rizikem zlomenin a jiných úrazu souvisejících se spádem, výzkumníci analyzovali data ze 17 studií zahrnujících 4 305 úcastníku ve veku 76 let.

Jedna skupina 2 195 úcastníku provádela cvicební programy, zatímco skupina 2110 úcastníku byla kontrolami.

Dva ze zkousek sestávaly z tai chi jako cvicení, zatímco jiní se skládali z chuze, rovnováhy, síly, odporu a funkcního tréninku - cvicení, které zahrnuje skolení pro cinnosti vykonávané v kazdodenním zivote.

Vedci poznamenávají, ze studie zahrnuté do prezkumu se lisily ve svých definicích skodlivých pádu. Proto zalozili své zjistení na závaznosti pádu a na tom, zda vedly k lékarské péci.

Intervence cvicení "mohou snízit vsechny úrazy spojené s pádem"

Výsledky prezkumu ukázaly, ze vetsina intervencí v zátezi zrejme snízila vsechna zranení související s pády a cvicení jako by výrazne snízilo rychlost pádu, které vedly k lékarské péci, zlomeninám a vázným zranením.

Úcinky cvicení se zdály být výraznejsí pro tezká poranení spojená s pádem, tvrdí výzkumníci. Bylo odhadnuto, ze celková redukce ciní 37% u vsech úrazu, 43% u tezkých úrazu a 61% u pádu, coz vede k zlomeninám.

Výzkumní pracovníci zduraznují, ze tato studie poskytuje dukazy, ze programy prevence pádu pro starsí dospelé snizují úrazy spojené s pádem i výskyt pádu.

Z tohoto duvodu navrhují, aby poskytovatelé zdravotní péce pracovali na povzbuzení starsích dospelých, aby se úcastnili cvicebních programu.

Vedci ríkají:

"Výsledky uvedené v tomto dokumentu ukazují pozitivní úcinek cvicení na skodlivé pády, vcetne nejzávaznejsích pádu a tech, které vedou k lékarské péci - tedy k tem, které mají nejvetsí dusledky pro zdraví lidí a vyuzití zdroju.

Tyto výsledky by mely poskytnout uzitecné dodatecné dukazy pro poskytovatele zdravotní péce, aby podporily úcast v programech prevence pádu v zátezi, a dalsí oduvodnení rozhodovatelum, aby poskytli financní prostredky na tyto programy. "

Autori studie dospeli k záveru, ze budoucí výzkum je oprávnen zahrnovat údaje o dalsích dulezitých výsledcích, jako jsou fyzické a kognitivní funkce, psychologické výsledky a kvalita zivota.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie naznacující, ze cvicení muze odhalit Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu.

Nový zpusob, jak zlepsit funkci vnitrních hodin, muze lécit poruchy spánku

Nový zpusob, jak zlepsit funkci vnitrních hodin, muze lécit poruchy spánku

Nekteré poruchy spánku se mohou stát vecí minulosti, podle studie publikované v casopise Neuron. Vedci z McGill University a Concordia University ríkají, ze zjistili, jak je syntéza bílkovin rízena v telových cirkadiánních hodinách - vnitrním mechanismem, který rídí nase kazdodenní rytmy.

(Health)

Vysoká hladina ovoce a zeleniny u zen snizuje riziko mrtvice

Vysoká hladina ovoce a zeleniny u zen snizuje riziko mrtvice

Zeny, které konzumují hodne ovoce, zeleniny a zrn, mají nizsí riziko mozkové mrtvice, i kdyz mají kardiovaskulární onemocnení v anamnéze, ve srovnání s zenami, které nemají, informovali výzkumníci z Karolinska institutu ve Svédsku. První autorka Susanne Rautiainenová uvedla: "Jíst potraviny bohaté na antioxidanty mohou snízit riziko mrtvice tím, ze potlacují oxidacní stres a zánet.

(Health)