cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení snizuje riziko Alzheimerovy choroby, i kdyz zacnete pozdeji

Delá cvicení kazdý den muze výrazne snízit riziko vývoje Alzheimerova choroba, i kdyz se po 80 letech zacne stát fyzicky aktivní, rekli vedci z Rush University Medical Center v casopise Neurologie. Zvýsená fyzická aktivita muze zahrnovat zapojení do kazdodenních prací, jako je domácí práce, dodali autori.
Hlavní autor, Dr. Aron S. Buchman, rekl:

"Výsledky nasí studie naznacují, ze vsechny fyzické aktivity, vcetne cvicení i jiných cinností, jako je varení, mytí nádobí a cistení, jsou spojeny se snízeným rizikem Alzheimerovy choroby. Tyto výsledky poskytují podporu úsilí o podporu vsech typu fyzických aktivitu i u velmi starých dospelých, kterí se nemusí úcastnit formálního cvicení, ale mohou i nadále tezit z aktivnejsího zivotního stylu.
Jedná se o první studii, která krome vlastního hlásení vyuzívá objektivní merení fyzické aktivity. To je dulezité, protoze lidé nemusí správne zapamatovat detaily. "

Doktor Buchman a tým se zamerili na merení celkové denní nezvyklosti a telesné aktivity mezi 716 seniory s prumerným vekem 82 let. Byli to vsichni z projektu Rush Memory and Aging Project. Zádný z nich nemel známky demence. Vsichni meli na sobe prístroj, který sleduje jejich fyzickou aktivitu aktigraf. Zarízení se nosí na dominantním zápestí. Úcastníci nosili aktigraf na 10 dní.
Vedci zaznamenali údaje o vsech svých fyzických aktivitách v cvicení a bez výkonu. Seniori také podstoupili kazdorocní kognitivní testy (studie probíhala), aby zmerily své myslenkové schopnosti a pamet. Úcastníci studie rovnez informovali o svých spolecenských a fyzických aktivitách.

Behem prumerné doby 41 mesícu se u 71 senioru vyvinul AD (Alzheimerova choroba).

Celkové cvicení i intenzita cvicení ovlivnují riziko Alzheimerovy choroby

Autori zjistili, ze 10% nejméne fyzicky aktivní seniori ve své studii byli 2,3krát vyssí pravdepodobností vývoje Alzheimerovy choroby, ve srovnání s 10% nejaktivnejsími.
Rovnez zjistili, ze intenzita cvicení ovlivnuje riziko Alzheimerovy choroby. Ti, kterí byli ve spodní 10% intenzite fyzické aktivity, meli 2,8krát vyssí pravdepodobnost výskytu AD, ve srovnání s 10%.
Dr. Buchman rekl:

"Vzhledem k tomu, ze aktigraf byl pripojen k zápestí, byly prospesné cinnosti jako je varení, mytí nádobí, hrací karty a dokonce i premístování invalidního vozíku s rukama. Jedná se o levné, snadno prístupné a vedlejsí úcinky, které mohou lidé delat na kazdý vek, vcetne velmi starého veku, pravdepodobne zabránil Alzheimerove chorobe. "

Vedci uvedli, ze do roku 2030 se pocet lidí v USA starsích 65 let zdvojnásobí na 80 milionu.
Dr. Buchman rekl:
"Nase studie ukazuje, ze fyzická aktivita, která je snadno zmenitelným rizikovým faktorem, je spojena s kognitivním poklesem a Alzheimerovou chorobou, coz má dulezité dusledky pro verejné zdraví."

Napsal Christian Nordqvist

Mozková chemie by mohla být klícem k ovládání túretových syndromových tik

Mozková chemie by mohla být klícem k ovládání túretových syndromových tik

Výzkumníci identifikovali v mozku chemickou látku, která by mohla hrát dulezitou roli pri kontrole nedobrovolných pohybu a vokálních výbuchu spojených s Tourettovým syndromem. Odborníci se domnívají, ze vývoj syndromu Tourette je spojen s poskozením nebo abnormalitou bazálních ganglií mozku.

(Health)

E-cigarety "nepomáhají pacientum s rakovinou prestat kourit"

E-cigarety "nepomáhají pacientum s rakovinou prestat kourit"

Elektronické cigarety stále rostou v popularite jako pomoc pri odvykání kourení. Nová studie pacientu s nádorovým onemocnením vsak naznacuje, ze pacienti, kterí pouzívají tato zarízení, mají stejnou nebo mensí pravdepodobnost, ze prestanou kourit, nez ti, kterí je nepouzívají. E-cigarety jsou casto uvádeny na trh jako prostredek pro kuráky k získání nikotinu bez kourení tradicních cigaret a nakonec zcela opustit.

(Health)