cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze povzbudit zdravé stravování prostrednictvím zmen v mozku

Cvicení muze povzbudit zdravou stravu tím, ze zmení cásti mozku, které ovlivnují impulzivní chování, podle nového prehledu dostupné literatury od vedcu ze Spanelska a USA zverejnených Hodnocení obezity. Vedci dospeli k záveru, ze ve spolecnosti, kde jsme obklopeni pokuseními a spousteci, které usnadnují nadmerné stravování a prebytek, cást mozku, která je odpovedná za "inhibicní kontrolu", prochází "neúprosným napetím" (vsimnou si, ze má omezenou kapacitu); pravidelné cvicení to zvysuje.
"Vylepsením prostredku, které usnadnují kontrolu" zhorsující se "inhibice, muze zvýsená fyzická aktivita pomoci kompenzovat a potlacit hedonický pohon k nadmernému stravování," písí.
Obezita se v posledních letech zvysuje ve Spanelsku alarmujícím tempem, a to tak, ze v nekterých cástech Spanelska je podíl obyvatelstva, který je obézní, vyssí nez v mnoha cástech Spojených státu, zeme, která se tradicne povazuje za nejvyssí mírou obezity v západním svete.
Také v souladu s ostatními zememi ve Stredomorí má Spanelsko v Evrope jednu z nejvyssích hodnot detské obezity.
Spoluzakladatel Dr. Miguel Alonso Alonso, spanelský neurolog, pracující v lécebném centru Beth Israel Deaconess v Harvardu, rekl ve stredu ve zpráve, ze rada studií naznacuje, ze "fyzické cvicení zrejme podporuje zdravou výzivu. je pridán do diety s hubnutí, lécba obezity je úspesnejsí a dieta je dlouhodobe dodrzována. "
Nicméne, aby lépe informoval a zlepsil soucasné prístupy a lécby obezity, on a jeho spoluautori z USA a Spanelska si mysleli, ze by mohlo být uzitecné shromázdit, co mohou tyto "ponekud nesourodé, ale vzájemne propojené literární linie" musíme ríci o neurologickém podlození spojení mezi cvicením a úbytkem hmotnosti.
"Navrhování úcinných intervencí na snízení telesné hmotnosti vyzaduje pochopení toho, jak jsou tyto chování vyvolány, jak se navzájem souvisejí a zda jsou podporovány beznými neurokognitivními mechanismy," písí.
Existují dukazy, ze pravidelné fyzické cvicení mení práci a strukturu mozku. Z výzkumu dospeli výzkumníci k záveru, ze tyto zmeny podporují myslenku, ze pravidelné cvicení zlepsuje výsledky testu, které merí stav výkonových funkcí mozku a zvysují spojení v sedé hmote a prefrontální kure.
Jednou z výkonných funkcí mozku je "inhibicní kontrola", která nám pomáhá udrzovat kontrolu nad impulzivitou nebo potlacovat neprimerené, nadmerné nebo nevhodné chování k cíli.
Vedci dospeli k záveru, ze pravidelná praxe fyzického cvicení v case vytvárí "potenciální úcinek" na výkonné funkce mozku, vcetne schopnosti inhibice kontroly, coz nám pomáhá "odolat mnoha pokusením, kterým celíme kazdodenne ve spolecnosti kde jsou potraviny, zejména hyperkalorické potraviny, stále více a více vsudyprítomné. "
Cvicení prinásí i dalsí výhody, jako je to, ze je mozek citlivejsí na fyziologické známky plnosti. To pomáhá nejen kontrolovat chut k jídlu, ale také upravuje "hedonickou" reakci na podnety k jídlu, ríkají výzkumní pracovníci. Výhody cvicení se tak objevují krátkodobe (ovlivnují metabolismus) a dlouhodobe (ovlivnují chování).
Alonso Alonso a jeho kolegové naznacují, ze je dulezité, aby sociální politiky pomohly a povzbudily lidi k tomu, aby se sportovne a fyzicky cvicovali, at uz ve skole, v mestském prostredí nebo v kazdodenním zivote, pomocí mestské hromadné dopravy, pesí zóny a sportovních center.
Napsal Catharine Paddock PhD

Polknutí cvicení pomáhá pacientum s karcinomem hlavy a krku, krátkodobé

Polknutí cvicení pomáhá pacientum s karcinomem hlavy a krku, krátkodobé

April issue of Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery uvádí, ze pacienti, kterí podstoupí chemoradiation terapii (CRT), kterí provádejí specifické polykání cvicení po jejich CRT, zazívají krátkodobé zlepsení polykání. Ze studie rovnez vyplývá, ze po devíti nebo dvanácti mesících lécby nebyl mezi pacienty intervence a kontrolní skupinou významný rozdíl v funkci polykání.

(Health)

Motorické neurony a lokomoce: dokonce slozitejsí, nez jsme si mysleli

Motorické neurony a lokomoce: dokonce slozitejsí, nez jsme si mysleli

Prvotrídní výzkum zverejnený v prírode tento týden ukazuje, ze úloha motorických neuronu v lokomotive je mnohem komplikovanejsí nez neurovedci dríve verili. Klasicky povazováno za neco víc nez poslové, motorické neurony se zdají být hodnoceny jako propagace. Nový výzkum naznacuje, ze motorické neurony jsou mnohem dulezitejsí v kontrole lokomoce, nez se dríve domnívalo.

(Health)