cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení je nejlepsí pro snízení recidivy rakoviny prsu

Míra prezití rakoviny prsu je velmi vysoká ve srovnání s jinými formami rakoviny, avsak v nekterých prípadech se rakovina nevrací. Nový výzkum upozornuje na klícová doporucení, která mohou prezivsí pacienti s rakovinou prsu zahrnout do svého zivotního stylu, aby se snízilo riziko recidivy rakoviny prsu.
Nový výzkum doporucuje, aby fyzická aktivita a správa váhy byla klícová volba zivotního stylu, která muze významne snízit riziko recidivy rakoviny prsu.

Prevázná vetsina prípadu rakoviny prsu je diagnostikována v pocátecní fázi a velmi slibná míra prezití. Více nez 90 procent pacientu s rakovinou prsu je v casné fázi diagnostiky a 10letá míra prezití je v soucasnosti odhadována na 83%.

V nekterých prípadech se vsak rakovina opakuje bud ve stejné forme, nebo agresivneji nez poprvé. Výzkum naznacuje, ze celkove témer 30 procent zen, které byly diagnostikovány s rakovinou prsu v pocátecním stadiu, vyvinuly metastázu pozdeji.

Nový výzkum zkoumá nekteré faktory zivotního stylu, které ovlivnují míru rekurence rakoviny prsu.

Výzkum byl veden Dr. Ellenem Warnerem ze zdravotnického centra Sunnybrook v Kanade ve spolupráci s Dr. Julií Hamerem a výsledky byly publikovány v Kanadský casopis zdravotnické asociace (CMAJ) .

Studie se skládá z metaanalýzy 67 clánku, které zkoumají ruzné moznosti zivotního stylu, vcetne cvicení, rízení hmotnosti, dietních vzorcu, kourení a konzumace alkoholu. Prezkum zkoumá dopad techto zmen zivotního stylu na sance na opakující se rakovinu a shrnuje klícové body.

Cvicení, rízení hmotnosti nejdulezitejsí zmeny zivotního stylu

Zatímco autori prezentují své hlavní nálezy jako doporucení pro pacienty, také varují, ze tyto nálezy by nemely být povazovány za vselék pro kazdou osobu, která prezila rakovinu prsu. Nekteré formy rakoviny prsu jsou obzvláste agresivní a mohou se vrátit navzdory nejnárocnejsím snahám o zmenu zivotního stylu.

"Pacienti by nemeli mít pocit, ze neprimerené zmeny v zivotním stylu vedly k opetovnému výskytu rakoviny," poznamenávají autori.

Ze vsech revidovaných faktoru zivotního stylu se zdá, ze fyzická aktivita a zabránení prírustku hmotnosti mají nejpríznivejsí úcinek na pravdepodobnost recidivy rakoviny prsu.

Vedci komentují:

"Ze vsech faktoru zivotního stylu má fyzická aktivita nejsilnejsí úcinek na výsledky rakoviny prsu. Zvýsení telesné hmotnosti o více nez 10% po diagnóze rakoviny prsu zvysuje úmrtnost na rakovinu prsu a mortalitu vsech prícin. dokonce i mírné zvýsení hmotnosti kvuli jeho negativním úcinkum na náladu a obraz tela. "

Zeny, které mají nadváhu nebo obezitu, mají nejméne sancí na prezití. Naproti tomu zeny, které cvicí mírne - 30 minut fyzické aktivity denne, 5 dní v týdnu nebo 75 týdnu intenzivního cvicení - významne snizují riziko recidivy rakoviny prsu a úmrtí na rakovinu prsu.

Zdá se vsak, ze dieta nemá vliv na recidivu rakoviny prsu. Nebyla prokázána zádná specifická strava, která snizuje riziko, a autori upozornují, ze konzumace sóji není skodlivá, ale naopak - nahrazení masného proteinu sójou by mohlo pomoci pacientum vyhnout se prírustkum hmotnosti.

Úcinky vitamínu, alkoholu a odvykání kourení

Co se týce suplementace vitamínu, prezkum nenasel dostatecný dukaz, který by ukázal, ze vitamin C je uzitecný, ackoli metaanalýza obsazená ve studii odhalila 15 procentní snízení úmrtnosti na rakovinu prsu u tech, kterí uzívali vitamín C. Autori tohoto hodnocení doporucit klinické testy pro potvrzení techto výsledku.

Doplnkový príjem vitaminu D muze prispet k udrzení síly a hustoty kostí, zejména po chemoterapii a hormonální lécbe, která snizuje hustotu kostí.

Autori durazne doporucují, aby se nekourilo. Prestoze prezkum nemohl vytvorit jasnou souvislost mezi ukoncením kourení a mírou rekurence, poznamenávají, ze riziko úmrtí spojené s kourením by melo být dostatecným duvodem k ukoncení.

Spotreba alkoholu - pokud je omezena na jeden nebo méne alkoholických nápoju denne - muze snízit riziko recidivy rakoviny prsu.

Autori komentují význam jejich zjistení.

"Ucinit pozitivní zmeny v zivotním stylu muze být pro pacienty psychologicky prospesné, jelikoz pocit ztráty kontroly je jedním z nejvetsích problému diagnostiky rakoviny," písí a dodává:

"Vzhledem k tomu, ze je bezné, aby pacienti snízili svou fyzickou aktivitu po diagnóze rakoviny prsu, je pro zdravotnické pracovníky dulezité, aby podporovaly a podporovaly cvicení u této populace pacientu. zvýsit úroven aktivity pacientu. "

Nakonec autori zduraznují význam tradicní protinádorové lécby. Vsichni úcastníci prezkoumávaných studií vyuzili standardní lécbu rakoviny a autori pripomínají pacientum, ze ke zmene standardní lécby by nemely být pouzívány zdravotní zmeny v zivotním stylu.

Zjistete, jak muze vitamin D zvýsit prezití u pacientu s rakovinou prsu.

Zdravotní politika a potreby výzkumu systému

Zdravotní politika a potreby výzkumu systému

Po uzavrení trídílné týdenní série clánku o "nejmodernejsím stavu" v oblasti zdravotní politiky a výzkumu systému, publikované v PLoS Medicine (9., 16. a 23. srpna 2011), Sara Bennett z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore, USA a její kolegové vypracovali akcní plán, který pomuze vybudovat pole pri resení aktuálních problému a prílezitostí pro rozvoj Výzkumu zdravotní politiky a systému (HPSR).

(Health)

Kojení souvisí s nizsím rizikem agresivních subtypu rakoviny prsu

Kojení souvisí s nizsím rizikem agresivních subtypu rakoviny prsu

Afroamerictí zeny jsou vystaveni vyssímu riziku vzniku estrogenního receptoru negativního a trojitého negativního karcinomu prsu, podtypu onemocnení, které mají vyssí úmrtnost. Nyní nová studie naznacuje, ze zvýsené riziko techto onkologických onemocnení je z velké cásti omezeno na afroamerické zeny, které mely deti, ale nikdy nemely kojit.

(Health)